Biroul transcrieri căsătorii mixte, divorţuri, rectificări

Neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni (art.44,alin. 3 din Legea nr. 119/1996) constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă, sancţionată  cu amendă de la 100 până la 200 lei (art.  66 alin. 1 lit. e şi alin. 2 din Legea nr.119/1996, republicată, cu modificările ulterioare).

Dacă, în certificatul emis de autorităţile străine,  au intervenit modificări ale numelui şi/ sau prenumelui titularului actului,  sau dacă se constată neconcordanţe între datele înscrise în certificatul străin cu cele din registrele de stare civilă sau de evidenţă din România, se soluţionează mai întâi acestea, prin depunerea documentelor suplimentare necesare clarificării neconcordanţelor sau îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente. (art. 74 din Metodologia  aprobată prin H.G.  nr. 64/2011).

*** ***

Informaţii şi documente tipizate


Back to Top ↑