Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari

Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 037.620.4429, 037.620.4430, 037.620.4431, 037.620.4432
Fax: 037.620.4446
E-mail: prim6@primarie6.ro


Back to Top ↑