Scurta prezentare

Programul de reabilitare termică a blocurilor reprezintă unul din principalele obiective de investiţii ale Primăriei Sectorului 6. Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor.

Principalele obiective ale programului sunt:

 • reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice;
 • reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum;
 • reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe;
 • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;
 • alinierea la standardele europene energetice;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic.

Prin Hotărârea Consiliului Local Al Sectorului 6 Nr.53 -26.02.2009, a fost aprobat programul multianual de investiţii pentru reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6, Bucureşti. Până în prezent la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti au fost finalizate lucrările de reabilitare termică a 27 de blocuri.  Având în vedere interesul major al Primăriei în implementarea cu succes a acestui program s-au analizat soluţiile financiare disponibile iar în urma procesului de negociere cu Banca Europeană de Investiţii a fost obţinută cea mai eficientă soluţie financiară adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti.

Programul de reabilitare termică se realizează în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/ 2009 care stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare al acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:

 • 50% din alocaţii de la Bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
 • 50% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local şi/sau din alte surse legal constituite, conform hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr.167 din 15 decembrie 2011, pentru care asociațiile de proprietari nu vor plăti nimic.

Avantajele oferite de asigurarea finanţării proiectelor prin utilizarea “creditului bancar de investiţii”:

 • Asigurarea graficului de timp propus şi accelerarea implementării proiectelor de interes public local. Prin accesarea acestui tip de finanţare proiectele care demarează a fi implementate de Primărie vor putea respecta graficul de timp planificat fără să fie afectate de goluri de casă determinate de periodele de decontare cu furnizorii şi eventualele disfuncţionalităţi procedurale care pot apărea. Investiţia odată finalizată va aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea  locală şi va permite totodată o mai bună eşalonare în timp a cheltuielilor de capital.
 • Trageri şi perioada de trageri. Perioada de trageri stabilită este de până la 3 ani, sumele de tras sunt stabilite de Primărie în funcţie de necesităţile proprii precum şi de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanţe.
 • Perioada de Graţie. Perioada de graţie este de 3 ani
 • Costuri reduse. Costurile totale obţinute aferente finanţării prin creditul de investiţii se traduc în dobânzi aferente tragerilor efectiv realizate în perioada de tragere şi ulterior asupra şoldului în perioada de rambursare. BEI a propus 2 formule de dobândă: o dobândă fixă pe toată perioada de 15 de ani de 4.5% şi o dobândă fluctuantă, formula de calcul este EURIBOR 3M + aproximativ 0,8%. Nu există comisioane: comision de acordare 0, comision de neutilizare a facilităţii pe perioadă de trageri 0 şi niciun alt comision (de management, etc) pe toată perioada de valabilitate a împrumutului
 • Costuri refinanţare. Ţinând cont de perioada dificilă de criza financiară la nivel regional şi internaţional şi perspectivele de prelungire în timp, în condiţiile în care piaţa monetară din România va oferi perspective mult mai avantajoase în viitor, Primăria are posibilitatea refinanţării împrumutului atât din surse proprii cât şi atrase la un cost standard aplicat de BEI.

Necesitatea şi oportunitatea achiziţiei 
Pentru finalizarea implementării cu succes a programului multianual de reabilitare termică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Al Sectorului 6 Nr.53 -26.02.2009, sunt necesare fonduri totale de 140 milioane euro (cheltuieli eligibile conform O.U.G. nr.18/ 2009 cu completările în vigoare). Astfel, conform O.U.G. nr.18/ 2009, 50% din fonduri vor fi acoperite din sumele alocate de programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, diferenţa urmează să fie acoperită din împrumutul extern BEI și contribuţia Primăriei Sectorului 6 Bucureşti.


Back to Top ↑