Viceprimar

 

IMG_6942_ovidiu_micsikGabriel Petrea

PSD

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii de avere

Declaraţii de interese

 

Rapoarte de activitate

Atribuţii

Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale, prin dispoziţie, conform art. 57 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Viceprimarul conduce, coordonează şi controlează structuri ale aparatului de specialitate al Primarului conform delegării de competenţă acordată de Primar.


Back to Top ↑