Anunt privind procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor in cadrul “PROGRAMULUI DE EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN SECTOR 6”

Notificare Lb RomanaDescarcă Notificare Lb EnglezaDescarcă Invitatie – Lb RomanaDescarcă Invitatie- Lb EnglezaDescarcă Caiet de sarcini -Lb RomanaDescarcă Caiet de sarcini – Lb EnglezaDescarcă Modele formulare NFP revDescarcă Model contract...