Procedura de organizare a concursurilor din cadrul Administrației Serviciului Public de Salubritate Sector 6 nu mai poate continua, potrivit art. IV din O.U.G. nr. 34/204

Potrivit art. IV alin. (1) lit. b) O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 15.05.2023, data intrării în vigoare a actului normativ, se...