Adresa –  Transmiterea Hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor emise de Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real in proiectul de utilitate publica “Penetratie Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti-Pitesti” intre strada G-ral Petre Popovat si strada Amilcar C. Sandulescu-Etapa I