Primăria Sectorului 6, prin Poliția Locală Sector 6, desfășoară în această perioadă o amplă campanie de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au pentru  menținerea curățeniei pe domeniul public.

„Tuturor ne place să trăim în curățenie, dar e important să o și menținem. Este vorba despre respectul pe care îl purtăm celor de lângă noi.

Dar, pentru toate acestea, este necesară contribuția fiecărui locuitor al Sectorului 6. Sper să nu se ajungă la aplicarea sancțiunilor, iar cetățenii să participe activ la inițiativa noastră, sesizând orice abatere la tel. 021/9546 din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, disponibil în permanenţă”, a declarat primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.

Activitatea presupune distribuirea de flyere pe raza sectorului, cu scopul de a-i informa pe locuitorii Sectorului 6 asupra necesității păstrării curăţeniei trotuarelor, arterelor de circulaţie, cât

şi a parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, a pieţelor şi a altor locuri publice, fiind interzisă aruncarea sau depozitarea deşeurilor menajere sau de altă natură în zonele menţionate.

În acest sens, conform H.C.G.M.B. 120/2010 privind normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, încălcarea prevederilor menționate constituie contravenție și se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit art. 42 lit. e, de la 2.000 de lei la 5.000 de lei, atât pentru persoanele fizice, cât și juridice.

Cetățenii Sectorului 6 trebuie să țină cont de următoarele:

  • să conștientizeze faptul că punctele TRAFO sau oricare altă locație de pe domeniul public nu reprezintă puncte de colectare a deșeurilor voluminoase sau de orice altă natură;
  • deșeurile voluminoase și orice alte tipuri de deșeuri vor fi depozitate, în vederea evacuării, conform programului de colectare, numai în locurile special amenajate.

În perioada următoare vor fi intensificate acțiunile de control.

Totodată, campania de informare face referire și modalitatea de combatere a faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Cetățenii sunt informați că, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice – Republicată și Actualizată 2017, constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

  • constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârși acțiuni ilicite, contrare ordinii și liniștii publice și normelor de conviețuire socială, precum și actele de încurajare sau sprijinire sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane care incită la dezordine socială (se sancționează cu amendă de la 500 lei la 500 lei).
  • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private, sau alte locuri prevăzute de lege (se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei).
  • provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice (se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei).
  • refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu (se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei).
  • tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00-08.00 și 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora (se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1. 500 lei).
  • împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat în luarea măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii publice (se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei).

Poliția Locală Sector 6 recomandă tuturor cetățenilor să sesizeze orice faptă prin care se încalcă reglementările în vigoare ale normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la numărul unic de urgență 112 sau la telefon 021.9546 din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, disponibil în permanenţă.

De asemenea, orice abatere și orice faptă prin care sunt încalcate reglementările în vigoare ale normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București poate fi sesizată tot la nr. tel. 021/9546 din cadrul DGPL Sector 6, disponibil în permanenţă.