În data de 09.03.2021, la sediul Primăriei Sectorului 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, Comisia de selecție a evaluat candidaturile în vederea selectării unui Partener în conformitate cu Procedura selecție partener aprobată.

S-a constatat depunerea unui singur dosar aparținând Asociației Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. Comisia de selecție a luat act de faptul că toate documentele au fost sigilate într-un plic, în conformitate cu instrucțiunile din Procedura selecție partener. Secretarul Comisiei a prezentat fiecare document, iar membrii Comisei au analizat documentele solicitate, constatând că acestea au fost depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin anunţ. Comisia de selecție a constatat că dosarul a fost complet și a apreciat că s-au îndeplinit toate criteriile de calificare evidențiate în Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a candidaților, astfel încât aplicantul a fost declarat calificat.

A doua etapă, respectiv evaluarea dosarului de participare declarat eligibil, s-a realizat conform grilei de evaluare prezentată în Anexa 4 – Grila evaluare și selectarea candidaților. Urmare a verificării criteriilor de selecție și atribuirii punctajului, candidatul a obținut 95 de puncte, fiind declarat câștigător.

Comisia de selecție a validat candidatura organizației neguvernamentale Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării unui proiect și a depunerii cererii de finanțare aferente acestuia, în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel deschis de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, Runda a 2-a, apel lansat la data de 06 ianuarie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

În conformitate cu prevederile Procedurii selecție partener, eventualele contestații se pot depune în perioada 11.03.2021 – 12.03.2021, ora 16:00.