În prima săptămână, 26 de cetățeni au depus cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinței la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei și a veniturilor realizate, se înregistrează la Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Strada Floare Roşie nr.7A, etaj 2, camera 16.

Datele declarate urmează să fie verificate, iar eventualele sume obținute ilicit vor fi recuperate. Pentru cererile depuse în perioada 14.10.2019 – 20.11.2019, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2019.

Pentru sezonul rece 2018 – 2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a instrumentat 325 de dosare și a facilitat acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pentru aproximativ 300 de familii sau persoane cu venituri modeste.

Pentru informaţii suplimentare privind actele necesare şi condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, puteți accesa pagina www.asistentasociala6.ro, secţiunea Serviciul Ajutor Social, de unde puteţi descărca şi formularul ce trebuie completat în vederea acordării ajutorului de încălzire.

Serviciul Ajutor Social, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi asigurarea de servicii în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel:
• acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social;
• acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
• acordă ajutor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii deosebite stabilite prin lege), precum şi ajutor de înmormântare;
• acordă alocaţia pentru susţinerea familiei;
• primeşte şi înregistrează declaraţia pe propria răspundere a consumatorilor casnici care au solicitat tariful social la energie electrică.