Anunț rezultat selecție partener în cadrul Programului „Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor” – evaluarea candidaturilor

Anunț rezultat selecție partener în cadrul Programului „Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor” – evaluarea candidaturilor

În data de 09.03.2021, la sediul Primăriei Sectorului 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, Comisia de selecție a evaluat candidaturile în vederea selectării unui Partener în conformitate cu Procedura selecție partener aprobată. S-a constatat depunerea unui singur dosar...

Primaria Sectorului 6 a lansat anuntul pentru achizitia de Servicii de dezvoltare si implementare la cheie a Sistemului Integrat – Platforma Integrata, in cadrul Proiectului “Primarie Fara Hartie si Implicarea Cetatenilor in Planificarea Strategica a Sectorului 6”

Documentele privind anuntul pentru achizitia de Servicii de dezvoltare si implementare la cheie a Sistemului Integrat – Platforma Integrata, in cadrul Proiectului “Primarie Fara Hartie si Implicarea Cetatenilor in Planificarea Strategica a Sectorului...