Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 informează cetăţenii că începând de astăzi, 1 iulie 2016, a intrat în vigoare Legea 66/2016 pentru modificarea şi completarea OUG 111/2010, noua reglementare privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

De astăzi, 1 iulie 2016, indemnizaţia se calculează astfel: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

O veste bună este că nu mai există plafoane maximale, dar există o creştere a indemnizaţiei minime, un plafon minimal: aceasta nu poate fi mai mică de 85% din salariul minim brut pe economie, indiferent de veniturile realizate în ultimele 24 de luni.

 Concret, 85% din 1250 (valoarea salariului minim brut la 1 iulie 2016) = 1062.5 de lei, faţă de 600 de lei, cât era până ieri.

Pentru părinţii care au gemeni (multipleţi), aceştia vor primi, pentru al doilea copil un plus de 85% din salariul minim brut pe economie, pe lângă indemnizaţia stabilită, adică 1062.5 lei.

Părintele care a fost în concediu de creştere a copilului şi se întoarce mai devreme de doi ani la muncă, va primi un stimulent de inserţie. Stimulentul de inserţie, a fost stabilit la 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilite, adică 1062.5/ 2 = 531.25 lei.

Atenţie însă că există o limită de întoarcere în câmpul muncii, pentru primirea stimulentului: 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani la copiii cu handicap.

NOUTATEA acestei legi o constituie faptul că persoanele care se întorc la muncă, în condiţiile de mai sus, vor primi de la stat cei 531.25 lei, timp de ÎNCĂ UN AN. Până când copilul va împlini 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copiilor cu handicap.

Bine de ştiut: În perioada de concediu de creştere a copilului, contribuţiile la sănătate sunt acoperite de stat, deci mama (tatăl) beneficiază de tratament gratuit. În plus, această perioadă este considerată vechime în câmpul muncii şi contează la calculul pensiei.

 

Ce trebuie să facă părinţii aflaţi în prezent în concediu de creştere a copilului?

Exemplu: Mama este în concediu de un an pentru creşterea copilului sau s-a întors deja la muncă şi primeşte stimulent, iar copilul nu a împlinit încă doi ani. Poate alege: prelungeşte concediul cu încă un an şi primeşte noua indemnizaţie, implicit renunţă la stimulent sau rămâne la serviciu.

Persoanele care au optat să stea acasă doi ani, nu trebuie să mai facă nimic pentru că vor primi direct indemnizaţia nouă, din oficiu, pe baza documentelor depuse iniţial.

De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

De asemenea, beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Persoanele care solicită pentru prima data indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului trebuie să prezinte următoarele documente:

  • cerere (Anexa la HG nr.449/2016),
  • actul de identitate al solicitantului – (copie şi original),
  • actul de identitate al celuilalt părinte – (copie şi original),
  • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original),
  • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original),
  • certificat de căsătorie (copie şi original),
  • adeverinţă eliberată de angajator.

Cererile pentru indemnizaţie se pot depune la D.G.A.S.P.C. Sector 6 (Direcţia Protecţie Socială) – str. Floare Roşie nr.7A, care transmite cererea şi actele depuse Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, spre soluţionare.