Centralizator cu rezultatele probei scrise - 10.09.2019