Centralizator nominal cu rezultatele finale la examenul de promovare in gradul imediat superior celui de debutant, organizat in data de 19.07.2019