Hotărâri ale Consiliului Local

.

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”

 1. Anexa SF Monitorizare

HCL 3 – Hotărâre privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”

HCL 4 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 652,00 mp situat în Bucureşti, str. Dealul Ţugulea nr. 1C, sector 6

HCL 5 – Hotărâre privind transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință

HCL 6 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale ,,Româno – Finlandeză”, în Liceul ,,Româno – Finlandez”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2020 – 2021

HCL 8 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotărâre privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 21 – Hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Educare, pentru proiectul ”Centrul de zi EduCare”

HCL 22 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2020, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 4 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 5 – Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cu Grădinița ,,Rosa Zangara” la unităţi de învăţământ particular

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 7 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 8 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 11 – Hotarare privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, pentru perioada 2019 – 2023

HCL 12 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”I.L.CARAGIALE” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MIHAI EMINESCU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 14 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MARIN PREDA” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”LIVIU REBREANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 16 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MIHAIL SADOVEANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”IOAN SLAVICI” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Complexului de Servicii de Recuperare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi Istru – Căsuţa Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi Istru – Căsuţa Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ,,Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 28 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 29 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019,a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Crângaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 31 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Drumul Taberei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 32 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Giuleşti” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Giuleşti Sârbi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ajustorului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 11.192 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 70A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 780 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 37 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cernişoara nr. 98”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 384 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 38 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Constin Neniţescu nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 516 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 39 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 87-91”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.844 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 41 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 218/27.09.2018

HCL 42 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 220/27.09.2018

HCL 43 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 221/27.09.2018

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/27.09.2018

HCL 45 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 223/27.09.2018

HCL 46 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 224/27.09.2018

HCL 47 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 225/27.09.2018

HCL 48 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 219/27.09.2018

HCL 49 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018

HCL 50 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018

HCL 51 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018

HCL 52 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018

HCL 53 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018

HCL 54 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 307/18.12.2018

HCL 55 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018

HCL 56 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 300/18.12.2018

HCL 57 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018

HCL 58 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/18.12.2018

HCL 59 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 298/18.12.2018

HCL 60 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

HCL 61 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 62 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6, Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe din Drumul Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Băiuţ – alei secundare”

Anexa

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Mihaela Ruxandra Marcu”

Anexa

HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 67 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Ghirlandei, str. Cernişoara, bd. Iuliu Maniu, str. Apusului (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Moineşti, bd. Iuliu Maniu, str. Răsăritului şi str. Murguţa (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Orşova, șos. Virtuţii, bd. Uverturii şi str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Valea Oltului, str. Valea Argeşului, str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei şi Prelungirea Ghencea (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: bd. Constructorilor, str. George Vâlsan, str. Ceahlău şi Calea Crângaşi (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 72 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2019 – 2020

HCL 73 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare „King George” în Școala Gimnazială „King George”, având 3 niveluri de școlarizare respectiv nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6, București și Strada Stupca nr. 6, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 74 – Hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019

HCL 75 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2019, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului “Siguranţă şi îngrijire – Locuinţe Maxim Protejate” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Compartimentului ”Adăpost de Noapte” aflat în subordinea Serviciului Intervenţii în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 5.941 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6

HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 581 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 24-24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 947 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 1H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.659 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Taberei nr. 134A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.541 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 288B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birou pe un teren în suprafaţă măsurată de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 413”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.012 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru spiritual pe un teren în suprafaţă de 598.264 m.p., proprietate de stat

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.436 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 88 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 309-317”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, birou de vânzări şi anexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 59.916 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moise Constantin nr. 5B”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.415 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 38-42”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 10.003 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 10”, Sector 6, pentru construire ansamblu integrat cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 13.165 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 93 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 121-137”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 10.208 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 94 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 40-48”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.665 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 81F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 500 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 96 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 97 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexe 1-8

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii”

Anexa

HCL 100 –  Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii”

Anexa

HCL 101 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 102 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003 în sensul schimbării administratorului imobilului –locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Geniului nr. 2-4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 1.206 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 204”, Sector 6, pentru construire complex sportiv, cămine şi spaţii cu funcţiunea de învăţământ pe un teren în suprafaţă măsurată de 44.799 m.p., proprietate de stat

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă de 605 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială şi a două imobile cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale de tip duplex pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.477,81 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 109 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Zvoriştea nr. 1A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexa I, II, III, IV, V, VI 2019
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2019
 3. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2019
 4. Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2019
 5. Lista obiective investitii finantate din Imprumuturi externe 2019
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2019

HCL 111 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

HCL 112 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 113 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

HCL 114 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti

Nota

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti

 1. Anexa 1_maturat manual si mecanizat
 2. Anexa 2_razuit rigole
 3. Anexa 3_spalat carosabil si trotuare
 4. Anexa 4_stropit stradal
 5. Anexa 5_lista strazi deszapezire
 6. Anexa 6_Puncte colectare asociatii locatari
 7. Anexa studiu de oportunitate delegare

HCL 116 – Hotarare privind transmiterea imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, Sector 6, în suprafaţă de 14.418 m.p., având numărul cadastral 215906, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Investiţii Sector 6, în vederea modernizării

HCL 117 – Hotarare privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituţiile şi serviciile publice de interes local

HCL 118 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi” sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei

HCL 119 – Hotarare privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 120 – Hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Nota indreptare materiala

HCL 121 – Hotarare privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 122 – Hotarare privind constituirea fondului de risc aferent creditului de investiții contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană și garantat de Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 123 – Hotarare privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 50.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată

HCL 124 – Hotarare privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea

HCL 125 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 în vederea asocierii/cooperării dintre Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, pentru derularea și cofinanțarea proiectului ,,Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth” cu titlul “Me and Your Stories (MYS)”

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 121.000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior’’

HCL 127 – Hotarare privind alegerea președintelui de ședință 

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale Sectorului 6 al Municipiului București

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa
 4. Anexa
 5. Anexa
 6. Anexa
 7. Anexa
 8. Anexa
 9. Anexe 1-8

HCL 129 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 182/08.09.2016 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică

HCL 130 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 240/10.10.2017

HCL 131 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”

HCL 132 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 25/23.11.2017

 1. Anexa
 2. Documentație Tehnico-Economică Studiu de Fezabilitate CINEMATOGRAF GIULEȘTI
 3. Nota indreptare materiala

HCL 133 – Hotarare privind pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti

HCL 134 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei – Piaţa Danny Huwe – B-dul Timişoara – Str. Sibiu”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 1
 3. Deviz general zona 1
 4. Parte desenata

HCL 135 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – B-dul Timişoara – Str. Braşov”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 2
 3. Deviz general zona 2
 4. Parte desenata 2

HCL 136 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel – B-dul 1 Mai”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 10
 3. Parte desenata zona 10

HCL 137 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. Sergent Major Cara Anghel”

 1.  Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 11
 3. Parte desenata zona 11

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafaţă a pasajului rutier Lujerului – B-dul Iuliu Maniu – Str. Moineşti – Str. Liniei”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 14
 3. Parte desanata zona 14
 4. Deviz general zona 14

HCL 139 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 15: B-dul Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Str. Liniei – Str. Moineşti”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 15
 3. Deviz general zona 15
 4. Parte desenata zona 15

HCL 140 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea Crângaşi – Calea Giuleşti – Str. George Vâlsan”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 27
 3. Deviz general zona 27
 4. Parte desenata zona 27

HCL 141 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”

HCL 142 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe

HCL 143 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”

HCL 145 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 146 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6

HCL 147 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 148 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 71294 lei, a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’

HCL 149 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2019, a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar

HCL 150 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

HCL 151 – Hotarare pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”

HCL 152 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 111″, Sector 6, pentru construire imobil cu functiune de locuinte colective pe un teren in suprafata de 1.000 m.p., proprietate privata persoana juridica

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Taberei nr. 134A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.541,25 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 268”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 810 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 201”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 395 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 156 – Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 6” Sector 6, pentru construire imobil cu functiunea de locuinte colective pe un teren in suprafata masurata de 398 m.p., proprietate privata persoana juridica

HCL 157 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 28-30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.480 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Albiței nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință tip duplex pe un teren în suprafaţă de 411 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu – “Strada George Valsan nr. 94”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 353 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Govodarva nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă de 406 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 161 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 20-22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 993 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 162 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 101P”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii pe un teren în suprafaţă de 21.161 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 26”, Sector 6, pentru construire restaurant  tip Drive pe un teren în suprafaţă măsurată  de 2.906 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.001 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL: 165 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei

HCL 166 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexa I, II, III, IV, V, VI 2019
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2019
 3. Lista obiective investitii finantate din credite externe 2019
 4. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2019
 5. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2019
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2019

HCL 168 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaitè

HCL 169 – Hotărâre privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

Anexele-1-8

HCL 171 – Hotărâre privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții “infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 172 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Complex Comercial ”Drumul Taberei 34” din municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 34, sector 6

Anexa

HCL 173 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 174 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658, situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. 1C, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde-loc de joacă pentru copii

HCL 175 – Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 176 – Hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 177 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 178 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 179 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 180 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 181 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 169 din Str. Pașcani nr. 2, Sector 6, București

HCL 182 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, București

HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Slt. Alexandru Borneanu nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă măsurată de 153 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 184 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Grindului nr. 19-25”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 7.800 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 201”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 395 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 186 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 488-490”, Sector 6, pentru extindere imobil cu funcţiunea de restaurant pe un teren în suprafaţă de 4.989 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 187 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 188 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Victor Ion Popa nr. 33”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 312 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 189 – Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de credite interne si externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019

HCL 190 – Hotărâre privind reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică ”Uverturii” sub denumirea de Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”

HCL 191 – Hotărâre privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilități prin reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

*Nota indreptare eroare materiala HCL 191/2019

HCL 192 – Hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 193 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 194 – Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr. 164 în Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica”, începând cu anul şcolar 2019 – 2020

HCL 195 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului ,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and Youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al Municipiului București

HCL 196 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Castranova nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 mp, proprietate privată persoană fizică

HCl 197 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Grindului nr. 19-25”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 7.800 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 198 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 34-42”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.459 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 199 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 31”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 403 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 200 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pătrarului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 219 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 201 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Podul Cristinii nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 730 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 202 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 3F-5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.196 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 203 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 199-203”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 272 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 204 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 483 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 205 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Stufului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 155 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 206 – Hotărâre privind constatarea vacantării postului de consilier local al doamnei Popescu Mihaela

HCL 207 – Hotărâre privind validarea doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela în funcţia de consilier local

HCL 208 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 209 – Hotărâre de revocare a hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 169/27.06.2019 privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin

HCL 210 – Hotărâre de revocare a hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 206/23.07.2019 privind constatarea vacantării postului de consilier local al doamnei Popescu Mihaela

HCL 211 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

HCL 212 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde demersurile necesare în vederea trecerii imobilelor F7A şi F7B situate pe strada Dealul Ţugulea nr. 27, sector 6, din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 213 – Hotărâre privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 214 – Hotărâre privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, a cantităţilor minime de deşeuri generate de agenţii economici pe punct de lucru, precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile), în vederea aprobării caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 215 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 şi a modelului de Contract de delegare prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti (inclusiv componenta de deszăpezire), care face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 216 – Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti

Anexa

HCL 217 – Hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local

HCL 218 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, să beneficieze de locuinţe convenabile, locuinţe sociale şi locuinţe de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2020

Nota

HCL 219 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2020

Nota

HCL 220 – Hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spaţii cu destinaţie comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit, în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere – Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere – O Singură Folosinţă pentru spaţii cu destinaţie de agrement şi sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6

HCL 221 – Hotarare privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului în suprafață de 260 mp și a 15 hidrobiciclete amplasate pe lacul din parcul Drumul Taberei

HCL 222 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bolidului nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 329 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 223 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 301”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 545 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 224 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Valea Doftanei nr. 3A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 506 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 225 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Ion Marcu nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 226 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 268,48 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 227 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 228 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 11.657 mp, proprietate privată persoane juridice

HCL 229 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 mp, proprietate privată persoană fizică.

HCL 230 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţii Gurghiului nr. 41”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 498 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 231 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 110”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 333 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2019 – 2020 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 în vederea asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes local

HCL 234 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea edificării unui lăcaş de cult ortodox

HCL 235 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune

HCL 236 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor (teren), identificate conform planului Anexă, în vederea edificării unei parcări

HCL 237 – Hotarare privind obligaţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de către persoanele juridice şi persoanele fizice care execută lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul Subunităţii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexa I, II, III, IV, V, VI 2019
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2019
 3. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2019
 4. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2019

HCL 239 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spaţii cu destinaţie comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere – Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere – O Singură Folosinţă pentru spaţii cu destinaţie de agrement şi sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6, respectiv modificarea și completarea Anexelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a hotărârii mai sus menționată

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de credite interne și externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 241 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Daneș Mihai

HCL 242 – Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 36/22.02.2018 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 243 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 244 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință

HCL 245 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, terenul situat în București, strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea amenajării unui parc de agrement/locuri de joacă pentru copii

HCL 246 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 247 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 51C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 750 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 248 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 147, lot 2/1”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.005 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 249 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bolidului nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 329 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 250 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Corvinilor nr. 6B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 194 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 251 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 268,48 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 252 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 253 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 254 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Ion Marcu nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 255 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 256 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101P”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 21.161 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 257 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de acces in incinta bazinului de inot prevazute in cadrul H.C.L. Sector 6 nr.220 din data de 27.08.2019, modificata si completata prin H.C.L. Sector 6 nr. 239/26.09.2019

HCL 258 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

Anexe

HCL 259 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 260 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 261 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare şi întreţinere urbanistică

HCL 262 – Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local de venituri şi cheltuieli al sectorului 6 a sumei de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată întegral din venituri proprii

HCL 263 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 mp, având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”, sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei

HCL 264 – Hotărâre privind achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului București

HCL 265 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 266 – Hotărâre privind aprobarea procedurii de admitere/încetare a serviciilor furnizate în cadrul centrelor de zi aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 267 – Hotărâre privind înființarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova”

Anexa I

Anexa II

HCL 268 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plată integrală/Prima Casă/credit ipotecar), pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

HCL 269 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6

HCL 270 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărămidăriei nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.802 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 271 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 501 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 272 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Movilelor nr. 6A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de aşezământ – centru social pe un teren în suprafaţă de 458 mp, proprietate de stat

HCL 273 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 5A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 366 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 274 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Strigăturii nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 452 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 275 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 2-4 x G-ral Vasile Milea 3-5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru medical şi punct de control pe un teren în suprafaţă măsurată de 5.028 mp, proprietatea Statului Român în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază – Unitatea Militară 0149F

HCL 276 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Tipografiei nr. 4-6”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 619 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 277 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 69”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 504,09 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 278 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38X”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 419 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 279 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 645 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 280 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, prin care se stabileste functia publica specifica de conducere de Secretar General al Sectorului 6 si functiile publice de executie de consilier achizitii publice

Anexa

HCL 281 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 282 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 283 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 284 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 285 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3”şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 286 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 4” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 287 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 288 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 6” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 289 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 290 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 291 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 1: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 292 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, în zona 2: str. Ghirlandei, str. Cernişoara, bd. Iuliu Maniu, str. Apusului (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 293 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orşova, șos. Virtuţii, bd. Uverturii, str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 294 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului, str. Valea Argeşului, str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 295 – Hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice în domeniul achizițiilor publice

HCL 296 – Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune

HCL 297 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 298 – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

HCL 299 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 300 – Hotărâre privind acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 301 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6

HCL 302 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 adresa Grădiniţei nr. 217 din Str. Bucșenești nr. 20, Sector 6, București, în Str. Brașov nr. 20A, Sector 6, București

HCL 303 – Hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice de execuţie de consilier achiziţii publice, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

HCL 304 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 305 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 306 – Hotărâre privind înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

Nota

HCL 307 – Hotărâre privind înfiinţarea locuinței maxim protejată ,,Aleea Moinești”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

HCL 308 – Hotărâre privind înfiinţarea locuinței maxim protejată ,,Vistiernic Stavrinos”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

HCL 309 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 310 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități prin reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

HCL 311 – Hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a modifica prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6, schimbând destinația imobilelor specificate în anexa ce face parte integrantă din respectiva hotărâre, în sedii administrative cu funcționalități multiple

HCL 312 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 79 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 581 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 313 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 314 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.960 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 315 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 51C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 750 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 316 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cutieru Alexandru nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 854 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 317 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 501 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 318 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail şi corp tehnicpe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 319 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Retezatului nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 326 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 320 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colectivepe un teren în suprafaţă de 645 mp, proprietate privată persoane fizice.

HCL 321 – Hotărâre privind validarea doamnei Ionescu (Tudose) Elena Cristina în funcţia de consilier local

HCL 322 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 323 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 324 –  Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016

 1. Anexa 1
 2. Anexele 2, 3, 4

HCL 325 – Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018

HCL 326 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să beneficieze, conform Legii nr. 114/1996, de locuințe convenabile, locuințe sociale sau locuinţe de necesitate, întocmite pentru anul 2020

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 327 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020

HCL 328 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 329 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL 330 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 331 – Hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional ,,Învățăm la grădiniță” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru Semestrul II an școlar 2019 – 2020

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 332 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 114 din 24.05.2018

HCL 333 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boja nr. 55B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 334 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 80-90”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 10.800 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 335 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Eroina de la Jiu nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 209,93 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 336 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 20D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 4.899 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 337 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 198”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 477 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 338 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 12-28”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 5.597 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 339 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vasile Golcea nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală metalică pe un teren în suprafaţă de 231 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 340 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexe

HCL 341 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 3 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 4 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 7 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 8 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp gradiniţă în incinta cartierului ANL Brâncuşi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp gradiniţă în incinta  Școlii Sfinţii Constantin şi Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

HCL 11 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 12 – Hotarare privind aprobarea aderării Sectorului 6 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune

HCL 14 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cheile Orzei” și indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 16 – Hotarare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada DONIȚEI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Valea Roşie” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Delineşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Timişul de sus” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Vidra” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Prahovei” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cetatea Histria” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Iridiului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Râul Dorna” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Mohorului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 28 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 29 – Hotarare privind stabilirea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în   Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

HCL 30 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2018– 2019

HCL 31 – Hotarare privind validarea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard în funcţia de consilier local

HCL 32 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6

HCL 33 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

 1. Anexa I, II, III, IV 2018
 2. Lista obiective investitii finatate din bugetul local 2018
 3. Lista obiective investitii finatate din imprumut intern 2018
 4. Lista obiective investitii finatate din Imprumuturi externe 2018
 5. Lista obiective investitii finatate din venituri proprii 2018

HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 37 – Hotarare privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

HCL 38 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

HCL 39 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii în anul 2018 a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516

HCL 43 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 11”

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 12”

HCL 45 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 13”

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexa I, II  rectif martie 2018

Lista obiective investitii finantate din bugetul local  2018

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018

HCL 47 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 48 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 49 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 50 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 76052 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Petru Maior”

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 52 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 53 – Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 54 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 55 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Harap Alb din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 6

HCL 56 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”

HCL 57 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement

HCL 58 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în  suprafaţă de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Ruşeţu nr. 6A, sector 6,în scopul construirii unei creşe, teren identificat conform Anexei

HCL 59 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 60 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 1E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi anexă pe un teren în suprafaţă de 833 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 62 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 628 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 63 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Grozăveşti nr. 54F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.115 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată    de 1.166 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 65 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţii Gurghiului nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.221 m.p., proprietate privată persoană juridică 

HCL 66 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ramura Jiului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 509 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 553 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 68 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 69”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.801 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77-89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.691 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Constantin Apostol nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 163E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de clinică medicală pe un teren în suprafaţă de 1.003 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 3A”, Sector 6, pentru construire două locuinţe cuplate pe un teren în suprafaţă de 340 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 31”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare corp C1 şi construire corp C2 şi corp C3 cu funcţiunea de spaţii de cazare, vestiare pentru sportivi şi administrativ pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.654 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gen. Petre Popovăţ nr. 62”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 393 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 58”, Sector 6, pentru construire hală cu funcţiunea de service auto pentru 5 posturi, servicii, birouri şi pergolă  pe un teren în suprafaţă de 2.649 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 76 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Memoriu tehnic studiu de fezabilitate

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică şi de consultanţă în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din  Sectorul 6

HCL 78 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Parohia Sf. Ioan Rusul și Acoperământul Maicii Domnului – ”Brâncuși”

HCL 79 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti

Anexe 1-8

HCL 81 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

HCL 82 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe sociale situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 83 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă  în incinta Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 

HCL 84 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor Şcoală după Şcoală în incinta Şcolii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 85 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 86 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 88 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6 EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 89 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/ 27.04.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 90 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

Referat privind indreptarea erorilor materiale din Hotararile Consiliului Local Sector 6 nr.90, nr.93 si nr.94, adoptate in sedinta extraordinara din data de 08.05.2018

HCL 91 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

HCL 92 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a  costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice  și a nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

Anexa

Anexa

Anexa

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Neghiniţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Referat privind indreptarea erorilor materiale din Hotararile Consiliului Local Sector 6 nr.90, nr.93 si nr.94, adoptate in sedinta extraordinara din data de 08.05.2018

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Pinochio din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Referat privind indreptarea erorilor materiale din Hotararile Consiliului Local Sector 6 nr.90, nr.93 si nr.94, adoptate in sedinta extraordinara din data de 08.05.2018

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”

Anexa

Anexa

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului  de Funcționare pentru beneficiari

HCL 97 – Hotarare pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare  a contestațiilor și a Grilei de evaluare

HCL 98 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 99 – Hotarare privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane  a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în perioada 2018 – 2020

 

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.100 din 24.05.2018

HCL 101 – Hotarare de  modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare

HCL 102 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea „Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55574 lei a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’ desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’

HCL 105 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local  Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular  şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 106 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 107 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, în sensul că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6  adresa Grădiniţei ,,Degeţica” din Str. Constantin Niţescu nr. 11, Sector 6, Bucureşti, în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, Bucureşti

HCL 108 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă din acte de 621 m.p. – suprafaţa măsurată de 611 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Taberei nr. 28A”, Sector 6, pentru construire biserică, paraclis, lumânărar şi troiţă pe un teren în suprafaţă de 2.698 m.p., proprietate de stat

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 111 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 25B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 869 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 112 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 87-89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 877 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 123-133”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spălătorie auto ecologică pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.500 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 114 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 83D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 713 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 116 – Hotarare de aprobare a proiectului “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 117 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 118 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexe 1-8

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
Anexa I, II, III, IV
Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018
Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018
Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018

HCL 121 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea executării lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor din carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”

HCL 125 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon”

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Înfiinţare Parc Bulevardul Timişoara nr. 10-12”

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”

Nota indreptare materiala

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”

HCL 130 – Hotarare privind menținerea activității Administrației Școlilor Sector 6 pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale la unități de învățământ preuniversitar de stat Sector 6, din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art.71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1303/2013

HCL 131 – Hotărâre de aprobare a acordului de parteneriat între Primăria Sector 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6
Anexa

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 164”
Anexa

Anexa

HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi adocumentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Profesională Specială pentru Deflcienţi de Auz Sfânta Maria”
Anexa

Anexa

HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”
Anexa

HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu”
Anexa

Anexa

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”
Anexa

Anexa

HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Petru Maior”
Anexa

Anexa

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului “Siguranță și îngrijire – Locuințe Maxim Protejate” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 139 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 140 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.029 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 141 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru construire anexe administrative pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.483 m.p., proprietatea Ministerului Apărării Naţionale

HCL 142 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21C”, Sector 6, pentru construire clopotniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.006 m.p., proprietatea Arhiepiscopia Bucureştilor

HCL 143 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărăbuşului nr. 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 16-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 730 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 145 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 116”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 216 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 146 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dudului nr. 21”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 147 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1.713 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 148 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 222”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 752 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 149 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Moineşti nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 150 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.499 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 151 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 173”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 600,03 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 152 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 155 –  Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 156 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 157 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Rezidenţial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 160 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în scopul realizării în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești și Giulești Sârbi

HCL 161 – Hotarare privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa Îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/B1

HCL 162 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020

HCL 163 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 165 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local 

HCL 166 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 168 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă, Filiala Sector 6, București și în Retragere și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune

HCL 169 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023

Anexa

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuinţe realizată în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 171 – Hotarare de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 173 –  Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 174 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018

Anexa I rectif august 2018

Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018

HCL 176 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 177 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 

HCL 178 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 179 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

HCL 180 – Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii

HCL 181 – Hotarare privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare din bugetul local, in anul 2019, pentru asociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum si categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subventii din bugetul local

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexa

Anexa I,II

HCL 183 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexele 1-8

HCL 184 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei

HCL 185 – Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, Bucureşti, identificat conform planului Anexă

HCL 186 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ”Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 187 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.187 din 30.08.2018

HCL 188 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.188 din 30.08.2018

HCL 189 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială ,,Regina Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București

HCL 190 – Hotarare privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6

HCL 191 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale „Crângaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.191 din 30.08.2018

HCL 192 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 193 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 194 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.194 din 30.08.2018

HCL 195 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Copii cu Dizabilități „Domnița Bălașa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 196 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 197 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistență Maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 198 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 199 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Agnita nr. 59A”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă C1 cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 290 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 200 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 101-107”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 596 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 201 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de after school pe un teren în suprafaţă de 9.793 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor

HCL 202 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 203 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 236”, Sector 6, pentru construire
imobile cu funcţiunea de bancă de alimente şi cantină pe un teren în suprafaţă de 5.117 m.p. – suprafaţă măsurată de 5.079 m.p., proprietate de stat

HCL 204 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 128.000 m.p., proprietate publică de stat

HCL 205 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 44”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 864 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 206 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Govora nr. 14-18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.000 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 207 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică 

HCL 208 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 209 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 210 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 40A”, Sector 6, pentru extindere hală pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.727 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 211 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 212 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 92E”, Sector 6, pentru construire hală depozitare cu spaţii anexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.468 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 213 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Valea Călmăţuiului nr. 23-25”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 4.176 m.p., proprietate privată persoană juridică 

HCL 214 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni nr. 3A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 173 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 215 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexa I, II, III, IV 

Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018

Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018

Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018

HCL 216 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 217 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 218 –  Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018

HCL 219 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018

HCL 220 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018

HCL 221 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală (after-school) în incinta Şcolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018

HCL 222 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018

HCL 223 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018

HCL 224 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018

HCL 225 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018

HCL 226 – Hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

HCL 227 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare pentru beneficiari

HCL 228 –  Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 229 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de a aproba transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activităţi culturale, sportive şi de agrement

HCL 230 – Hotarare pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință pentru un spațiu în suprafață aproximativă de 550 m2, situat în incinta centrului comercial Auchan Drumul Taberei din str. Brașov nr. 25, sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.230 din 27.09.2018

HCL 231 – Hotarare de aprobare a Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Calea Crângaşi nr. 140”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 6.123 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 234 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Fabricii nr. 22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.952 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 235 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 236 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 10.131 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti prin Consiliului Local Sector 6 în administrarea Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 237 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lunca Cernei nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de grădiniţă şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 13.875 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6

HCL 239 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Obcina Mare nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de after school şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.570 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Parva nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.534 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 241 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 33”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 15.444 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 242 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 243 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 244 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 245 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Rocilor nr. 12-16”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 74.563 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 246 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 26”, Sector 6, pentru ecxtindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă şi concesionare teren pe un teren în suprafaţă de 72.91 m.p. şi teren în suprafaţă de 271,36 m.p. propus spre concesionare, parţial proprietate privată persoane fizice şi parţial domeniu privat

HCL 247 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 248 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Moise Constantin nr. 8-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 744 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 249 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-34-36”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 32.703 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 250 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 251 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 252 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 253 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101V”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 254 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101X”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 255 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.600 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 256 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

 1.  Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018
 2. Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018
 3. Lista obiective investitii finantate din Imprumuturi externe 2018
 4. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018
 5. Anexa I, II, III, IV, V rectif octombrie 2018

HCL 257 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 166/18.07.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 258 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 167/18.07.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” şi a cheltuielilor legate de proiect 

HCL 259 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 173/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 260 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 261 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 216/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 262 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 6” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 263 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 264 – Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect 

HCL 265 – Hotarare privind aprobarea finanțării proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești” din Raionul Hîncești, Republica Moldova

HCL 266 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 267 – Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în unitățile de învățământ de stat, preuniversitar din Sectorul 6

HCL 268 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 269 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169 și asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026)

HCL 270 – Hotarare privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții “infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa I

Anexa II

HCL 271 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 272 – Hotarare privind completarea Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cuGrădiniţa cu program normal și program prelungit ,,Castelul Voinicilor” la unităţi de învăţământ particular

HCL 273 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 274 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Amilcar C. Săndulescu nr. 6-10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe cu partiu special pentu porfesiuni liberale, spaţii comerciale şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.214 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 275 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Blandiana nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 414 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 276 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boja nr. 73”, Sector 6, pentru construire biserică şi capelă-clopotniţă pe un teren în suprafaţă de 1.198 m.p., Parohia “Sfântul Andrei – Militari”

HCL 277 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Serg. Cutieru Alexandru nr. 25A”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 22.000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 278 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 229 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 279 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 280 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 281 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe înşiruite şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 9.060 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 282 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 283 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 14”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de depozit pe un teren în suprafaţă de 2.731 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti

HCL 284 –  Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

 1. Anexa I, II,III,IV,V,VI rectif decembrie 2018
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018
 3. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018
 4. Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018
 5. Lista obiective investitii finantate din Imprumuturi externe 2018
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018
 7. Nota hot. 284-2018

HCL 285 – Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023

HCL 286 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București

HCL 287 – Hotarare privind acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 288 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Nota hot. 288-2018

HCL 289 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexe 1-8

HCL 290 – Hotarare privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2018, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 291 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare pentru strada Stoica Vizitiu”

Anexa

HCL 292 –  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 293 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din aleea Săndulești nr. 1, bloc C1 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa 

HCL 294 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 295 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 296 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 297 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Şcoala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017

HCL 298 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017

HCL 299 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017

HCL 300 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017

HCL 301 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018

HCL 302 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018

HCL 303 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018

HCL 304 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017

HCL 305 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017

HCL 306 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017

HCL 307 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017

HCL 308 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 56.398 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), desfășurat de Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Carol I”

HCL 309 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2019

HCL 310 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2019

HCL 311 – Hotarare privind aprobarea pentru anul 2019, a Planului de acţiuni de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

HCL 312 – Hotarare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

HCL 313 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti

HCL 314 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019

Anexa I

Anexa II

Anexa III

HCL 315 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019

HCL 316 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 317 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viața comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local

Nota 317/2018

HCL 318 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6

HCL 319 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Estuar, pentru proiectul ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”

HCL 320 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 321 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 322 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 323 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 324 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Dr. Emanoil Mihail Severin nr. 8”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 240 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent, pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru finantarea obiectivelor de investitii

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exercitiului bugetar pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016

HLC 4 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

HCL 6 – Hotarare pentru completarea Anexei Nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,Magic World Kindergarten”, Grădiniţa ,,Mini Me” şi Şcoala Primară ,,Ada Kindergarden&School”la unităţi de învăţământ particular

HCL 7 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017– 2018

HCL 8 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2017, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul 1 Mai nr. 26, bloc 6S14 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 12, bloc G10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 11 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 40 bloc T5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 12 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Floare Roşie nr. 7 bloc 51 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr.58 bloc B3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 14 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr. 60 bloc B2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 102-104 bloc 20 din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

HCL 16 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Strada Partiturii nr. 8 bloc 62 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Poiana Mare nr. 4 bloc B7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Parva nr. 6 bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.4 bloc G5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.7 bloc F2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.19 bloc J2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Braşov nr.19 bloc OD5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giulesti nr.123, bloc A din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62 bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.125 bloc B din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.133, bloc E din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 120 bloc OD1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 28  – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 92, bloc C7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 29 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 122, bloc OD2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 38, bloc OD4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 31 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.14 bloc B3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 32 – Hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.56 bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.64 bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Braşov nr. 14 bloc 2S14 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 44 bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.107, bloc 10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 37 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.109, bloc 6 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 38 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.115, bloc 1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 39 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Romancierilor nr. 2 bloc C4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Ruseţu nr. 2, bloc A1-A2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 31, bloc OD7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Valea Ialomiţei nr. 4, bloc C11 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 43 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 37 obiective de investitii: „Reabilitare sistem rutier”

 1. Anexa

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica aferenti unui numar de 39 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa

HCL 45 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe B-dul Ghencea nr. 26, bloc C88A din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa

HCL 47 – Hotarare privind modificarea Art. 6 şi completarea cu punctul (3) a Art. 7 din Anexa  nr. 1 la “H.C.L. Sector 6 nr. 158/2014 privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6”

HCL 48 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten” la unităţi de învăţământ particular

HCL 49 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten”  la unităţi de învăţământ particular, precum şi excluderea din reţeaua şcolară pe anul 2016 – 2017 a Grădiniţei ,,Magic Land” şi a Grădiniţei ,,Rosa Zangara”

HCL 50 – Hotarare privind modificarea numărului şi a componenţei reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 şi nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în acestea

HCL 51 – Hotarare privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere pentru cumpărarea, în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, a imobilului-teren în suprafaţă de 416,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, aflat în incinta Colegiului Economic “Costin C. Kiriţescu”

HCL 52 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 62/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874

HCL 53 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842

HCL 54 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa munciiID 124486

HCL 55 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 179/11.12.2014 privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079

HCL 56 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.16/28.01.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516

HCL 57 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016 – 2018), a proiectului ”ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962

HCL 58 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026

HCL 59 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 61/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”ID 143222

HCL 60 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 62 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale

HCL 63 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

HCL 65 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 66 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centru de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 68 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 255,6 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 –  Hotarare privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, minor ce se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6

HCL 76 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. imprumut intern
 4. imprumuturi externe
 5. local
 6. venituri proprii

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 78 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 79 – Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în cartierul „Constantin Brâncuşi”, zona B, sector 6, Bucureşti

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 81 – Hotarare de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/25.08.2016 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 82 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HLC 83 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 84 – Hotorare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 85 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 86 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6” derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul  Regenerarea Urbană a Municipiilor şi Oraşelor

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6” derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul  Regenerarea Urbană a Municipiilor şi Oraşelor

HCL 88 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 89 –Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 90 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfanta Maria” la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare  ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 91 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

HCL 92 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 37 şi 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 757 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 13.865 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25A”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 22.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 202M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.650 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Torcătoarelor nr. 32”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 583,81 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 97 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Performanţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 163 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 98 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 773 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 99 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Hanul Ancuţei nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 733,55 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă – spaţiu comercial şi birouri pe un teren în suprafaţă de 376 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 101 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 68-70”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.163 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 102 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 54”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 8.159 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Nicodim nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 700 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Frt. Rostogolea Gheorghe nr. 1”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 211 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 105 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 127F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 581 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 106 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 44-46”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală auto şi vulcanizare pe un teren în suprafaţă de 566 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 107 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 95”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 662 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 108 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 m.p. – suprafaţa măsurată de 205 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 4”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 111 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a terenului limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei

HCL 112 – Hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017

HCL 114 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 6

HCL 116 – Hotarare privind aprobarea bursei Primarului Sectorului 6, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare  şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2016 – 2017 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 117 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 118 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea rectificării  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al    Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexa

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6,pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 26.590 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 121 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cotul Siretului nr. 21-25”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe tip duplex pe un teren în suprafaţă de 588 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Silistraru nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 206-208”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.970 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 125 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Iacobescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire balcoane şi extindere imobil existent pe un teren în suprafaţă de 197 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 558-560”,   Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de alimentaţie publică pe un teren în suprafaţă de 43.238 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 9.060 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Eroina de la Jiu nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 349 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de sanatate multifunctional “Sfantul Nectarie” – unitate sanitara cu personalitate juridical aflata in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

HCL 130 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 131 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Berceanu Octavian Alexandru

HCL 132 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a achiziţiona imobilul situat în Bucureşti, bd. Preciziei nr. 6, sector 6, aflat în proprietatea S.C. CEPROCIM S.A. şi de a-l transmite în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea amenajării de locuinţe colective

HCL 133 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice dependente/semidependente şi independente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2017

HCL 134 – Hotarare privind aprobarea contractului cadru de asociere în participaţie ce va fi încheiat de către Administraţia Pieţelor Sector 6

HCL 135 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016

HCL 136 – Hotarare privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 80/30.03.2017 de aprobare a listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 137 – Hotarare privind  soluţionarea unei cereri  de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 139 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 35”, Sector 6, pentru supraetajare parţială imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 264,82 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 140 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Miroslavei nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 328 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 141 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 51”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de depozit şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.606 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 142 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 32”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 349 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 143 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 137”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă (din acte) de 1.540 mp. – suprafaţă măsurată de 1.516 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2016 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe 1-10

HCL 145 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2017

 1. Anexele 1-8

HCL 146 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II
 2. Fd.nerambursabile
 3. Local
 4. Venituri proprii

HCL 147 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Radu Elena

HCL 148 – Hotarare privind validarea domnului Cosmin Mihai Manole în funcţia de consilier local

HCL 149 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

HCL 150 – Hotarare privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii“ Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit

HCL 151 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa ROF

HCL 152 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2017

 1. Anexa

HCL 153 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde procedurile legale în vederea trecerii imobilului “Insula Lacul Morii” din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 154 – Hotarare privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Vasile Milea nr. 5G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spital şi anexe pe un teren în suprafaţă de 11.382 m.p., proprietatea Statului Român

HCL 156 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 602”, Sector 6, pentru construire rezervor de apă şi staţie pompe  pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată peroană juridică

HCL 157 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 93-95”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 565 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220D”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de laboratoare tehnice şi experimentale pe un teren în suprafaţă de 5.467 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220F”, Sector 6, pentru extindere imobil existent cu funcţiune tehnologică pe un teren în suprafaţă de 2.261 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 161 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101T”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.000 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 162 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Calboreanu nr. 10-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 492 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34”, Sector 6, pentru extindere construcţii existente pe un teren în suprafaţă de 31.349 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL  164 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6

HCL 165 – Hotarare privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6

HCL 166 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 167 – Hotarare de  modificare a  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialităţi şi atribuţiilor acesteia

HCL 168 – Hotarare privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 135/25.05.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016

HCL 169 – Hotarare privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru preluarea în folosinţă cu titlu gratuit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, str. Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti realizării proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” prevăzut în  Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 171 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Platforma multimedia online pentru comunitatea noastra” desfăşurat de Centrul Cultural European Sector 6

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Ivasiuc nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 215 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 173 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Planetei nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 144 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 174 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103D”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 35.029 mp.,proprietate privată persoane juridice

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103P”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 40.994 mp., proprietate privată persoane juridice

HCL 176 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 11K”, Sector 6, pentru extindere corpuri existente cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 1.120 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 177 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 368 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 178 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 371 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 179 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 762 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 180 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Scarlat Vârnav nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 472 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 181 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Velei nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 320 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 183 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 184 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 185 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II
 2. Anexa – Local
 3. Anexa – Venituri proprii

HCL 186 – Hotarare privind  aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii   nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018

HCL 187 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018

HCL 188 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a prelua în administrare directă drumul Osiei şi drumul Belşugului, sector 6, Bucureşti, în vederea demarării procedurilor legale de expropriere pentru cauză de utilitate publică a porţiunilor de teren proprietate privată ce afectează punerea în aplicare a prevederilor P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/2013

HCL 189 –  Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei

HCL 190 –  Hotarare privind validarea Procesului verbal încheiat la data de 20.07.2017 prin care s-a stabilit preţul de achiziţie în valoare de 105.000 (unasutăcincimii) Euro pentru imobilul-teren în suprafaţă de 416,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, şi împuternicirea Primarului Sectorului 6, a Directorului Direcţiei Generale Economice şi a Şefului Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ să semneze actele de vânzare-cumpărare a acestui imobil-teren

HCL 191 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local

HCL 192 – Hotarare privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect inierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde

HCL 193 – Hotarare privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

HCL 194 – Hotarare privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a terenului în suprafaţă de 1200 m.p., identificat cu numărul cadastral 225667, situat în drumul Taberei nr. 34, sector 6, Bucureşti, pentru desfăşurarea de activităţi specifice obiectului de activitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6

HCL 195 – Hotarare privind aprobarea schimbării denumirii Şcolii Gimnaziale Nr. 193 în Şcoala Gimnazială ,,Orizont” şi schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Nr. 198 în Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” începând cu anul şcolar 2017 – 2018

HCL 196 – Hotarare privind  amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public aferent blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 197 – Hotarare privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6

HCL 198 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 46/2011 privind aprobarea bunurilor şi obiectivelor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

HCL 199 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărămidăriei nr. 50B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi amplasare container cu funcţiunea de depozit pe un teren în suprafaţă de 2.499 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 200 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 63”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 485 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 201 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 333”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de fabrică de vaccinuri, reagenţi şi kituri de diagnostic în medicină veterinară pe un teren în suprafaţă de 78.499 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 202 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Luncii nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 1.087 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 203 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 13A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi birouri pe un teren în suprafaţă de 883 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 204 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 177 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 205 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Ion Marcu nr. 25, 25A şi 27”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 751 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 206 –  Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru construire staţie de distribuţie a carburanţilor pentru alimentarea autovehiculelor – GPL şi spaţii servicii conexe pe un teren în suprafaţă de 1.528 mp., proprietatea Statului Român

HCL 207 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 208 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Valea Oltului nr. 199”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 10.030 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 209 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 210 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 22D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 9.938 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 211 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.918 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 212 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 59, lot 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.162 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 213 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Constantin Gh. Apostol nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 670 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 214 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Govodarva nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 405 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 215 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lacul Ursului nr. 47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 399 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 216 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 143A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 349 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 217 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pădurarilor nr. 56-60”, Sector 6, pentru extindere imobil cu un corp nou cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.122 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 218 – Hotarare privind validarea doamnei Berta Vasiliauskaite în funcţia de consilier local

HCL 219 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2017 – 2018 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 220 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti nr. 170/20.07.2017 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  realizării proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” prevăzut în Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 221 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în scopul realizării proiectului “Regenerare urbană insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 222 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  192/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde

HCL 223 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti în scopul realizării proiectului înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde

HCL 224 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti nr. 193/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

HCL 225 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti în scopul realizării proiectului “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”

HCL 226 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în scopul realizării proiectului “Regenerare urbană insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 227 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a aproba revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/31.08.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local

HCL 228 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II septembrie 2017
 2. Local
 3. Venituri proprii

HCL 229 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2017

 1. Anexele 1-8

HCL 230 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6 terenul idetificat conform planului Anexă, situat în Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, pentru amenajarea unei zone verzi cu destinaţia de agrement

HCL 231 – Hotarare de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149”

 1. Anexe

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 233 –  Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar    2017 – 2018 cu Grădiniţa cu program prelungit ,,Rio2”, Şcoala Primară ,,King George”, Liceul Teoretic ,,Phoenix” şi schimbarea denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” în Şcoala Primară ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ particular

HCL 234 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

HCL 235 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Clubul Sportiv Rapid Bucureşti

HCL 236 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I – Regulament
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV 
 5. Anexa V 
 6. Anexa VI
 7. Anexa VII

HCL 237 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 357 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 24”, Sector 6, pentru construire piscină cu spaţii tehnice anexe, copertină şi amenajare teren de sport pe un teren în suprafaţă de 42.829 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 239 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ruşeţu nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă de 16.088 mp., domeniul public al Municipiului Bucureşti

H.C.L. Sector 6 nr. 240-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 241-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 242-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 243-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 244-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 245-2017

HCL 246 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice -faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1

HCL 247 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2”

HCL 248 – Hotarare actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3”

HCL 249 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7”

HCL 250 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8”

HCL 251 – Hotarare privind solicitarea catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de a face demersurile legale in scopul schimbarii denumirii parcului “Fabricii” in parcul “Tudor Vladimirescu” si a parcului “Giulesti” in parcul “Marin Preda”, ambele aflate pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 6, Bucuresti

HCL 252 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice-faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 4”

 1. Anexe

HCL 253 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 6”

 1. Anexe

HCL 254 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II septembrie 2017
 2. Local
 3. Venituri proprii

HCL 255 – Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 256 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite pasajul limitrof pasajului subteran “Lujerului”, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 6 în vederea reabilitării structurale, funcţionale şi estetice a acestuia

 1. Anexa
 2. Anexa

HCL 257 – Hotarare privind transmiterea imobilului-teren situat în Drumul Taberei nr. 34, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administraţiei Pieţelor Sector 6 pentru înfiinţarea unei pieţe agroalimentare/complex agroalimentar

HCL 258 – Hotarare privind recuperarea cheltuielilor de reparatii si paza effectuate pe partile commune in imobilele din cartierul “Constantin Brancusi”, de catre Directia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, de la proprietarii unitatilor locative, detinute in baza unor contracte de vanzare cu plata integrala si a unor contracte de vazare cu credit ipotecar

HCL 259 – Hotarare privind aprobarea modelului de act adiţional pentru prelungirea contractului de închiriere a spațiilor cu destinaţia de locuinţă din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 260 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 261 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Infrastructură rutieră pentru şoseaua de legătură între Calea Crângaşi şi Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 262 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: Aleea Valea Florilor, Aleea Pravăţ, Str. Braşov și Drumul Taberei (fără străzile cu nume) şi indicatorii tehnico-economici aferenți

 1. Anexe

HCL 263 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Răsăritului, str. Liniei, str. Timonierului şi bd. Iuliu Maniu (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 264 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Mărgelelor, str. Ghirlandei şi str. Apusului (fără străzile cu nume) şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 265 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona str. Fraţilor, str. Ceahlău, str. Porumbacu, str. Nicolae Oncescu şi str. Zboina Neagră (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 266 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Mehadia, bd. Constructorilor şi Calea Crângaşi (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 267 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Romancierilor, str. Drumul Taberei, str. Braşov şi bd. Timişoara (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 268 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. 1 Mai, str. Vlădeasa, str. Titel Petrescu şi bulevardul Ghencea (fară străzile cu nume) şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 269 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 61”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 797 mp., proprietate privată persoană fizică/juridică

HCL 270 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Podul Pitarului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 543 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 271 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 60-62”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.719 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 272 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 158”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă de 9.336 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 273 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Tătăruş nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 287 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 274 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral George V. Macarovici nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea locuinţe colective pe un teren în suprafaţă       de 322 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL275 – Hotarare privind preluarea ca venit la Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 mii lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată integral în venituri proprii

HCL 276 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

HCL 277 – Hotarare privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de excutare și altor acte emise de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă

HCL 278 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 279 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

HCL 280 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 281 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5”

HCL 282 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice -faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 9”

HCL 283 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice -faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 10”

HCL 284 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 11”

HCL 285 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giuleşti din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa
 2. Anexa

HCL 286 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”

HCL 287 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda împuternicire expresă  Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la  încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune

HCL 288 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi” Sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei

HCL 289 – Hotarare privind aprobarea Planului de Acțiune pe perioada 2017-2020, parte a Strategiei Antidrog a Sectorului 6

HCL 290 – Hotarare pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”

HCL 291 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă,  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2018

HCL 292 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2018

HCL 293 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 294 – Hotarare privind modificarea Anexei Nr.2 la H.C.L. Sector 6 nr.7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, în sensul că se schimbă denumirea Grădiniţei ,,Nicholas Kindergarten”, în Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Nicholas Kindergarten” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul

HCL 295 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6K”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.022 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 296 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe şi birouri – pe un teren în suprafaţă de 753 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 297 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 298 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.978 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 299 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 22C”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii şi comerţ – pe un teren în suprafaţă de 3.454 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 300 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.307 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 301 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.931 m.p.,  proprietate privată persoană fizică

HCL 302 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 297-299”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.292 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 303 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Corvinilor nr. 1-3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 502 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 304 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 11.111 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 305 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 322-328”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 27.224 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 306 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 127-129”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă de 5.000 m.p. – suprafaţă măsurată de 4.896,51 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 307 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 856 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 308 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr.  6F”, Sector 6, pentru construire ansamblu de clădiri cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 21.087 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 309 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 78”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.027 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 310 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexa I, II decembrie 2017
 2. Local
 3. Venituri proprii

HCL 311 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Mircea Eliade din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 312 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 313 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 314 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 315 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie  Şcoala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 316 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 317 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București

 1. Anexe

HCL 318 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

 1. Anexe

HCL 319 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 320 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 321 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2018, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 322 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 323 – Hotarare privind stabilirea unor masuri organizatorice in anul 2018 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 324 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale

HCL 325 – Hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 326 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 327 – Hotarare privind aprobarea pentru anul 2018 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

HCL 328 – Hotarare privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2017, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 329 – Hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție”Parcare teren limitrof Şoseaua Orhideelor nr.2D”

HCL 330 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Asău nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 89 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 331 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 359-361”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de hală depozitare, birouri şi servicii pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 332 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul la Roşu nr. 1C”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 955 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 333 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr.  6F”, Sector 6, pentru construire ansamblu de clădiri cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 21.087 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 334 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 3-5”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 5.277 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 335 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 3A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă familială pe un teren în suprafaţă de 506 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 336 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pietrele Doamnei nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 337 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Migdalului nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 712,49 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 338 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Izvoarelor nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.500 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 339 – Hotarare pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 326/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 340 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.340 din 19.12.2017

HCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

HCL 3 – Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 4 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexa I, II,III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri 

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  4 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2015

 1. Anexa

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulrogramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

HCL 7 – Hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001

 1. Anexa

HCL 8 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul şcolar 2016 – 2017

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 10 – Hotarare privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 nr. 143 – 150/26.11.2015

HCL 11 – Hotărâre privind vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel

HCL 12 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015

 1. Anexa

HCL 14 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

 1. Anexa
 2. Anexa

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi combaterea violenţei în familie Sector 6 – EIL, data publicării

 1. Anexa

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Centru Cultural European Favorit”

 1. Anexa

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea ALEŞD”

 1. Anexa

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor”

 1. Anexa

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Constantin BRĂTESCU”

 1. Anexa

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Cuminţenia Pamântului intre 8 – nr. 10”

 1. Anexa

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea DUMBRĂVIŢA”

 1. Anexa

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului”

 1. Anexa

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Valea Siretului”

 1. Anexa

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Valea Viilor”

 1. Anexa

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada BOZIENI”

 1. Anexa

HCL 28 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada DRAJNA”

 1. Anexa

HCL 29 – Hotarare, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada OBCINA MARE”

 1. Anexa

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada PAŞCANI”

 1. Anexa

HCL 31 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada SIMION MEHEDINŢI”

 1. Anexa

HCL 32 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada STRĂMOŞILOR”

 1. Anexa

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada LUCĂCEŞTI”

 1. Anexa

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 37 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 38 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 9.542 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 166 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 647 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 381 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 43 – Hotarare privind aprobarea unor prevederi care reglementează desfășurarea activității comerciale pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6

HCL 44 – Hotarare privind  modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11 din 29.01.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 6 – Bucureşti modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 94 din 26.05.2009

HCL 45 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2016

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2016

HCL 47 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

HCL 48 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului “CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 49 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

HCL 50 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 52 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 53 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 54 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 55 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 56 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 57 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 58 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa munciiID 124486

HCL 59 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Şansa – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962

HCL 60 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi” ID 143222

HCL 62 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874

HCL 63 – Hotarare privind aprobarea finantarii necesare pentru asigurarea sustenabilitatii pentru o perioada de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Sanse egale in comunitatea noastra” ID 124026

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 65 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2016, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 66 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexe

HCL 68 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe partiu special pe un teren în suprafaţă de 3.753 mp. , proprietate privată persoană juridică

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Adam P. Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Arheologilor nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.894 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 131”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.250 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 76”, Sector 6, entru mansardare locuinţă existentă şi extindere garaj pe un teren în suprafaţă de 218,35 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru extindere galerie comercială pe un teren în suprafaţă de 6.100 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 76 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Văratec nr. 7-11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 4.766 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 160 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 78 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 15A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 824,54 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 79 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 80 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 81 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III
 2. Anexa fd.nerambursabile 1, 1a,1b
 3. Anexa local
 4. Anexa venituri proprii 1, 1a,1b

HCL 82 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Şcoala Gimnazială ,,Româno-Finlandeză”, Grădiniţa „Wonderland”, Grădiniţa „Sfântul Nicolae” şi Grădiniţa Art & Play” la unităţi de învăţământ particular

HCL 83 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa „Wonderland” la unităţi de învăţământ particular

HCL 84 – Hotarare pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 85 – Hotarare  privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit  minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, minor ce se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 86 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cătinei nr. 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 234 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 171-181”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 19.999,65 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 88 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 89 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 137”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 90 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 91 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 253”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 524 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 92 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Izvorani nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă din acte de 593 mp. – suprafaţa măsurată de 622 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Popescu Filofteia nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 209 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5.626 mp.,proprietate privată persoană fizică

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 47G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 289 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Victor Ion Popa nr. 29”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 283,45 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 97 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Mărgelelor nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 98 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 127A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.166 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.700,57 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 131-133”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special şi funcţiuni conexe locuirii pe un teren în suprafaţă de 5.024 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 101 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

 1. Anexe

HCL 102 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în semestrul II an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6

HCL 105 – Hotarare proiect de hotarare privind aprobarea modelului de contract cu plata in rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”

HCL 106 – Hotarare privind trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 107 – Hotarare privind convocarea Adunării Generale a foştilor proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenţei Subcomisiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HCL 108 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi“  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului  ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 111 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 51/25.02.2016 privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 112 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 114 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 115 – Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Săpânţa nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 261 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 116 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2015 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 117 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III
 2. fd.nerambursabile anexa 1, 1a
 3. local anexa 1, 1a, 1b
 4. venituri proprii anexa 1, 1a, 1b

HCL 118 – Hotarare privind alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, a sumei de 172.000 lei pentru plata personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 121 – Hotarare privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului  României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafetele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” şi a modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţa pentru tineri până în 35 de ani

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, pentru construire cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 130.202 mp., proprietate publică a statului

HCL 125 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 141”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 15.799 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 18”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 600 mp.,proprietate privată persoane fizice

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Călmăţuiului nr. 7-21”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.000 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Catlabuga nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 245 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 130 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 35”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 341,59 mp.,proprietate privată persoane fizice

HCL 131 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6,pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 387 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 132 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Drumul la Roşu nr. 53-59”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 5.050 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 133 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 211,15 mp. (conform actelor de proprietate) – 215 mp. (conform măsurătorilor cadastrale),proprietate privată persoane fizice

HCL 134 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 16A”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 97 mp.,proprietate privată persoane fizice

HCL 135 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 132A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 653 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 136 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 318”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.869 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 137 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 1”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 236 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 111A”, Sector 6, pentru construire capelă mortuară şi anexe pe un teren în suprafaţă de 1.770 mp., proprietate deţinută de Parohia “Buna Vestire Giuleşti”

HCL 139 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 16B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 935 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 140 – Hotarare privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 141 – Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor

HCL 142 – Hotarare privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 143 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 144 – Hotarare privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6

HCL 145 – Hotarare privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 146 – Hotarare privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti

HCL 147 – Hotarare privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

HCL 148 – Hotarare privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

HCL 149 – Hotarare privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, a structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia

HCL 150 – Hotarare privind trecerea imobilului – locuinta sociala situat in Bucuresti, Bd. Ghe. Magheru nr.24, bl. -, scara B, etaj 7, apartament 40, sector 1 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 in administrarea Directiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 151 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 152 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exercițiului bugetar pe trimestrul  2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

 1. Anexele 1-10

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III
 2. local anexa 1, 1a, 1b
 3. venituri proprii anexa 1, 1a, 1b

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea criteriilor,  procedurilor şi atribuţiilor specifice necesare numirii/eliberării în/din funcţie a administratorului public la Primăria Sectorului 6

HCL 156 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către  Consiliul General al Municipiului Bucureşti a imobilului  în suprafaţă de 5941 m.p., situat în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, în vederea construirii de locuinţe

HCL 157 – Hotarare privind prelungirea contractelor de finanțare pentru proiectele ”Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 21685 și „Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 7811 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în Programul local multianual de reabilitare termică

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017

HCL 161 – Hotarare de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 162 – Hotarare de aprobare a procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 163 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile  pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea unităților de învățământ particulare și confesionale acreditate de pe raza Sectorului 6 care beneficiază de finanțarea de bază din sumele defalcate din T.V.A. pe anul 2016 prin bugetul Consiliului Local Sector 6 și a  procedurii de finanțare conform Hotărârii Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

HCL 165 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2016 – 2017 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 166 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Albiţei nr. 1G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.037 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Dâmboviţei nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480,05 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 168 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 144”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 783 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 169 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Fântâna Domnească nr. 7”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren în suprafaţă de 500 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Fântâna Domnească nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren în suprafaţă de 588 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 171 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Calea Giuleşti nr. 418K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 443,83 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 8.629 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 173 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de prestări servicii pe un teren în suprafaţă totală de 15.539 mp. – suprafaţă teren închiriat de 270 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 174 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 34.841 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 12A”, Sector 6, pentru construire centrală termică, cuvă transformator, zid de protecţie, platformă industrială, panouri comandă pompe şi punct de conexiune ENEL şi, în subteran, trei puţuri, un separator şi un rezervor apă pe un teren în suprafaţă de 9.746 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 176 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 121A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă şi construire imobile cu funcţiunea de locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 1.829 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 177 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răzoare nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de complex sportiv pe un teren în suprafaţă de 26.921 mp. – teren aferent investiţiei în suprafaţă de 6.320 mp., proprietatea Statului Român

HCL 178 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101G”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 179 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Tănăsuică Ion

HCL 180 – Hotarare privind validarea domnului Gheorghe Ciontu în funcţia de consilier local

HCL 181 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică

HCL 183 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iulian

HCL 184 – Hotarare privind validarea domnului Coșcodaru Iulian – Mihai în funcţia de consilier local

HCL 185 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

HCL 186 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 187 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile  pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 188 – Hotarare privind aprobarea desființării Centrului multifuncțional de sănătate „Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. imprumut intern
 4. local
 5. venituri proprii

HCL 221 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exerciţiului bugetar pe trimestrul  3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

 1. Anexe 1-6

HCL 222 – Hotarare privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6

HCL 223 – Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 224 – Hotarare de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 225 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

HCL 226 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 246 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 227 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 348 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 228 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Constantin Apostol nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 229 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Drumul la Roşu nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 230 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Floare Roşie nr. 34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 231 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 390A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 842 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 46”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 365 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.059 mp.,proprietate privată persoană fizică

HCL 234 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 235 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.548 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 236 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 14A”, Sector 6, pentru extindere locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 405,53 mp.,proprietate privată persoană fizică

HCL 237 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Pravăţ nr. 14 bloc P7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Bujoreni nr. 2 bloc P1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 239 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Valea Siretului nr. 2 bloc P3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Pravăţ nr. 8 bloc P5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 241 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Pravăţ nr. 18 bloc P8 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 242 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Valea Florilor nr. 4 bloc P10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 243 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Pravăţ nr. 6 bloc P4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 244 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Roşia Montană nr. 4 bloc O5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 245 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Valea Oltului nr. 20 bloc A43 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 246 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Ghirlandei nr. 9 bloc 43 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 247 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Ghirlandei nr. 9A bloc 44 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 248 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Lunca Cernei nr. 2 bloc D48 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 249 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Valea Ialomiţei nr. 6 bloc C10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 250 – Hotarare privind aprobarea strategiei locale în domeniul eficienţei energetice de reducere a consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Expunere de motive
 2. Raport de specialitate
 3. Strategie locala EE
 4. Anexa Strategie locala EE

HCL 251 – Hotarare privind aprobarea programului local multianual de investitii in scopul reducerii consumului de energie si a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti


HCL 252 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” şi a cheltuielilor legate de proiect
HCL 253 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 254 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanţare “ Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

HCL 255 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanţare “ Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

HCL 256 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice

HCL 257 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Şcoala centrată pe elev” şi a cheltuielilor legate de implementare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

HCL 258 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 259 – Hotarare privind contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 411.450.642 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 260 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Int. Lt. Av. Caranda nr. 2-8 bloc B1-B4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 261 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Centurii nr. 9, bloc 113 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 262 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 6 bloc G6 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 263 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 9 bloc G1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

hcl-nr-264

hcl-nr-265

hcl-nr-266

hcl-nr-267

hcl-nr-268

hcl-nr-269

hcl-nr-270

hcl-nr-271

hcl-nr-272

hcl-nr-273

hcl-nr-274

hcl-nr-275

hcl-nr-276

hcl-nr-277

hcl-nr-278

hcl-nr-279

hcl-nr-280

hcl-nr-281

hcl-nr-282

hcl-nr-283

hcl-nr-284

hcl-nr-285

hcl-nr-286

hcl-nr-287

hcl-nr-288

hcl-nr-289

hcl-nr-290

hcl-nr-291

hcl-nr-292

hcl-nr-293

hcl-nr-294

hcl-nr-295

hcl-nr-296

hcl-nr-297

hcl-nr-298

hcl-nr-299

hcl-nr-300

hcl-nr-301

hcl-nr-302

hcl-nr-303

hcl-nr-304

hcl-nr-305

hcl-nr-306

hcl-nr-307

hcl-nr-308

hcl-nr-309

hcl-nr-310

hcl-nr-311

hcl-nr-312

hcl-nr-313

hcl-nr-314

hcl-nr-315

hcl-nr-316

hcl-nr-317

hcl-nr-318

hcl-nr-319

hcl-nr-320

hcl-nr-321

hcl-nr-322

hcl-nr-323

HCL 324 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. local
 4. venituri proprii

HCL 325 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2017 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciul pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 326 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 327 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

Anexa

HCL 328 – Hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

HCL 329 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 cu Grădinița ,,Politehnica” la unități de învățământ particular, și modificarea denumirii Școlii Primare ,,Planeta Copiilor”în Școala Gimnazială ,,Planeta Copiilor”

HCL 330 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2017

HCL 331 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2017

HCL 332 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 333 – Hotarare de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 334 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cara Z. Anghel nr. 12A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 348 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 335 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Chemării nr. 21”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 540 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 336 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 5A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ pe un teren în suprafaţă de 303 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 337 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 291-295”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.623 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 338 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 339-341”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.008,21 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 339 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 340 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Taberei nr. 32”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 359,49 mp., proprietate privată persoană juridică şi domeniul public al Municipiului Bucureşti

HCL 341 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 1”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 103.337 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 342 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 2”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective şi imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 155.558 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 343 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 156B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 162 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 344 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 503”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobile existente pe un teren în suprafaţă de 278 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 345 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 56”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 394,05 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 346 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 347 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 1G”, Sector 6, pentru construire staţie de alimentare cu gaze naturale comprimate, cabină operator şi perete antiex tratat decorativ pe un teren în suprafaţă de 1.460 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 348 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 3G”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de birouri, centru de proiectare, anexă tehnică şi cabină poartă  pe un teren în suprafaţă de 56.467 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 349 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 141”, Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 790 mp., domeniu public al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6

HCL 350 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi birouri pe un teren în suprafaţă de 753 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 351 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 21A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 318 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 352 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului  Bucureşti pe trimestrul 4 al anului 2014

HCL 3 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 4 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2015  în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificările şi completările ulterioare

HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2015

HCL 6 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2015

HCL 7 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 8 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2015, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70A x Strada Romancierilor fn.”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 515 mp. – suprafaţă teren proprietate de 150 mp. şi suprafaţă teren propus a fi concesionat de 365 mp., parţial proprietate privată persoană fizică şi parţial domeniu privat al Municipiului Bucureşti

HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 361-363”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de sediu firmă, birouri şi locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.562 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Grinţieşului nr. 2B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 992 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 161”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 329 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015

 1. Anexa I, II, III,IV
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut extern
 4. Anexa – imprumut
 5. Anexa – local
 6. Anexa – venituri proprii

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 15 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 120/28.08.2014 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2015-2016

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru anul şcolar 2014 – 2015 pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 20 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Rose Mary” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 21 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 315 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 23 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 139 din 25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 24 – Hotărâre privind aprobarea încheierii de către Centrul Multifuncţional de Sănătate  „Sfântul Nectarie” – unitate socio-medicală a unui contract de asistenţă juridică, care să acorde servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „La Teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 26 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şanse la Integrare – proiect privind susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi integrare a copiilor cu autism” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Tabere de dezvoltare  personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Tu alegi!– proiect pentru combaterea violenţei în şcoli” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 34 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului ,,Peste limite – program de escaladă pentru dezvoltarea personală a copiilor cu deficienţe de auz şi diverse forme de autism  de pe raza sectorului 6”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 35 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Social ă  ş i Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2015

HCL 36 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor adulte cu dizabilităţi beneficiare de servicii sociale în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor adulte cu dizabilităţi beneficiare de servicii sociale în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 40 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 41 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

HCL 42 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului “CENTRU DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI ÎN SITUATII DE RISC” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectelor POSDRU/175/2.1/S/151910 „Program de asistență antreprenorială pentru elevi” și POSDRU/161/2.1/G/139191 – ” Consiliere și pregătire practică pentru primul loc de muncă”

HCL 50 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 51 – Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli alSectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015

 1. Anexa I, II, III,IV,V
 2. Anexa – local
 3. Anexa – venituri

HCL 52 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unui imobil în suprafaţă de aproximativ 1000 m.p., cu destinaţia de sediu Casa Locală de Pensii Sector 6

HCL 53 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER

HCL 54 – Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 prin radierea Grădiniţei ,,Româno-Finlandeze” la unităţi de învăţământ preuniversitar particulare având în vedere fuziunea prin absorbţie a unităţii de  învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ,,Româno-Finlandeză” de către unitatea de învăţământ particular Şcoala Primară ,,Româno-Finlandeză”

HCL 55 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Postliceală ,,ARTIFEX” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 56 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Şcoala Postliceală „ARTIFEX” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Filmului nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 192 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.098 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 59 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 632-646”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.151 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 778 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 61 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 244E”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 32.815 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 1”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 160 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Nicolae Filimon nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 823 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Ţibleş nr. 6”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinŢă pe un teren în suprafaţă de 304 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timioara nr. 35C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 383,17 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 55C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 741 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 67 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.507 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare 0405/12.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare nr. 0412/16.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2015 a sumei de maxim 50.000 lei pentru premierea elevilor ciclului gimnazial şi liceal, care sunt şcolarizaţi pe raza Sectorului 6 şi care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale în anul şcolar 2013-2014

HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a Centrului de sănătate multifuncţional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 73 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Chemării nr. 19”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 273 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 74 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ranetti George nr. 2-8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 4.345 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 75 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 121-123”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă cu partiu special pe un teren în suprafaţă de 628 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lavandei nr. 16”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400,46 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pietrele Doamnei nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Roşiori de Vede nr. 14”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 745 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 79 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa I, II, III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri proprii

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2015

 1. Anexe 1-10

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea “Bursei Primarului Sectorului 6” pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii  şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de  Evidenţă  a Persoanelor Sector 6

HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 85 – Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cântării nr. 16”, Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă totală de 220 mp. – suprafaţă teren propus a fi concesionat de cca. 77 mp., domeniul privat al Municipiului Bucureşti

HCL 88 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sistem infomatic integrat de tip comandă şi control

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 91 – Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a structurii ”Banca Locală de Alimente Sector 6”

 1. Anexa

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Înot pentru sănătate – proiect de activităţi sportive pentru dezvoltarea personală a copiilor de pe raza sectorului 6”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 93 – Hotărâre privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 în vederea efectuării demersurilor legale pentru încetarea contractului de concesiune de servicii nr. 3/2010 încheiat cu S.C. ILCOR AUTO ECO S.R.L.

HCL 94 – Hotărâre privind împuternicirea Directorului Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 de a încheia contractul de comodat cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru spaţiul din Str. Virtuţii nr. 1-3, Sector 6, în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul sectorului 6

HCL 95 – Hotărâre pentru aprobarea încasării impozitelor şi taxelor locale ce aparţin bugetului local al Sectorului 6  printr-un serviciu on-line de transfer rapid de încasări

HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului POSDRU/188/2.2/S/155393 “EU ÎNVĂŢ – Şcoala este şansa ta!”

HCL 97 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 432 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Economu Cezărescu nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.942 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 101 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I, II, III, IV, V
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut extern
 4. Anexa – imprumut
 5. Anexa – local
 6. Anexa – venituri proprii

HCL 102 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

 1. Anexa

HCL 103 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctajîn vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 27A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 228 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 13-15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 415 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 111 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 112 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa I, II
 2. Anexa –  fd.nerambursabile
 3. Anexa – local

HCL 113 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

HCL 114 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 115 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare parte carosabilă aferentă aleii ce face legătura între Str. Valea Roşie şi Aleea Călugărească prin spatele Bl. A10”

 1. Anexa

HCL 116 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Nr.1 a H.C.L. Sector 6 nr.21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” şi Grădiniţa,,GOODSTART”  la unităţi de învăţământ particular

HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 118 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr.156 din data de 27.11.2014 privind  nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 119 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Apeductului nr. 83”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 225,92 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 120 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 17A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 121 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 267 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 274 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 427 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe de serviciu pe un teren în suprafaţă de 152 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 125 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 11C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 161 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 126 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 268 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 309 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 128 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 258 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 32-38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.500 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 130 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Lungă nr. 40N”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 281 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 131 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa I, II,III,IV
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – local
 5. Anexa – venituri proprii

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 134 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din data de 24.09.2015 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alizeului nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 401 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petuniei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 138 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6, pentru construire hale cu funcţiunea de depozitare pe un teren în suprafaţă de 31.578 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 25.056 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 140 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6, pentru construire staţie carburanţi pe un teren în suprafaţă de 3.279 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 141 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Uverturii nr. 145A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 142 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ametistului nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 635 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 143 – Hotărâre privind vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel

HCL 144 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 145 – Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015

 1. Anexa

HCL 146 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti HCL HCL 147 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 148 – Hotărâre privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

HCL 149 – Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi combaterea violenţei în familie Sector 6 – EIL

HCL 150 – Hotarare privind incheierea contractelor de parteneriat public/privat, precum si a contractelor de asociere si/sau contractelor de concesiune pentru reconstructia, modernizarea si administrarea pietelor si complexelor agroalimentare existente, precum si pentru constructia de noi piete si complexe agroalimentare aflate pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 6 al municipiului Bucuresti

HCL 151 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 152 – Hotarare privind  aprobarea rectificării  Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I, II,III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri

HCL 153 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti

 1. Anexa

HCL 154 – Hotarare privind solicitarea aprobării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a funcţionării Centrului Cultural European Sector 6 în imobilul situat în Bd. Iuliu Maniu nr. 111, bloc F, parter, sector 6, Bucureşti, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 conform H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local sector 6

HCL 155 – Hotarare privind finalizarea contractelor de finanţare pentru proiectele cod SMIS 21685 ”Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi cod SMIS 7811 „Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora

HCL 156 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa ,,Emerald” şi Complexul Şcolar ,,CRONOS” la unităţi de învăţământ particular

HCL 157 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2015, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 158 – Hotarare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea modelului şi conţinutului autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi a cererii, formular tipizat, care va fi completată de către fiecare solicitant în parte

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 6”

HCL 161 – Hotărâre privind aprobarea programului multianual de investiţii pentru “Implementarea a 100 sisteme de parcări inteligente verticale”

HCL 162 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea terenurilor şi clădirilor din proprietatea privată şi/sau proprietatea publică şi administrarea Municipiului Bucureşti în proprietatea şi/sau administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, cu destinaţia de sedii – puncte de lucru

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 420 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 165 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Anul 1864 nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 585,26 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 166 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 167 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 38G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.000 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 168 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Domnişoara Pogany nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 169 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 331”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 554 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 171 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Golescu Zinca nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 451 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Indepndenţei nr. 307-309”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea hotel pe un teren în suprafaţă de 534 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 173 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 174 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 175 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 176 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  4 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexele 1-7

HCL 2 – Hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 3 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”

 1. Anexa

HCL 4 – Hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001

 1. Anexă

HCL 6 – Hotarare  privind criteriile de acces la serviciile medicale subvenţionate din bugetul local al Sectorului 6 şi plafoanele maxime de subvenţionare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie – unitate socio-medicală” în anul 2014

HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015

 1. Anexe

HCL 8 – Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului aparţinând Colegiului Tehnic Carol I, situat în Bucureşti, Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6

HCL 9 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Anexa

HCL 10 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2014, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anii 2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Estuar”

 1. Anexa I

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 21 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia  „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 23 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 24 – Hotărâte privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 26- Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

 1. Anexa I

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şanse la Integrare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare”  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Liga tinerilor karatişti”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 34 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 35 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada VALEA FLORILOR”

 1. Anexa

HCL 36 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier alee spate bloc A+B, Calea Giuleşti nr. 125”

 1. Anexa

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea DREPTĂŢII”

 1. Anexa

HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea ARHEOLOGILOR”

 1. Anexa

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada BOJA”

 1. Anexa

HCL 40 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CÂMPULUNG”

 1. Anexa

HCL 41 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CUTIERU ALEXANDRU”

 1. Anexa

HCL 42 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DEALULUI”

 1. Anexa

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DRUMUL BELŞUGULUI”

 1. Anexa

HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FÂNTÂNA LUI NARCIS”

 1. Anexa

HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FURTUNEI”

 1. Anexa

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada General MACAROVICI V GEORGE”

 1. Anexa

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA”

 1. Anexa

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea FOŞNETULUI”

 1. Anexa

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea IZVORANI”

 1. Anexa

HCL 50 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada MIGDALULUI”

 1. Anexa

HCL 51 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PĂDURARILOR”

 1. Anexa

HCL 52 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PERA DUMITRU”

 1. Anexa

HCL 53 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI”

 1. Anexa

HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada pictor OCTAV BĂNCILĂ”

 1. Anexa

HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada POPESCU STOIAN”

 1. Anexa

HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ION MARCU”

 1. Anexa

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ŞTEFAN CRIŞAN”

 1. Anexa

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea sergent APOSTOL CONSTANTIN”

 1. Anexa

HCL 59 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada TORCĂTOARELOR”

 1. Anexa

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele – I,II,III,IV
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – imprumut extern
 5. Anexa – local

HCL 61 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa

HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele  I,II 2014
 2. Anexa – local
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – fd.nerambursabile

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică  şi obţinerea finanţării a 10  imobile de locuinţe incluse in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

 1. Anexa A
 2. Anexe 1-10

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”

 1. Anexa

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON”

 1. Anexa

HCL 66 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa particulară ,,David Center” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 67 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele I,II,III 2014
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – venituri
 4. Anexa – venituri proprii

HCL 69 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 1C”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 651 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Croitoru nr. 27”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 402,17 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 73 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 14 – 20 şi nr. 14A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5983 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 74 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Schiorilor nr. 2C”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 158 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4946 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatoriilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea  Şcolii cu clasele I – VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti

Anexa

HCL 78 – Hotărâre privind  aprobarea proiectului Amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti

HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele I,II , III 2014
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – local

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa 

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea restructurării imprumutului intern contractat în data de 24.07.2009 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării  în regim de închiriere

 1. Anexa 

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2013 – 2014 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 84 – Hotărâre privind măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii care utilizează domeniul public/privat aflat în administrarea instituţiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi aStatului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 1. Anexă – organigramă
 2. Anexă – stat functii

HCL 86 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Avizul Tehnic şi Planul de regulament anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 31.03.2014 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 88 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 89 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 90 – Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 şi nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul Naţional “Elena Cuza” ca ordonatori terţiari de credite, cu Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terţiar de credite

HCL 91 – Hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa – Organigramă
 2. Anexa – Stat Funcții
 3. Anexa – ROF

HCL 92 – Horărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 93 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 94 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 187B şi nr. 187C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.946 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Blandiana nr. 15”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boziilor nr. 2”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 506 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costişa nr. 41”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 263 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 276 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 625 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Punţii nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 452 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 101 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 143-147”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 520 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 102 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dumitru Pera nr. 10”, Sector 6, pentru închidere pergolă pe un teren în suprafaţă de 262 m.p., teren ce se doreşte a se concesiona în suprafaţă de 68 mp., domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 227,16 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Merelor nr. 1A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 82 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timişoara nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 15”, Sector 6, pentru extindere imobil cu funcţiunea de şcoală pe un teren în suprafaţă de 7427 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 107 –Hotărâre privind menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013,  criteriile conţinute de acestea urmând a fi  de aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a  listelor privind ordinea de proritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996 

HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 2024 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 109 – Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică 

HCL 110 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 111 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 4185 m.p., proprietate privată persoană juridică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 112 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 113 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea centru cercetări pe un teren în suprafaţă de 603.584 m.p., domeniul public al statului

HCL 114 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 81”, Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de protoierie, birourişi anexe, pe un teren în suprafaţă de 5.774 m.p., proprietatea municipiului Bucureşti

HCL115 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 34”, Sector 6, pentru concesionare teren şi construire imobil cu funcţiune de grădiniţă şi imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 1.200 m.p., proprietatea Statului Român prin Primăria Municipiului Bucureşti 

HCL 116 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele I, II, III, IV, V
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut extern
 4. Anexa – imprumut
 5. Anexa – local
 6. Anexa – venituri proprii

HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa

HCL 118 – Hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005

HCL 119 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţerealizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa  

HLC 120 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

HCL 121 – Hotărâre privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6

 1. Anexa

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

 1. Anexa

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874

 1. Anexa

HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222

 1. Anexa

HCL 125 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa I
 2. Anexe – local, anexa1, 1a, 1b

HCL 126 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 128 – Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 130 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 131 – Hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa – rof

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boişoara nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 179 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Gabriela Szabo nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 151 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 4.200 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 3.100 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 190 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 138 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală sport şi anexă pe un teren în suprafaţă de 7.137 m.p., proprietate C.N.C.F. C.F.R. S.A.

HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 140 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 13”, Sector 6, pentru consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafaţă de 72 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 141 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 165”, Sector 6, pentru construire locuință pe un teren în suprafaţă de 397 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 142 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel

HCL 143 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa I, II, III 
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri proprii

HCL 144 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind  aprobarea unei contractări unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană

HCL 145 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 146 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 147 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 148 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 149 – Hotărâte privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 525 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  3 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2014

 1. Anexele 1-7

HCL 151 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.900,03 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 152 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 18-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 153 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti

HCL 154 – Hotărâre privind validarea domnului Dumitraşcu Cristian în funcţia de consilier local

HCL 155 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotarârea Consiliului Local Sector 6 de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Blue Farry”, cu Şcoala Sanitară Postliceală ,,VITA” şi cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” la unităţi de învăţământ particulare 7/30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

HCL 156 – Hotarâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 157 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 158 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 159 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” – zona C

HCL 160 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 48”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare locuință pe un teren în suprafaţă de 324 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 161 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 162 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Țugulea nr. 3C”, Sector 6, pentru construire locuințe și birouri pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 163 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70B”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 582,83 m.p. – suprafață teren proprietate de 182 m.p. și suprafață teren propus a fi concesionat de cca. 400,83 m.p., parțial proprietate privată persoană fizică și parțial domeniu privat al Municipiului București

HCL 164 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 165 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 762 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 166 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 156-158”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 3.700 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 167 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Jarului nr. 23”, Sector 6, pentru construire cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 281 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 168 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 350,54 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 169 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Săbăreni nr. 101-125”, Sector 6, pentru construire centru cultural pe un teren în suprafaţă de 3.831 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 170 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 171 – Hotarâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 172 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

HCL 173 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

HCL 174 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

HCL 175 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit

HCL 176 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi,  numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

HCL 177 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea  nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

HCL 178 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 179 – Hotărâre privind aprobarea implementării și sustenabilității, în 2016-2021, necesare proiectului ” Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079

HCL 180 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

HCl 181 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 182 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”

HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul  „Constantin Brâncuşi”- Bloc I

HCL 184 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 665 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 23.658 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 186 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pomilor nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 1  – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

 1. Anexa

HCL 3 – Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.S.6 nr. 66/26.04.2012 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București .

HCL 4 – Hotărâre privind  aprobarea utilizării  excedentului  anului precedent  pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 5 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mihăilescu Ion Bogdan

HCL 6 – Hotărâre privind validarea domnului Bordei Niculaie în funcţia de consilier local

HCL 7 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 8 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

HCL 9 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 privind participarea la Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”

HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 11 – Hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 743.700 lei a proiectului ,,Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din învăţământul şcolar şi preşcolar din Sectorul 6 Bucureşti: Proiect de formare profesională a cadrelor din învăţământ conform modelului Finlandez” desfăşurat de Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti

HCL 13 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2013, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013  a proiectului „Şanse la integrare”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Şcoala părinţilor şi a adolescenţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului “Sunt special dar vreau să ştiu desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Tabere de dezvoltare  personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Tu alegi!” – proiect pentru combaterea violenţei în şcoli desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 21 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  în  anul 2013 a proiectului „ Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „ Sprijinirea Integrării Sociale ”

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”

HCL 23 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 24 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anul 2013, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”,ID 64373

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 26 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Asociaţia Umanitară „ Equilibre ”

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a  proiectului „Liga Tinerilor Karatişti – program de activităţi sportive pentru dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor de pe raza sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 34 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a  proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 35 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Şcoala de Voluntari” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 36 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Oscială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 88.717.557 lei, în conformitate cuprevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HCL 38 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile.

HCL 39 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în administrare a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, Intrarea Drumul Taberei nr. 2-4, Sector 6

 1. Anexa

HCL 40 – Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa

HCL 41 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului „Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 42 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Centrul Multifuncţional România Kids” , desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 402”, Sector 6 pentru construire locuinţăpe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea  Cărămidăriei nr. 2”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 350 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cătinei nr. 18B”, Sector 6 pentru construire locuinţă si garaj pe un teren în suprafaţă de 454 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada G-ral Popovăţ Petre nr. 59”, Sector 6pentru construire locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.536.160 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

 1. Anexa

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului creditului intern al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013, împrumut contractat conform Ordonanței de Urgență nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 50 – Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului creditului intern al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013, împrumut contractat conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 3 din 30 ianuarie 2013,  privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 51 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 52 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului„Actele de identitate o şansă la integrare a cetăţenilor de etnie romă din comunitatea Sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Partida Romilor Pro-Europa”

 1. Anexa

HCL 53 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr.11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa ,,King George’’ la unităţi de învăţământ particulare

HCL 54 – Hotărâre privind încheierea de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6  a unui contract de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică

HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6,  a proiectului “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL – BUBURUZA MICĂ” ŞI “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL – BUBURUZA MARE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

 1. Anexa

HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, până la data de 01.04.2013, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

 1. Anexa

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,  a proiectului „Complex socio-medical Sfântul Nectarie”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

 1. Anexa

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Florilor” .

 1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
 2. Anexa 2 – studiu topografic

HCL 59 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA” .

 1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
 2. Anexa 2 – studiu topografic

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON” .

 1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
 2. Anexa 2 – studiu topografic

HCL 61 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cărămidăriei nr. 63”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 207 m.p., proprietate privată persoană fizică .

HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexele I,II, III
 2. Anexa IV
 3. Anexele 1, 1a si 1b la Anexele I-IV

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa I – Organigramă
 2. Anexa II – Stat Functii

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 , varianta 3

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I – organigramă
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

 1. Anexa 1 – organigrama
 2. Anexa 2 – R.O.F.
 3. Anexa 3 – stat functii

HCL 67 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa 1 – organigramă
 2. Anexa 2 – stat de funcții
 3. Anexa 3

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6

 1. Anexa 1 – Organigramă
 2. Anexa 2 – ROF
 3. Anexa 3 – Stat functii

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, a Regulamentuluide Organizare şi Funcţionare şi a modificării denumirii instituţiei ale Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2
 3. Anexa 3

HCL 73 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stănescu Dan Gheorghe

HCL 74 – Hotărâre privind validarea doamnei Al Tawayah Angelica în funcţia de consilier local

HCL 75 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 76 – Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6

HCL 78 – Hotărâre  privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  I ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

HCL 79 – Hotărâre privind transformarea Complexului sociomedical „Sfântul Nectarie” în Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” unitate sociomedicală în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013.

 1. Anexa I

HCL 81 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucuresti în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6,  a unui  teren în suprafaţă de  1200 m.p., situat în Dr. Taberei  nr. 34, Sector 6, aflat în domeniul public al Municipiului  Bucureşti în vederea construirii unei  grădiniţe

HCL 82 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activităţi social – umanitare de către FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

HCL 83 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Primară ,,DISCOVER-ME’’, Şcoala ,,Semiluna” Bucureşti, Grădiniţa ,,Semiluna”, Şcoala ,,Româno – Finlandeză”, Grădiniţa ,,Româno – Finlandeză” şi Grădiniţa ,,Albă ca Zăpada” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa I

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2013

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa I

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 104C”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 407,80 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 88 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 3”, Sector 6 pentru construire imobil locuinţa pe un teren în suprafaţă de 498,15 mp.  proprietate privată persoană fizică

HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Spartachiadei nr. 7”, Sector 6 pentru construire imobil locuinţe pe un teren în suprafaţă de 494 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Ştefan 15A”, Sector 6 pentru construire locuinţa pe un teren în suprafaţă de 250,97 mp. proprietate privată persoană fizică

HCL 91 – Hotărâre pentru modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01.2006 de la sindicatul bancar UniCredit Ţiriac Bank şi Raiffeisen Bank

HCL 93 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 94 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Mărgărit Mioara Livia, reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 cu d-nul Codreanu Constantin – reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi înlocuirea Anexei acesteia cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 1. Anexa I

HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii:“Reabilitare sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN”

 1. Anexa I

HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa I

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an şcolar 2012 – 2013 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6

HCL 99 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr.11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Colegiul UCECOM „Spiru Haret” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 100 – Hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale pentru închiriere spaţiu publicitar/panouri de publicitate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere teren/clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat respectiv a modelului de contract de închiriere, panouri de publicitate în unităţile de învăţământ mai sus menţionate precum şi stabilirea cotelor – părţi din chirii pe care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 101 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea împuternicirii Primarului Sectorului 6 de a negocia şi semna contractul de vânzare – cumpărare, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, în incinta Liceului  Tehnologic Costin C. Kiriţescu, teren ce se află în proprietatea privată a d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria cu domiciliul în Str. Dreptăţii nr. 15, Sector 6, Bucureşti precum şi darea terenului mai sus  menţionat în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6 pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale a Liceului  Tehnologic Costin C. Kiriţescu.

HCL 102 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăţire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncţional de sănătate Sf. Nectarie – unitate sociomedicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociatia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE .

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Furtunei nr. 12-14”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 296 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 64”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 295 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern şi/sau extern în valoare de până la 175.994.299 lei sau echivalent euro, în vederea refinanţării împrumutului contractat de la B.C.R.  S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009

HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extinderea spaţiilor de birouri necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti”

 1. Anexa I

HCL 108 – Hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale din Anexa 3 care face parte integrantă din Anexa nr. 1 a H.C.L.S. 6 nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăţire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncţional de sănătate Sf. Nectarie – unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE

HCL 109 – Hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa I

HCL 110 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici lucrări de consolidare clădire Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei’’ – sală de sport

HCL 111 – Hotărâre privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul Naţional “Elena Cuza”, ca ordonatori terţiari de credite

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 112 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 321”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 113 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Cărămidăriei nr. 22A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 264,47 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 114 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 33”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 153m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 115 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2
 3. Anexa 3

HCL 116 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexa I

HCL 118 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 1. Anexa 1, 1a, 1b la Anexa I
 2. Anexa 1, 1a si 1b la Anexa II
 3. Anexa 1, 1a si 1b la Anexa III
 4. Anexele I,II,III

HCL 119 – Hotărâre pentru aprobarea planului de acţiuni privind măsuri, programe şi lucrări pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6

 1. Anexa I

HCL 120 – Hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6  nr. 94/20.06.2013 în sensul înlocuirii d-lui  Cornel Truşcă, reprezentantul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 cu d-na Petra Mihaela Călin – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 121 – Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii  precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V
 6. Anexa VI

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele instituţionalizate în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, în Complexul de Servicii Sociale”Floare Roşie” precum şi în Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

HCL 124 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

 1. Anexa 

HCL 125 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană  în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

 1. Anexa I

HCL 126 – Hotărâre privind încheierea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de Colaborare încheiată între Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie”-Unitate socio-medicală şi Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice  LIFEGATE

 1. Anexa I

HCL 127 – Hotărâre privind instituirea obligaţiei de afişare la loc vizibil a elementelor de identificare a contractului de ocupare a domeniului public cu mijloace publicitare amplasate pe raza  administrativ – teritorială a Sectorului 6

HCL 128 – Hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă al locului în parcările de reşedinţă de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6  doar solicitanţilor care fac dovada valabilitaţii inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor

HCL 129 – Hotărâre privind instituirea obligaţiei achitării taxelor locale pentru toţi solicitanţii locurilor publice de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6

HCL 130- Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Athanase Stoicescu  nr. 46”, Sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 108 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 131 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independentei nr. 313”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de centru de cercetari avansate pe un teren în suprafaţă de 598264 m.p., proprietate domeniul public al statului

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 341 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 133 – Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I

HCL 134 – Hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I

HCL 135 – Hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 136 – Hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și a tarifelor minimale pentru închiriere spațiu publicitar/panouri de publicitate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului cotractului de închiriere teren/clădiri aparținând unităților de învâțământ preuniversitar de stat respectiv a modelului contractului de închiriere, panouri de publicitate în unitățile de învâțământ de mai sus menționate precum și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciului Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6

 1. Anexa – nr. 1 și nr. 2
 2. Anexa 3
 3. Anexa 4
 4. Anexa 5

HCL 137 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular  şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 138 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2013 – 2014 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 140 – Hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6  în vederea achiziţionării terenului în suprafaţă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6

HCL 141 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I

HCL 142 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 143 – Hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 144 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jicman Liviu Sebastian

HCL 145 – Hotărâre privind validarea domnului Iacob Emanuel în funcţia de consilier local

HCL 146 – Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 147 – Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 148 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile  de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 149 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  3 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexa

HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 151 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 152 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extinderea spaţiilor de deservire – cameră servere –  necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti”

 1. Anexa

HCL 153 – Hotărâre pentru modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa Marchengarten la unităţi de învăţământ particulare şi radierea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu din reţeaua şcoalară a Sectorului 6 la unităţi de învăţământ particulare

HCL 154 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru semestrul I – an şcolar 2013 – 2014 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 155 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2013, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 156 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 157 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, în baza Legii nr. 114/1996

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 158 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,  în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada  exploatãrii în regim de închiriere

 1. Anexa

HCL 159 – Hotărâre privind  modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 privind  aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul ANL „Constantin Brâncuşi”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 160 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”  astfel cum a fost modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 61/25.03.2010 privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 161 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Atmosferei nr. 3A”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 215 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 162 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Câlnic nr. 36”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 716 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 163 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eucaliptului nr. 5”,Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren  în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică 

HCL 164 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013

 1. Anexa

HCL 165 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2013 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

HCL 166 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit”

HCL 167 – Hotărâre privind trecerea imobilului “Spitalul de Copii Cotroceni” (Corp 1 şi Corp 2), situat în Splaiul Independenţei nr. 200, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 168 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa

HCL 169 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”

 1. Anexa 

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru  prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6;privind aprobarea contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale din Strada  Dealul Tugulea nr.27, sector 6;

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 171 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Postliceală de antrenori ,,Ioan Kunst Ghermănescu”, Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Alegra” şi Grădiniţa ,,Planeta Copiilor” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 172 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană  a copiilor din centrele rezidenţiale, centrele de zi, apartamentele sociale şi centrele sociale multifuncţionale aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector 6

HCL 173 – Hotărâre privind aprobarea baremelor de dotare, duratelor de utilizare şi normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copiii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti

HCL 174 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fulga Adrian nr. 15”, Sector 6, pentru remodelare şi extindere imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 164 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 175 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cătinei nr. 52”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 176 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Sării nr. 17”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 366,19 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 177 – Hotărâre pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 1. Anexa

HCL 178 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6. nr. 193/16.11.2010 privind participarea la Programul  vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu Proiectul “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6

 1. Anexa

HCL 179 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ preuniversitar particular din Grădiniţa ,,King George” în Şcoala Primară ,,King George” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 180 – Hotărâre privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice

HCL 181 – Hotărâre privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice şi aprobarea Regulamentului privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice

 1. Anexa

HCL 182 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Govodarva nr. 23”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţăm pe un teren în suprafaţă de 400,15 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Şoseaua Orhideelor nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi servicii pe un teren în suprafaţă de 17954,8 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 184 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 1 din 09.01.2012 – Hotărâre privind  aprobarea utilizării unei sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 din 31.01.2012 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Angliţoiu George Claudiu

HCL 3 din 31.01.2012 – Hotărâre privind validarea domnului Ştefan Florin în funcţia de consilier local

HCL 4 din 31.01.2012 – Hotărâre privindacordul Consiliului Local al  Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în administrare a unor terenuri de la Ministerul Apărării Naţionale

HCL 5 din 31.01.2012 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008  privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 6 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la HCL 6 din 31.01.2012

HCL 7 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
Anexa la HCL 7 din 31.01.2012

HCL 8 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent  pentru plata subvenţiilor sprijin locuinţe proprietate personală

HCL 9 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
Anexa I la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa I la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_01
Anexa II la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa II la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_02
Anexa III la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa III la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_04
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b credit extern
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b credit intern
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_03

HCL 10 din 31.01.2012 – Hotărâre pentru modificarea Articolului 1 din H.C.L.S. 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare şi Selecţionare a Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială la nivelul Consiliului Local Sector 6, precum şi grila de evaluare ce cuprinde criteriile de evaluare şi punctajul aferent acestora pentru acordarea subvenţiei

HCL 11 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Anexa 1 la HCL 11 din 31.01.2012 – Organigrama
Anexa 2 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții publice
Anexa 3 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții contractuale
Anexa 4 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții contractuale – Centre
Anexa 5 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții publice – Centre Sociale Multifuncționale și Complexuri

HCL 12 din 31.01.2012 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2012, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

HCL 13 din 31.01.2012 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2012
Anexa la HCL 13 din 31.01.2012

HCL 14 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL 14 din 31.01.2012

HCL 15 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2012, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL 15 din 31.01.2012

HCL 16 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local, în  anul 2012, a proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
Anexa la HCL 16 din 31.01.2012

HCL 17 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
Anexa la HCL 17 din 31.01.2012

HCL 18 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
Anexa la HCL 18 din 31.01.2012

HCL 19 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Împreună cu Tine” a Asociaţiei “Familie Sănătoasă”
Anexa la HCL 19 din 31.01.2012

HCL 20 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Serviciul social pentru persoane în vârstă din Sectorul 6” a Asociaţiei Umanitare „Equilibre”
Anexa la HCL 20 din 31.01.2012

HCL 21 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă  socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” a  Fundaţiei „Copii în Dificultate”
Anexa la HCL 21 din 31.01.2012

HCL 22 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” a Fundaţiei “Sfânta Irina”
Anexa la HCL 22 din 31.01.2012

HCL 23 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” a Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
Anexa la HCL 23 din 31.01.2012

Anexa la HCL 24 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a centrului ,,Casa Sfântului Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
Anexa la HCL 24 din 31.01.2012

HCL 25 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Centrul Comunitar Generaţii” a Fundaţiei Principesa Margareta a României
Anexa la HCL 25 din 31.01.2012

HCL 26 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a proiectului „Cantina Socială Harul”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
Anexa la HCL 26 din 31.01.2012

HCL 27 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Apeductului nr. 13B”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 192 m.p., proprietate privată persoană fizică din 31.01.2012

HCL 28 din 28.02.2012 – Hotărâre pentru abrogarea H.C.L.S. 6 nr. 19/31.01.2012 privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Împreună cu Tine” a Asociaţiei “Familie Sănătoasă”

HCL 29 din 28.02.2012 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
Anexa la HCL 29 din 28.02.2012

HCL 30 din 28.02.2012 – Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Desfiinţarea anexelor, construire vestiare, amenajare teren de sport” în incinta Liceului Mircea Eliade din Bulevardul Splaiul Independenţei nr. 315 – 317, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 30 din 28.02.2012  – indicatori tehnico-economici şi studiu de fezabilitate

HCL 31 din 28.02.2012 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2011-2012

HCL 32 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 56 de imobile de locuinţe
Anexele nr. 1 – 56 la HCL 32 din 27.03.2012
Anexa A la HCL 32 din 27.03.2012 – Lista imobilelor

HCL 33 din 27.03.2012 din 28.02.2012- Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 34 din 27.03.2012 – Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii ,,consolidare Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – corp C1 – Săli cursuri” din Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 381 – 391, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 34 din 27.03.2012 –  se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6

HCL 35din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “PRACTICA – o Şansă pentru Carieră şi Orientare Profesională!”, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6
Anexa la HCL 35 din 27.03.2012

HCL 36 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Investim în elevul de azi-angajatul model de mâine!”, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Sector 6
Anexa la HCL 36 din 27.03.2012

HCL 37 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „ACCES – Activităţi de Consolidare a Competenţelor Elevilor pentru Succes pe piaţa muncii”, Grup Şcolar Industrial “Petre Poni” Sector 6
Anexa la HCL 37 din 27.03.2012

HCL 38 din 27.03.2012 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al municipiului Bucureşti
Anexa la HCL 38 din 27.03.2012

HCL 39 din 27.03.2012 – Hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului  anului precedent  pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 40 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexa I la HCL 40 din 27.03.2012
Anexa II la HCL 40 din 27.03.2012
Anexele 1, 1a şi 1b de la Anexa I la HCL 40 din 27.03.2012
Anexele 1, 1a Si 1b De La Anexa II Hcl 40 din 27.03.2012
Anexa 1, 1a și 1b la Venituri proprii la HCL 40 din 27.03.2012

HCL 41 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pe anul 2012
Anexa 1 la HCL 41 din 27.03.2012 – Lista privind ordinea de prioritate – Sociale: 1 cameră2 camere3 camere,4 şi 5 camere
Anexa 2 la HCL 41 din 27.03.2012 – Lista privind ordinea de prioritate – Fond de stat: 1 cameră2 camere şi 3 camere

HCL 42 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2012
Anexa la HCL 42 din 27.03.2012 – Lista privind ordinea de prioritate – Social retrocedate

HCL 43 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, în vederea finalizării şi asigurării sustenabilităţii proiectului nr. RO 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” şi semnarea acestuia
Anexa la HCL 43 din 27.03.2012

HCL 44 din 27.03.2012 – Hotărâre  privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi “Sfântul Andrei” şi crearea de case de tip familial (CTF Casa Ioana şi Casa Maria-Componenta A) precum şi crearea unui Complex Social Multifuncţional(Componenta B)

HCL 45 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de  Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 1 la HCL 45 din 27.03.2012 – Organigrama Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 2 la HCL 45 din 27.03.2012 – Statul de funcţii al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 3 la HCL 45 din 27.03.2012 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

HCL 46 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa 1 la HCL 46 din 27.03.2012 – Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa 2 la HCL 46 din 27.03.2012 – Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 47 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Anexa 1 la HCL 47 din 27.03.2012 – Organigrama
Anexa 2 la HCL 47 din 27.03.2012 – Statul de Funcţii
Anexa 3 la HCL 47 din 27.03.2012 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.P.D.U. Sector 6

HCL 48 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 1 la HCL 48 din 27.03.2012 – Organigrama Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 2 la HCL 48 din 27.03.2012 – Statul de funcţii al Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 3 la HCL 48 din 27.03.2012 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6

HCL 49 din 27.03.2012 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

HCL 50 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Alexandru Borneanu nr. 20C”, Sector 6 pentru construire imobil multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 378 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 51 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Valea Furcii nr. 138-140”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 320,78 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 52 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Z. Croitoru nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 449 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 53 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Ierbei nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 341,65 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 54 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Golfului  nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinţă  pe un teren în suprafaţă de 195,1 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 55 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Orşova nr. 84D”, Sector 6 pentru construire locuinţă si garaj pe un teren în suprafaţă de 420 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 56 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 40”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective si birouri pe un teren în suprafaţă de 2532,69 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 57 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Foşnetului, nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 58 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 16A”, Sector 6 pentru construire locuinţă şi garaj pe un teren în suprafaţă de 200 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 59 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti 50”, Sector 6 pentru construire locuinţa  pe un teren în suprafaţă de 137 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 60 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Sos. Virtutii  6B”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 61 din 04.04.2012 – Hotărâre pentru aprobarea programului multianual de investiţii privind Reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6, Bucureşti pentru anii 2009 – 2013, revizuit
Anexa 1 La Hcl 61 Din 04.04.2012 din 04.04.2012
Anexa nr. 2 la HCL 61 din 04.04.2012

HCL 62 din 04.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 32 de imobile de locuinţe
Anexele nr. 1-32
– Anexa A la HCL 62 din 04.04.2012

HCL 63 din 26.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  a proiectului „Spitalul Social Sfântul Nectarie” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa 1 la HCL 63 din 26.04.2012
Anexa 2 la HCL 63 din 26.04.2012
H.C.G.M.B. nr. 68/06.04.2012

HCL 64 din 26.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”
Anexa la HCL 64 din 26.04.2012 – Partea desenată șiPartea scrisă

HCL 65 din 26.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul I ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012
Anexele nr. 1-6 la HCL 65  din 26.04.2012

HCL 66 din 26.04.2012 – Hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
Anexa 1 la HCL 66 – Rețeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti în anul școlar 2012-2013
Anexa 2 la HCL 66 – Rețeaua unităţilor de învăţământ particular pentru anul școlar 2012-2013

HCL 67 din 24.05.2012- Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 68 din 24.05.2012 -Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  pe anul 2011

Anexele nr.1-7 la HCL 68 – Contul de executie al bugetului Institutiilor Publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri proprii detaliat la venituri, pe capitole si subcapitole.

HCL 69 din 24.05.2012 -Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012Anexa I La HCL 69 – Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012Anexa 1, 1a si 1b la Anexa I – Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pentru anul 2012

Anexa II la HCL 69 -Bugetul Institutiilor Publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii detaliat la venituri si cheltuieli, pe capitole si subcapitole pe anul 2012

Anexele 1, 1a si 1b la Anexa II – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcate pe categorii de bunuri finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2012

Anexa III la HCL 69 – Bugetul centralizat al creditelor interne si externe pe anul 2012

Anexele 1 si 1a la Anexa III -LISTA obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne pentru anul 2012

Anexa IV la HCL 69 – Bugetul fondurilor externe nerambursabile – venituri si cheltuieli pe anul 2012

Anexa 1, 1a si 1b la Anexa IV – Lista obiectivelor de investitii din fonduri nerambursabile pentru anul 2012

HCL 70 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor şi semnarea acestuia

Anexa la HCL 70 – Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

HCL 71 din 24.05.2012 –  Hotarare privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central  privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia

Anexa la HCL 71 – Conventie pentru realizarea si actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap

HCL 72 din 24.05.2012 – Hotarare privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru alocarea unei sume de bani cu titlu de  prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico

HCL 73 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 29 de imobile de locuinţe

Anexele nr. 1-29 

Anexa la HCL 73

HCL 74 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

Anexa la HCL 74

HCL 75 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică a imobilului C8, Strada Drumul Taberei nr. 90, Sector 6”

Anexa

HCL 76 din 24 05.2012 –  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 171”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 154 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Atmosferei  nr. 4”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 78 din 24 05.2012 – Hotarare  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada General Popovaţ Petre nr. 47bis”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 330 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 79 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Ţibleş nr. 30”, Sector 6 pentru construire locuinte pe un teren în suprafaţă de 467,62 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 80 din 24 05.2012 – Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Stefan 15A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250,97 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 81 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şos. Virtuţii  6B”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană fizică

MANDAT 2012-2016

Hotărâri de Consiliu 2012

HCL 1 din 20.06.2012 – Hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare

Anexa la HCL 1 din 20.06.2012 – Comisia de Validare

HCL 2 din 20.06.2012 – Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor

Anexa la HCL 2 din 20.06.2012 -Membrii Consiliului Local Sector 6

HCL 3 din 20.06.2012 – Hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 4 din 20.06.2012 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 5 din 20.06.2012 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6

HCL 6 din 28.06.2012 – Hotărâre privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

Anexa la HCL 6 din 28.06.2012 – Comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

HCL 7 din 31.07.2012 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Spiridon Demirel

HCL 8 din 31.07.2012 – Hotărâre privind validarea domnului Stănescu Dan Gheorghe în funcţia de consilier local

HCL 9 din 31.07.2012 – Hotărâre privind validarea doamnei Iacobescu Valeria în funcţia de consilier local

HCL 10 din 31.07.2012 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 11 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea  nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

HCL 12 din 31.07.2012 – Hotărâre privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti

HCL 13 din 31.07.2012 – Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa la HCL 13 din 31.07.2012 – Tabel cu repartitia consilierilor locali

HCL 14 din  31.07.2012 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

HCL 15 din 31.07.2012 – Hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

HCL 16 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcţie a administratorului public la Primăria Sectorului 6 şi a atribuţiilor acestuia

Anexa I si II la HCL 16 din 31.07.2012

Anexa III la HCL 16 din 31.07.2012

HCL 17 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul II ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexa la HCL 17 din 31.07.2012

HCL 18  din 31.07.2012 – Hotărâre privind preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari incluse în Programul de reabilitare termică, conform H.C.L. Sector 6 nr. 53 din 26.03.2009 şi H.C.L. Sector 6 nr. 76 din 7.04.2009

HCL 19 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană

Anexa la HCL 19 din 31.07.2012

HCL 20 din 31.07.2012 –  Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru suplimentarea sumei de bani acordată cu titlu de  prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico

HCL 21 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexa I la HCL 21 din 31.07.2012

Anexa II la HCL 21 din 31.07.2012

Anexa III la HCL 21 din 31.07.2012

Anexa IV la HCL 21 din 31.07.2012

Anexele 1 si 1a la Anexa III

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa I

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa II

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa III

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa IV

HCL 22 din 31.07.2012  – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în  anul 2012 a proiectului„Centrul Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”

Anexa la HCL 22 din 31.07.2012 – Proiect centrul parohial de zi

HCL 23 din 31.07.2012 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea  H.C.L. S.6 nr.11/31.01.2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa I la HCL 23 din 31.07.2012

Anexa II HCL 23 din 31.07.2012

HCL 24 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 6 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.T.U.A.T.

HCL 25 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Parafinei nr. 6 nr. 50”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 308 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 26 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 179”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 355,25 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 27 din 31.07.2012 –  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Liniei nr. 20A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 186 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 28 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada G-ral Popovăţ Petre nr. 74-76”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 836,10 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 29  din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetăţuia nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 30 din 31.07.2012 – Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6 pentru construire birouri şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 26600,83 m.p. proprietate privată persoană juridică şi 3200 m.p. teren închiriat

HCL 31 din 29.08.2012 – Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 136 din 23.06.2010 a Consiliului Local Sector 6 , privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţării rambursabile interne in valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009.

 1. Anexa I

HCL 32 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa 1 si 1a la Anexa II
 5. Anexa 1,1a si 1b la Anexa I

HCL 33 din 29.08.2012 – Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind Construire PIAŢA DE PEŞTE la Piaţa Valea Lungă.

 1. Anexe

HCL 34 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare asociaţiilor si fundaţiilor române cu personalitate juridică , precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a sociaţiilor şi fundaţiilor.

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 35 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 36 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a constituirii Colegiului director la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 37 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2
HCL 38 din 27.09.2012 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 39 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  limita sumei de 1.249.436lei  (inclusiv taxe), a proiectului„Centrul Pilot Multifuncţional România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
 1. Anexa
HCL 40 din 27.09.2012 – Hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6  în vederea achiziţionării  Colegiului Tehnic Gheorghe Airinei
HCL 41 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
HCL 42 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia
HCL 43 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dezrobirii 107 A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 356,25 m.p. , proprietate privată persoană fizică
HCL 44 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. George Calboreanu nr. 16”, Sector 6 pentru construire locuinţă, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 160 m.p., proprietate privată persoană fizică
HCL 45 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 21”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 379,93 m.p., proprietate privată persoană fizică
HCL 46 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pavel Zăgănescu nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinţă   pe un teren în suprafaţă de 135,42 m.p. , proprietate privată persoană juridică
HCL47 din 11.10.2012 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului București de a negocia și semna contractul de vânzare-cumpărare pentru și in numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul Bucrești , str. Romancierilor nr.1, sector 6 , precum și darea acestuia în administrarea Administrației Școlilor Sector 6 , pentru desfașurarea activității Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012.

 1. Anexa 1

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012 .

HCL 50 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 51 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, în baza Legii nr. 114/1996

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 52 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Izvoarelor nr. 68-94”, Sector 6 pentru construire ansamblu residential pe un teren în suprafaţă de 67561 m.p. , proprietate privată persoană juridică.

HCL 53 – Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 39 de imobile de locuințe

 1. Anexa 1
HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de până la 240.000.000 lei în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 1. Anexa 1
HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãriiîn regim de închiriere

HCL 56 – Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa I cu 1,1a si 1b
 6. Anexa II cu 1, 1a si 1b
 7. Anexa III cu 1 si 1a
 8. Anexa III cu 1, 1a si 1b
 9. Anexa IV cu 1, 1a si 1b

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012

 1. Anexa 1

HCL 59 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru semestrul I – an şcolar 2012 – 2013
HCL 61 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Stana Dobromirescu, reprezentantul Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti cu d-nul Cornel Truşcă – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector  6
HCL 62 – Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică
HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 24”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidential, pe un teren în suprafaţă de 133673,57m.p., proprietate privată persoană juridică
HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 36”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 151,39 m.p. proprietate privată persoană fizică
HCL 65 – Hotărâre privind sancţionarea disciplinară a d-lui consilier local Anton Cristian Ioan
HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2012 – 2013 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 1 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
– Anexa la HCL 1 din 27.01.2011

HCL 2 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
– Anexa 1 la HCL 2 din 27.01.2011
– Anexa 2 la HCL 2din 27.01.2011
– Anexa 3 la HCL 2 din 27.01.2011

HCL 3 din 27.01.2011 – Hotărâre privind suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a
contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 48/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora
– Anexa la HCL 3  din 27.01.2011

HCL 4din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „La teatrale cu matale”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii localedin Sectorul 6 în anul 2011
– Anexa la HCL 4 din 27.01.2011
– Buget „La teatrale cu matale”din 27.01.2011

HCL 5 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi”, ce va fi desfăşurat în cadrulcomunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
– Anexa la HCL 5 din 27.01.2011
– Buget „Liga Tinerilor Sportivi”din 27.01.2011

HCL 6 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2011
– Anexa la HCL 6 din 27.01.2011
– Buget „Lumea celor 64 de pătrate” din 27.01.2011

HCL 7 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011
– Anexa la HCL 7din 27.01.2011
– Buget proiect „Presptaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” din 27.01.2011

HCL 8din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Şanse la integrare”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
– Anexa la HCL 8 din 27.01.2011
– Buget proiect “Şanse la integrare” din 27.01.2011

HCL 9 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Şcoala Părinţilor” – proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor cu vârste între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011.
– Anexa la HCL 9din 27.01.2011
– Buget „Şcoala Părinţilor”din 27.01.2011

HCL 10 din 27.01.2011 – Hotărâre din 27.01.2011 privind derularea şi finanţarea proiectului „Tabără de dezvoltare personală”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
– Anexa la HCL 10 din 27.01.2011
– Buget „Tabără de dezvoltare personală”din 27.01.2011

HCL 11 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Tu alegi!”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
– Anexa la HCL 11 din 27.01.2011
– Buget proiect „Tu alegi!” din 27.01.2011

HCL 12 din 27.01.2011 – Hotărâre privind modificarea Articolului 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 6 nr.162/ 30.09.2010 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL12 din 27.01.2011

HCL 13 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2011, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL 13 din 27.01.2011
Buget „Cabinet oftalmologic”  din 27.01.2011

HCL 14din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”
– Anexa la HCL 14 din 27.01.2011
– Buget „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” din 27.01.2011

HCL 15 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
Anexa la HCL15 din 27.01.2011

HCL 16 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2011, pentru derularea proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
– Anexa la HCL 16 din 27.01.2011
– Raport de progres Asociatia” Sprijinirea Integrarii Sociale” (A.S.I.S.) din 27.01.2011

HCL 17 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2011, pentru derularea proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
– Anexa la HCL 17din 27.01.2011
– Raport de progres Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” din 27.01.2011

HCL 18 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”
– Anexa la HCL 18din 27.01.2011

HCL 19din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare „EquiLibre”
– Anexa la HCL 19 din 27.01.2011

HCL 20 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate de partener 1 al Fundaţiei Estuar, pentru implementarea proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală – ID 64373” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, pentru perioada 2011-2012
– Anexa la HCL 20 din 27.01.2011

HCL 21din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti , în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială „Cantina Socială HARUL”, ce va fi desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
– Anexa la HCL 21 din 27.01.2011
– Raport de progres anul 2010 „Cantina Socială HARUL” din 27.01.2011

HCL 22din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
– Anexa HCL 22din 27.01.2011
– Raport de activități 2009-1010 al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” din 27.01.2011

HCL 23 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis
– Anexa la HLC 23 din 27.01.2011
– Raport de progress Fundaţia Filantropică Metropolisdin 27.01.2011

HCL 24 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială Centrul Comunitar „Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României
– Anexa la HCL 24 din 27.01.2011

HCL 25din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” al Fundaţiei „Sfânta Irina”
– Anexa la HCL 25 din 27.01.2011
– Fişa tehnică privind Fundaţiei „Sfânta Irina” din 27.01.2011

HLC 26 din 10.02.2011- Hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile collective din instituţiile publice de asistenţă socială în anul 2011

HCL 27 din 10.02.2011- Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat in complexul de servicii apartamente de tip familial, centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi şi la asistenţii maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, in anul 2011

HCL 28 din 10.02.2011- Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere ale persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2011

HCL 29 din 10.02.2011- Hotărâre privind stabilirea cotei de carburanţi pentru vehiculele din dotarea
parcului auto al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 30 din 10.02.2011 – Hotărâre privind acordarea de legitimaţii de călătorie gratuite pentru transportul public de suprafaţă pentru funcţionarii şi angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 31 din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
– Anexa 1 la HCL 31  din 10.02.2011 – Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pentru anul 2011
– Formulare bugete locale pe anul 2011 din 10.02.2011

HCL 32 din 10.02.2011 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea Convenţiei de Colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, ce vizează derularea proiectului „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” şi delegarea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în vederea semnării acesteia
– Anexa la HCL 32 din 10.02.2011

HCL 33din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
– Anexa la HCL 33 din 10.02.2011

HCL 34 din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
– Anexa la HCL 34 din 10.02.2011

HCL 35 din 10.02.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6
nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

HCL 36din 10.02.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local
Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
– Anexa la HCL 36 din 10.02.201

HCL 37 din 24.03.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

HCL 38 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2010 ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2011

HCL 39din 24.03.2011 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 40 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
– Anexa la HCL 40  din 24.03.2011

HCL 41 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
– Anexa la HCL 41 din 24.03.2011

HCL 42din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului
– Anexa la HCL 42 din 24.03.2011

HCL 43 din 24.03.2011 – Hotărâre privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine Asociaţiilor de Proprietari şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 20% conform O.U.G. nr. 18/2009

HCL 44din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 6 al municipiului Bucureşti a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe de pe raza administrativă a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

HCL 45din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea garantării şi contractării unor împrumuturi interne/externe în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi realizate de către Administraţia Pieţelor Sector 6 în vederea finalizării investiţiilor pentru modernizarea sau reamenajarea pieţelor Drumul Taberei, Valea Ialomiţei şi Chilia Veche

HCL 46din 24.03.2011 – Hotărâre privind stabilirea şi aprobarea obiectivelor şi bunurilor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată pază gratuită de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

HCL 47 din 24.03.2011 – Hotărâre privind înregistrarea Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

HCL 48din 24.03.2011 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

HCL 49 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi” şi acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare
– Anexa 1 la HCL 49din 24.03.2011
– Anexa 2 la HCL 49 din 24.03.2011
– Anexa 3 la HCL 49 din 24.03.2011
– Anexa 4 la HCL 49 din 24.03.2011

HCL 50 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor indreptăţiţi să primească locuinţă in baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 intocmite pentru anul 2011
– Anexa HCL 50 din 24.03.2011

HCL 51 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011
– Anexa 1 la HCL 51 din 24.03.2011
– Anexa 2 la HCL 51 din 24.03.2011
HCL 52 din 24.03.2011 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Pieţelor Sector 6 a unui teren de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti
– Anexa la HCL 52 din 24.03.2011

HCL 53 din 19.04.2011 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 54 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi a situaţiilor financiare ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
HCL 55 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2011

HCL 56 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6

HCL 57 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
– Anexele, însoțite de semnătură şi ştampila, pot fi consultate la Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6

HCL 58 din 19.04.2011 – Hotărâre privind transmiterea, în folosinţă gratuită, către Comisia Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., a terenului în suprafaţă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „Sală de sport” situat în incinta şcolii cu clasele I-VIII nr.172 „Sfântul Andrei” din Aleea Parva nr.3, Sector 6, Bucureşti

HCL 59 din 19.04.2011 – Hotărâre privind asigurarea finanţării lucrărilor de sistematizare pe verticală, racorduri la utilităţi, întreţineri şi exploatare a obiectivului de investiţii ²Sală de sport² situat în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr.72 ²Sfântul Andrei² din Aleea Parva nr.3, Sector 6, Bucureşti

HCL 60 din 19.04.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr.50/ 19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizarea urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti

HCL 61 din 19.04.2011 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 62 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Drum Coasta Măgurii nr.44², Sector 6, pentru parcelare şi construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 2254 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 63 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Bd. Timişoara nr.16D², Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 203,5 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 64din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Drum Belşugului 32-34², Sector 6, pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 7000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 65 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Aleea Lacul Morii nr.127-129 ², Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4896,51 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 66 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
– Anexe la HCL 66 din 31.05.2011

HCL 67 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, secţiunea unităţi de învăţământ preuniversitar
– Anexe la HCL 67 din 31.05.2011

HCL 68 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobare Statului de Funcţii al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
– Anexa la HCL 68 din 31.05.2011

HCL 69 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea comisionului pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare şi a modalităţii de calcul a preţului de vânzare pentru locuinţele din Cartierul ²Constantin Brâncuşi² Sector 6
– Anexa la HCL.69 din 31.05.2011

HCL 70din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi a conţinutului contractului cadru de asociere în participaţiune ce va fi încheiat de către Administraţia Pieţelor Sector 6
Anexe la HCL 70 din 31.05.2011

HCL 71 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului ²E-VOLUTION² de către Administraţia Pieţelor Sector 6
Anexe la HCL 71 din 31.05.2011

HCL 72 din 31.05.2011 – Hotărâre privind stabilirea şi aprobarea normelor de dotare cu uniformă de serviciu a personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
– Anexa la HCL 72 din 31.05.2011

HCL 73din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr.51/ 24.03.2011 de aprobare a listelor privind ordinea de priorietate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necessitate, în baza Legii locuinţei nr.114/ 1996, întocmite pentru anul 2011

HCL 74 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ²Constantin Brâncuşi², rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
– Anexa la HCL 74 din 31.05.2011

HCL 75 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului:²Reabilitarea termică a imobilului D9 din str. Valea Bujorului nr.1, Sector 6²

1. Proiect tehnic 
– Partea desenata – Partea 1 din 31.05.2011
– Partea desenata – Partea 2 din 31.05.2011
– Partea desenata – Partea 3 din 31.05.2011
– Partea desenata – Partea 4 din 31.05.2011
– Partea desenata – Partea 5 din 31.05.2011
– Partea desenata – Partea 6 din 31.05.2011
– Partea scrisa
2.Dali
– Partea desenata – Partea 1 din 31.05.2011
– Partea desenata – Partea 2– Partea scrisa din 31.05.2011
A. Memoriu DALI Bloc D9 din 31.05.2011
B. Raport audit
– Partea 1 din 31.05.2011
– Partea 2din 31.05.2011
C. Anexa 9-D9 din 31.05.2011
3. Audit Energetic
– Partea desenata din 31.05.2011
– Partea scrisa din 31.05.2011

HCL 76 din 31.05.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 15/ 25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor ²Modernizare arhitecturală şi peisagistică² şi ²Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii² în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti
– Anexe la HCL 76 din 31.05.2011

HCL 77din 31.05.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6  nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local
– Anexa la HCL 77 din 31.05.2011

HCL 78 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, a obiectivului de investiţii:²Construcţie spital municipal, sector 6, Bucureşti²
– Anexe la HCL 78 din 31.05.2011

HCL 79din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ²Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane din Sectorul 6 – Bucureşti²
– Anexa la HCL 79din 31.05.2011

HCL 80 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii:²Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane din Sectorul 6 – Bucureşti²
– Anexa la HCL 80 din 31.05.2011

HCL 81 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ²Extindere, Reabilitare parţială, Modernizare, Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social Multifuncţional Pinochio» componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară² iniţiat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 81 din 31.05.2011

HCL 82 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială ²Floare Roşie² situat în str. Floare Roşie nr.7A Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 82 -partea I din 31.05.2011

– Anexa la HCL 82 – partea II din 31.05.2011

– Anexa la HCL 82 – partea III – Partea A din 31.05.2011
– Anexa la HCL 82 – partea III – Partea B din 31.05.2011
– Anexa la HCL 82 – partea IVdin 31.05.2011
– Anexa la HCL 82 – partea V din 31.05.2011

HCL 83 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei privind modernizarea şi consolidarea Direcţiei Protecţia Copilului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2D, Sector 6, Bucureşti
– Anexa Ala HCL 83 din 31.05.2011
– Anexa B la HCL 83 din 31.05.2011

HCL 84 din 31.05.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii ² C.N.I.² – S.A. a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ²sală de sport² situat în incinta Colegiului Naţional Elena Cuza din str. Peştera Scărişoara nr.1, Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 84din 31.05.2011

HCL 85 din 31.05.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii ² C.N.I.² – S.A. a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ²sală de sport² situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din str. Valea lui Mihai nr.6, Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 85 din 31.05.2011

HCL 86 din 31.05.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii ² C.N.I.² – S.A. a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ²sală de sport² situat în incinta Colegiului Tehnic Petru Maior din B-dul Timişoara nr.6, Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 86 din 31.05.2011

HCL 87 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ²Consolidarea carierei prin formarea profesională continuă² şi a acordării primei tranşe de prefinanţare în cuantum de 30% din valoarea totală eligibilă a primului an de implementare
– Anexa la HCL 87 din 31.05.2011

HCL 88 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Intrarea Giuleşti nr. 3², Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 291,9 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 89din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Str. Constantin Ghe. Apostol nr. 3-5², Sector 6 pentru construire birouri, servicii, comerţ şi locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 775,16 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 90 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Drum Roşu nr.24 ², Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 91din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Strada Macarovici V. George nr. 4², Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 231 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 92 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Bd. Iuliu Maniu nr. 156A², Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 93 din 28.06.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 94 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
– Anexe la HCL 94 din 28.06.2011

HCL 95din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor “Modernizare arhitecturală şi peisagistică” şi “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti

HCL 96 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 6
– Anexe la HCL 96 din 28.06.2011

HCL 97 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/ 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
– Anexa la HCL 97 din 28.06.2011

HCL 98 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
– Anexa la HCL 98 din 28.06.2011

HCL 99 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
 Anexa la HCL 99din 28.06.2011

HCL 100 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a obiectivului de investiţii: “Reabilitare, consolidare şi mansardare sediu vechi Starea Civilă Sector 6 – Bucureşti”
– Partea A la HCL 100 din 28.06.2011
– Partea B1 la HCL 100 din 28.06.2011
– Partea B2 la HCL 100 din 28.06.2011
– Partea B3 la HCL 100 din 28.06.2011
– Partea C la HCL 100din 28.06.2011

HCL 101 din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti

HCL 102din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al II-lea ale Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
– Anexa la HCL 102 din 14.07.2011

HCL 103 din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Extindere, Reabilitare parţială, Modernizare, Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social Multifuncţional Pinochio», componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 103 din 14.07.2011

HCL 104din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
– Anexa 1 la HCL 104 din 14.07.2011 – organigrama
– Anexa 2 la HCL 104 din 14.07.2011 – stat de funcţii

HCL 105 din 14.07.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 105 din 14.07.2011

HCL 106 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
– Anexa la HCL 106 din 28.07.2011

HCL 107 din 28.07.2011 – Hotărâre privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să administreze Parcul Crângaşi
– Anexa la HCL 107 din 28.07.2011

HCL 108din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 413 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 109 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 48”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 110 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Murguţa nr. 55”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 296 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 111din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Negel Gheorghe nr. 69”, Sector 6 pentru consolidare, extindere şi mansardare, pe un teren în suprafaţă de 207,68 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 112 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Floare Galbenă nr. 1”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 1210,21 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 113din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 116-120”, Sector 6, pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă  de 2550 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 114 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
– Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
– Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
– Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
– Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
– Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
– Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
– Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa I
– Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa II
– Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa III
– Anexa I la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/01
– Anexa II la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/02
– Anexa III la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/04
– Anexa 2 la HCL 114 din 30.08.2011 – Anexele I, II, III reprezentând detalierea cheltuielilor, se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6.

HCL 115 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere
– Anexa la HCL 115 din 30.08.2011

HCL 116 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2011 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul medico-social” cu componenta „Cabinet stomatologic şi Radiologie Dentară”– Şos. Virtuţii nr.148, Sector 6, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
– Anexa 1 la HCL 116 din 30.08.2011
– Anexa 2 la HCL 116 din 30.08.2011 – Buget cabinet stomatologic

HCL 117 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anii 2011, 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”
– Anexa la HCL 117 din 30.08.2011

HCL 118din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”
– Anexa la HCL 118 din 30.08.2011

HCL 119 din 30.08.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr.30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
– Anexa la HCL 119 din 30.08.2011

HCL 120 din 30.08.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr.3/27.01.2011 pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiul Bucureşti a contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafăţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora
– Anexa la HCL 120 din 30.08.2011

HCL 121 din 30.08.2011 – Hotărâre privind acordarea de legitimaţii de călătorie gratuite pentru transportul public de suprafaţă pentru angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 care prin natura atribuţiilor de serviciu desfăşoară activităţi ce presupune deplasarea în teren

HCL 122 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005 aşa cum a fost modificată de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 56/2010
– Anexa 1 la HCL 122 din 30.08.2011
– Anexa 2 la HCL 122din 30.08.2011

HCL 123 din 30.08.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 45/2011 privind aprobarea garantării unor împrumuturi interne în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi contractate de către Administraţia Pieţelor Sector 6 în vederea finalizării investiţiilor pentru modernizarea sau reamenajarea pieţelor Drumul Taberei, Valea Ialomiţei şi Chilia Veche

HCL 124 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2011 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  a componentei “CENTRULSOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MICĂ” în cadrul proiectului “ CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
– Anexa la HCL 124 din 30.08.2011

HCL 125din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie a asociaţiilor de proprietari şi a modelului de contract de mandat în vederea implementării programului multianual de reabilitare termică
– Anexa la HCL 125 din 30.08.2011 – Contract de mandat

HCL 126 din 30.08.2011- Hotărâre privind aprobarea modelului de Hotărâre a Adunării Generale a proprietarilor în vederea rambursării sumelor avansate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi a modelului de Act adiţional nr. 2 la Contractul de mandat pentru programul multianual de reabilitare termică
– Anexa 1 la HCL 126 din 30.08.2011
– Anexa 2 la HCL 126 din 30.08.2011

HCL 127 din 30.08.2011- Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Largă nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 355 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 128 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 65”, Sector 6 pentru extindere construcţie existentă, intrare în legalitate conform Procesului Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 126/2010 pe un teren în suprafaţă de 262,84 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 129 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Centru Cultural European Favorit”
– Anexa 1 la HCL 129 din 30.08.2011 – Documentaţie
– Anexa 2 la HCL 129din 30.08.2011 – Studiu de fezabilitate “Centru Cultural European Favorit”

HCL 130 din 13.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanţării în anii 2011 şi 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Sfântul Ioan”
– Anexa la HCL 130 din 13.09.2011

HCL 131 din 13.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Sfântul Ioan”
– Anexa la HCL 131 din 13.09.2011

HCL 132 din 13.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanţării în anii 2011 şi 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Securitate şi îngrijire – Complex de locuinţe protejate pentru persoanele cu handicap”
– Anexa la HCL 132 din 13.09.2011

HCL 133din 29.09.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă

HCL 134 din 29.09.2011 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Văduva Silviu

HCL 135 din 29.09.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/20.06.2008 privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 136 din 29.09.2011 – Hotărâre privind validarea domnului Enache Adrian Nicolae în funcţia de consilier local

HCL 137 din 29.09.2011 – Hotărâre privind numirea persoanei care va ţine  Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

HCL 138 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 Bucureşti
– Anexa la HCL 138 din 29.09.2011

HCL 139 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe raza Sectorului 6 şi a regulamentelor de aplicare aferente
– Anexa 1 la HCL 139 din 29.09.2011 – Acord de funcționare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
 Anexa 2 la HCL 139 din 29.09.2011 – Acord de funcționare și ocupare a domeniului public
 Anexa 3 la HCL 139 din 29.09.2011 – Acord de funcționare comercial sezonier

HCL 140 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile pentru anul 2011
– Anexa 1 la HCL 140 din 29.09.2011 – condiţii de atribuire
– 2011 09 29 AnexeHCL 140 002 din 29.09.2011 – punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate

HCL 141 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2011, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate
– Anexa 1 la HCL 141 din 29.09.2011 – condiţii de atribuire
– Anexa 2 la HCL 141 din 29.09.2011 – punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate

 HCL 142 din 29.09.2011 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru participarea copiilor Didim Florentin-Dan, Sali Gherghina şi Guşă Ştefan, aflaţi în sistemul de protecţie specială, respectiv asistenţă maternală, în cadrul studiului comparativ “Bucharest Early Intervention Project” derulat de către Fundaţia Tulane în colaborare cu  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 143 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local
– Anexa la HCL 143 din 27.10.2011

HCL 144 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
– Anexele 1, 1a şi 1b la HCL 144 din 27.10.2011 – Lista obiective la Anexele I, II, III şi IV
– Anexa I la HCL 144 din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/01
– Anexa II la HCL 144 din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/02
– Anexa III la HCL 144 din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/04
– Anexa IV la HCL 144din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/03

HCL 145 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2011
– Anexa la HCL 145 din 27.10.2011

HCL 146 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

HCL 147 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 148 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, secţiunea artere de circulaţie
– Anexa la HCL 148 din 27.10.2011

HCL 149 din 27.10.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 2400 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din str. Ghirlandei, nr.7, Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 149 din 27.10.2011

HCL 150 din 27.10.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 2400 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din str. Obcina Mare, nr. 2, Sector 6, Bucureşti
– Anexa la HCL 150 din 27.10.2011

HCL 151din 27.10.2011 – Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile
– Anexa 1 la HCL 151 din 27.10.2011 – Componenţa Comisiei de Examinare
– Anexa 2 la HCL 151 din 27.10.2011 – Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor

HCL 152 din 27.10.2011 – Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 “Punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, locuinţe sociale sau locuinţe de necesitate”la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 141/29.09.2011

HCL 153 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri dinCartierul  ANL „Constantin Brâncuşi”
– Anexa 1 la HCL 153 din 27.10.2011 – act adiţional la contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă
– Anexa 2 la HCL 153 din 27.10.2011 – Fişa de calcul

HCL 154 din 27.10.2011 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 49/2011 pentru  aprobarea modelelor de contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”
– Anexa 1 la HCL 154 din 27.10.2011 – Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare
– Anexa 2 la PHCL 154 din 27.10.2011 – Model contract de vânzare-cumpărare – programul “Prima Casă”
– Anexa 3 la PHCL 154din 27.10.2011 – Model contract de vânzare-cumpărare – credit ipotecar
– Anexa 4 la PHCL 154 din 27.10.2011 – Model contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală

HCL 155 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DUDULUI”
– Anexa la HCL 155 din 27.10.2011

HCL 156 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 114 imobile de locuinţe
Anexele 1-114 la HCL 156
-[ wpfilebase tag=fileurl id=1829 linktext=’Anexa A la HCL 156′ /] din 27.10.2011 – Lista imobilelor

HCL 157din 29.11.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la HCL 157 din 29.11.2011

HCL 158 din 29.11.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 355/2006 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

HCL 159 din 29.11.2011 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti  pentru perioada 2011- 2018
Anexa la HCL 159 din 29.11.2011

HCL 160din 29.11.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare termică a imobilului A8, strada Chilia Veche nr. 6, Sector 6”
2011 11 29 AnexaHCL 160 din 29.11.2011 – partea 1 (piese scrise) şi partea 2 (piese desenate)

HCL 161din 29.11.2011 – Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podu Dîmboviţei nr. 26 – 28 ”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4034,42 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 162 din 15.12.2011 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Marius Popescu

HCL 163 din 15.12.2011 – Hotărâre privind validarea doamnei Tudor Popescu Mirela în funcţia de consilier local

HCL 164 din 15.12.2011 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 143/27.10.2011

HCL 165din 15.12.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 166 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare pe şoseaua de legatură între Calea Crângaşi şi Şoseaua de Centură”
Anexa la HCL 166 din 15.12.2011 

HCL 167 din 15.12.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 43/24.03.2011 privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine Asociaţiilor de Proprietari şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 20% conform O.U.G. nr. 18/2009

HCL 168 din 15.12.2011 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2011, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 169 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
– Anexa la HCL 169 din 15.12.2011

HCL 170din 15.12.2 �5a- Hotărâre pentru aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la plata majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse
– Anexa 1 la HCL 170 din 15.12.2011 – Procedura de acordare a scutirilor la plata majorărilor de în&�coirc;rziere
– Anexa 2 la HCL 170 din 15.12.2011 – Criterii ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata majorărilor de întârziere

HCL 171 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor ce efectuează lucrări de reabilitare termică
– Anexa la HCL 171 din 15.12.2011

HCL 172 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anii 2011şi 2012 a proiectului “Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia Ortodoxă “Sfântul Andrei”
– Anexa la HCL 172 din 15.12.2011

HCL 173 din 15.12.2011 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea de către Consiliul Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a unei societăţi comerciale pentru desfăşurarea unor activităţi de comerţ cu produse de bază

HCL 174 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Expresie şi mişcare – proiect de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor prin artă teatrală şi dans” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
– Anexa partea 1 la HCL 174 din 15.12.2011
– Anl�n�partea 2 la HCL 174 din 15.12.2011 – Buget proiect „Expresie și mișcare”

HCL 175din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
– Anexa partea 1 la HCL 175din 15.12.2011
– Anexa partea 2 la HCL 175 din 15.12.2011 – Buget proiect „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant”

HCL 176 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
– 2011 12 15 AnexeHCL 176 001 din 15.12.2011
– Anexa partea 2 la HCL 176 din 15.12.2011 – Buget proiect „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”

HCL 177 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea acordării prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora în anul 2012
– Anexa la HCL 177din 15.12.2011

HCL 178 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Şanse la integrare – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu autism sau cerinţe educative speciale în învăţământul de masă” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
– Anexa la HCL 178 din 15.12.2011

HCL 179 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Şcoala părinţilor şi a adolescenţilor – proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor cu vârste între 11 şi 16 ani” ce va f �eBsfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
– Anexa la HCL 179 din 15.12.2011

HCL 180 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Tu alegi!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
– Anexa partea 1 la HCL 180 din 15.12.2011
– Anexa partea 2 la HCL 180 din 15.12.2011 – Buget proiect „Tu alegi!”

HCL 181din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
– Anexa partea 1 la HCL 181din 15.12.2011
– Anexa partea 2 la HCL 181 din 15.12.2011 – Buget proiect „Tabere de dezvoltare personală”

HCL 182 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 183 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexele 1-7 la HCL 183 din 15.12.2011

HCL 1 din 28.01.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 53/ 26.03.2009

– Anexa la HCL 1 din 28.01.2010

HCL 2 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii în vederea asigurării finanţării programului multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti

HCL 3 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

– Anexa