Hotarari 2008

HCL 1 din 12.02.2008 -Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 2 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea unor posturi suplimentare aferente personalului
nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 6

HCL 3 din 12.02.2008 -Hotărâre privind reglementarea activităţii de ridicare, transport depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică

HCL 4 din 12.02.2008 -Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
ANEXA la HCL 4 – 12.02.2008

HCL 5 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ştatului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 6
ANEXA 1 – HCL 5 – 12.02.2008
ANEXA 2 – HCL 5 – 12.02.2008
ANEXA 3 – HCL 5 – 12.02.2008

HCL 6 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea suplimentării anumitor articole de îmbrăcăminte pentru agenţii comunitari ai Direcţiei Poliţiei Comunitare Sector 6

HCL 7 din 12.02.2008 -Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor instituţionalizate în Căminul de bătrâni “Floare Roşie”

HCL 8 din 12.02.2008 -Hotărâre privind comisia şi taxa de Acord Unic

HCL 9 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
ANEXA la HCL 9 – 12.02.2008

HCL 10 din 12.02.2008 -Hotărâre privind repartizarea apartamentului nr. 19, etaj 1, bloc A, situat în Zona A, cartierul “Constantin Brâncuşi”, construit prin Programul de Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 11 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea valorii lunare a abonamentelor pentru telefoanele mobile ce aparţin salariaţilor Administraţiei Domeniului Public Sector 6

HCL 12 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “bd. Iuliu Maniu nr. 19A-E”, sector 6 pentru construire locuinţe, hotel şi birouri pe un teren în suprafaţă de 14.321 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 13 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei nr. 139 C”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea de locuinţe, birouri, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 22.280,17 m.p., proprietate particulară persoană fizică/juridică

HCL 14 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 298 A”, sector 6 pentru construire complex multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 17.695 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 15 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Drumul Taberei nr. 1 ”, sector 6 pentru construire locuinţe , pe un teren în suprafaţă de 2.200 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 16 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 248”, sector 6 pentru construire ansamblu multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 32.698,28 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 17 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 333”, sector 6 pentru construire spaţii tehnice şi birouri- centrală telefonică digitală pe un teren în suprafaţă de 3.504 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 18 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 20A”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea locuinţe, birouri, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 4.325 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 19 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard Iuliu Maniu nr. 516 ”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea locuinţe, birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 2.025 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 20 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Corvinilor nr. 5 ”, sector 6, pentru construire locuinţe şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 648,10 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 21 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 1 Mai nr. 49 ”, sector 6 pentru construire complex locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 10.266.72 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 22 din 26.02.2008 -Hotărâre privind Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa
 4. Anexa
 5. Anexa
 6. Anexa
 7. Anexa

HCL 23 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea programului privind Ocuparea Temporară a Forţei de Muncă

HCL 24 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordarea de scutiri de la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse

2008 03 12 HCL 025 din 12.03.2008 -Hotărâre privind colaborarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia Crucea Alb Galbenă România pentru asigurarea finanţării şi realizării în comun a proiectului ,,Sprijin la Bătrâneţe”

HCL 26 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Apartamentul social pentru fete” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
ANEXA la HCL 26 – 12.03.2008

HCL 27 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia Umanitară Equilibre

HCL 28 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Fotbalişti” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
ANEXA la HCL 28 – 12.03.2008

HCL 29 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 30 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia „Copii în dificultate”

HCL 31 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia „Semn de Viaţă”

HCL 32 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia Sfânta Irina

HCL 33 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de dezvoltare Personală. Proiect de intervenţie privind copilul cu comportament delincvent sau predelincvent” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
ANEXA la HCL 33 – 12.03.2008

HCL 34 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Şcoala Părinţilor. Proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor cu copii între 11 şi 15 ani”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
ANEXA la HCL 34 – 12.03.2008

HCL 35 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
ANEXA la HCL 35 – 12.03.2008

HCL 36 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi! Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza sectorului 6” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

HCL 37 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 278”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1132,51 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 38 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 350-358”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 41.300 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 39 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr.222-224”, sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 8.800 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 40 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Mărgelelor nr. 105 A”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 407,49 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 41 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Studioului nr. 26-28”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 490,94 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 42 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Sculptorilor nr. 56”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.601,66 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 43 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Doftanei nr. 47, nr. 49-51”, sector 6, pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 4516 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 44 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ernest Juvara nr. 3-3A-5-7”, sector 6 pentru construire birouri şi locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.138 m.p., parţial proprietate particulară persoane juridice, parţial face parte din categoria domeniu privat al Municipiului Bucureşti (revendicabil), teren proprietate persoane juridice 878,02 m.p., teren propus spre concesionare cca. 260 m.p.

HCL 45 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 163”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1.579,74 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 46 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Nicolae Filimon nr. 5”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 424,99 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 47 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Apusului nr. 52A”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 120 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 48 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Arheologilor nr. 2A”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 555,8 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 49 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Centurii nr. 3A”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea de locuinţă, birouri şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 291.34 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 50 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 71B”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 3.702 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 51 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind desfăşurarea activităţilor de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică
ANEXA la HCL 51 – 25.03.2008

HCL 52 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Taberei nr. 24”, sector 6, pentru concesionare în vederea construirii unui sediu-birouri şi café bar, pe un teren în suprafaţă de 272 m.p., domeniul privat al statului

HCL 53 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul. Iuliu Maniu nr. 78-92”, sector 6, pentru modernizare piaţă pe un teren în suprafaţă de 3.641,62 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Pieţelor Sector 6, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 95/12.05.2005

HCL 54 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Albiţei nr. 2D”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 226,98 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 55 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Atmosferei nr. 1B”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 575,17 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 56 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Bacriului nr. 57-59”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 921 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 57 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul 1 Mai nr. 51-55”, sector 6 pentru construire spaţii comerciale şi sediu bancă, pe un teren în suprafaţă de 33.966,05 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 58 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Blandiana nr. 26”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ, pe un teren în suprafaţă de 428,59 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 59 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dezrobirii nr. 114D-114C”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 210,54 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 60 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dreptăţii nr. 1 F”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 701,18 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 61 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum La Roşu nr. 28C”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 390,67 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 62 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 100”, sector 6 pentru construire locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 610,04 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 63 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 13A”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 989,41 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 64 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Mărgelelor nr. 25”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 256 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 65 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul Crăsani nr. 2D”, sector 6 pentru construire locuinţă şi servicii pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 66 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 38-40”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.900,03 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 67 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 167- lot III şi IV”, sector 6, pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 696 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 68 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 69 B”, sector 6 pentru construire servicii pe un teren în suprafaţă de 294,59 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 69 din 31.03.2008 -Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

HCL 70 din 17.04.2008 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 71 din 17.04.2008 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

HCL 72 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi a impozitului pe terenul aferent acestora

Anexa la HCL 72 din 17.04.2008

HCL 73 din 17.04.2008 – Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de excelenţă în matematică-informatică din unităţile şcolare ale sectorului 6

HCL 74 din 17.04.2008 – Hotărâre privind acordarea unei recompense băneşti echivalente cu valoarea a două salarii nete la data pensionării pentru întreaga activitate a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care iese la pensie la limita de vârstă şi care a activat în ultimii 3 ani în unităţile de învăţământ din sectorul 6 şi au obţinut calificativul foarte bine

HCL 75 din 17.04.2008 – Hotărâre privind acordarea normei de hrană în cuantum de 450 lei pentru funcţionarii publici, respectiv salariaţii încadraţi la Direcţia Poliţiei Comunitare sector 6

HCL 76 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

Anexa la HCL 76 din 17.04.2008

HCL 77 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea proiectului de înfiinţare a Centrului pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, „Sfânta Maria” în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 prin Programul de Interes Naţional derulat de către Agenţia Naţională pentru Familie: „Susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”

HCL 78 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 40-42”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1993 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 79 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Largă nr. 80”, sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 1000 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 80 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dîmboviţa nr. 83”, sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 1027,68 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 81 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Răsadniţei nr. 66”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1116,74 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 82 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Partiturii nr. 21”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 304 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 83 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Ochuri nr. 3”, sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1061,65 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 84 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cîntării nr. 1”, sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 113 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 85 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Oboga nr. 10B”, sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 3467 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 86 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podul Dâmvoviţei nr. 37”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 847,19 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 87 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 14”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 375 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 88 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Sudului nr. 13”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 225 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 89 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Răsadniţei nr. 104 ”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 2095,30 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 90 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 90 ”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 500,69 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 91 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Crişul Repede nr. 27”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 360 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 92 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Catlabuga nr. 12”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 533 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 93 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Acvariului nr. 3”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 294,86 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 94 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Alexandru Borneanu nr. 7”, sector 6 pentru construire locuinţă şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 192,94 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 95 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 428C ”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 528,76 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 96 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Economu Cezărescu nr. 30”, sector 6, pentru supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 102 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 97 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Godeni nr. 16A”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 18800 m.p., proprietate de stat

HCL 98 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dealul Ţugulea nr. 35”, sector 6, pentru construire sală de sport, pe un teren în suprafaţă de 9714,3 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti, administrat de Primăria sector 6

HCL 99 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard Iuliu Maniu nr. 6”, sector 6, pentru construire birouri, pe un teren în suprafaţă de 1584,7 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 100 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Economu Cezărescu nr. 35”, sector 6, pentru construire birouri, pe un teren în suprafaţă de 347,5 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 101 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Apusului nr. 65”, sector 6, pentru construire locuinţă individuală, pe un teren în suprafaţă de 540 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 102 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Vasile Milea nr. 4”, sector 6, pentru construire staţie electrică, pe un teren în suprafaţă de 120505,83 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 103 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 109B”, sector 6, pentru construire locuinţe şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 2890,05 m.p., proprietate particulară persoană juridică

Hotărâri de Consiliu 2008 – noul mandat

HCL 1 din 20.06.2008 – Hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 2 din 20.06.2008 – Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor

HCL 3 din 20.06.2008 – Hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 4 din 20.06.2008 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 5 din 20.06.2008 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6

HCL 6 din 02.07.2008 – Hotărâre privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
Anexa la HCL 6 din 02.07.2008

HCL 7 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi a situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2007

HCL 8 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment existent în bugetul consolidat al sectorului 6 pe anul 2008 pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă şi finanţarea unor investiţii

HCL 9 din 16.07.2008 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

HCL 10 din 16.07.2008 – Hotărâre privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, Bucureşti

HCL 11 din 16.07.2008 – Hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 355/2006 referitor la înfiinţarea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe comform O.U.G. nr. 51/2006, actualizată, pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

HCL 12 din 16.07.2008 – Hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

HCL 13 din 16.07.2008 – Hotărâre privind suportarea din bugetul local al sectorului 6 a contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi aprobarea metodologiei de acordare a acestora

HCL 14 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31 decembrie 2007, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi a impozitului pe terenul aferent acestora.

HCL 15 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Locale de Evidenţa a Persoanelor Sector 6

HCL 16 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte

HCL 17 din 16.07.2008 – Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 18 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Complex de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial”, a cărui obiectiv vizează închiderea instituţiei rezidenţiale de tip vechi Centrul de Plasament „Orhideea” şi înfiinţarea de apartamente sociale de tip familial în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, derulat cu sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiilor prin intermediul Programului de Interes Naţional „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente” – PIN 1/2008

HCL 19 din 16.07.2008 – Hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a proiectului Centrul de Plasament „Casa Sfântul Marcelin Champagnat” derulat prin colaborarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 20 din 16.07.2008 – Hotărâre privind înfiinţarea instituţiei publice de cultură, de interes local sub denumirea de Centrul Cultural European Sector 6

HCL 21 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţea de alimentare cu apă Str. Sold. Mohor Vasile”

HCL 22 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Str. Baia de Arieş”

HCL 23 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţea de canalizare Str. Sold. Mohor Vasile”

HCL 24 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţea canalizare Str. Ranetti George”

HCL 25 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Intr. Cimpoiului”

HCL 26 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Str. Grinţieşului”

HCL 27 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Intr. Strămoşilor”

HCL 28 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Str. Mărgelelor (tr. între Str. Piscul Crăsani şi Bd. Iuliu Maniu)”

HCL 29 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Intr. Păuliş”

HCL 30 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Str. Valea Cibinului”

HCL 31 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Str. Violetelor”

2008 07 16 HCL 032
2008 07 16 HCL 032
2008_07_16_HCL_032.pdf
106.5 KiB
165 Downloads
Details…

din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţea de canalizare Bd. Anul 1864”

HCL 33 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţea de canalizare Intr. Blejoi”

HCL 34 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţea de alimentare cu apă Intr. Blejoi”

HCL 35 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Str. Valea Cerbului”

HCL 36 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Prelungirea Ghencea nr. 124D ” sector 6, pentru construire locuinţe cu funcţiuni complementare, pe un teren în suprafaţă de 3.000 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 37 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator “Bd. Iuliu Maniu nr. 425-431” sector 6, pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 15479,66 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 38 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timişoara nr. 100B” sector 6,pentru construire depozit materiale de construcţii şi magazin de prezentare, pe un teren în suprafaţă de 2.000 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 39 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 54”, sector 6, pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 1495,57 m.p. proprietate particulară persoane juridice

HCL 40 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Viscolului nr. 49”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 627 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 41 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 604”, sector 6, pentru construire auto mall, pe un teren în suprafaţă de 35000 m.p., proprietăţi particulare persoană juridică

HCL 42 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 86-90”, sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 4200 m.p., proprietate particulară persoană fizică/juridică

HCL 43 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str.Centurii nr. 7B”, sector 6 pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 500 m.p., proprietate particulară persoane fizice şi juridice

HCL 44 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şos. Virtuţii nr. 23” sector 6, pentru construire locuinţe, depozit şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 1000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 45 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ B-dul Ghencea nr. 87A ” sector 6, pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 24.372 m.p., proprietate particulară persoane juridice.

HCL 46 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Oltului nr. 93-107” sector 6, pentru comerţ, depozit, producţie, pe un teren în suprafaţă de 9500 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 47 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Planşă Modificatoare “Str. Agnita nr. 4” sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1013,41 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 48 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dagata nr. 2” sector 6, pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 579 m.p., proprietate particulară persoane fizice.

HCL 49 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Roşiori de Vede nr. 10” sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 371,26 m.p., proprietate particulară persoane fizice.

HCL 50 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 40-42” sector 6, pentru construire locuinţe colective, birouri şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 5.002,25 m.p., proprietate particulară persoane fizice.

HCL 51 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Granitului nr. 12” sector 6, pentru construire locuinţă, birouri şi producţie, pe un teren în suprafaţă de 445 m.p., proprietate particulară persoane fizice.

HCL 52 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Doftanei nr. 175-177 şi 191”,sector 6, pentru construire locuinţe colective, comerţ şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 6805 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 53 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Portăreşti nr. 26” sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 184 m.p., proprietate particulară persoane fizice.

HCL 54 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard Timişoara nr. 103 B”, sector 6 pentru construire locuinţe, birouri, comerţ şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 14800 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 55 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard Timişoara nr. 101 E”, sector 6 pentru construire locuinţe, birouri, comerţ si servicii, pe un teren în suprafaţă de 33330,24 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 56 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Marin Calciu nr. 16”, sector 6, pentru construire locuinţe , pe un teren în suprafaţă de 1309,82 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 57 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Bd. Timişoara nr. 103A ”, sector 6 pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 4999,9 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 58 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 149-149A” sector 6, pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 4965,3 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 59 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Alexandru Borneanu nr. 24”, sector 6 pentru construire locuinţă, alimentaţie publică şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 660 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 60 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 100 – 102 ”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 2500,62 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 61 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podu Ilfovăţului nr. 33 ”,sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 434 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 62 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum La Roşu nr. 9”, sector 6, pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1602 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 63 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Televiziunii nr. 7”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 343 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 64 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Drenajului nr. 19A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 299,71 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 65 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Mărgelelor nr. 1”, sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 255 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 66 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 418”, sector 6, pentru staţie GPL, pe un teren în suprafaţă de 439,43 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 67 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Mare nr. 14”, sector 6 pentru supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 214,01 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 68 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. George Mihai Zamfirescu nr. 39”, sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 311,28 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 69 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Poiana Lacului nr. 64”, sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 499,99 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 70 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Belşugului nr. (102-104) – 102F”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 608,07 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 71 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Timişoara nr. 61A” sector 6, pentru construire locuinţe şi spaţiu comercial, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate particulară persoane fizice şi un teren în suprafaţă de cca. 85 m.p., domeniu public al municipiului Bucureşti

HCL 72 din 16.07.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Segarcea nr. 1”, sector 6 pentru spaţii comerciale, pe un teren în suprafaţă de 290,04 m.p., domeniu privat al municipiului Bucureşti

HCL 73 din 31.07.2008 – Hotărâre privind folosirea sumei de 400.000 lei din fondul de rezervă bugetară în vederea acordării unui sprijin financiar

HCL 74 din 31.07.2008 – Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru examinarea persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

HCL 75 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa
 4. Anexa
 5. Anexa
 6. Anexa

HCL 76 din 21.08.2008 – Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CTUAT)

HCL 77 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Ştatului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 78 din 21.08.2008 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. 6 nr. 18/16.07.2008 privind aprobarea proiectului „Complex de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial”, a cărui obiectiv vizează închiderea instituţiei rezidenţiale de tip vechi Centrul de Plasament „Orhideea” şi înfiinţarea de apartamente sociale de tip familial în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, derulat cu sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiilor prin intermediul Programului de Interes Naţional „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe
de tip familial şi apartamente” – PIN 1/2008

HCL 79 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 6 in Consiliul de Dezvoltare Regională Bucuresti – Ilfov

HCL 80 din 21.08.2008 – Hotărâre privind extinderea cu 15 locuri a capacităţii de instituţionalizare a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, precum şi unele măsuri de modernizare a capacităţii existente în Căminul de bătrâni “Floare Roşie”

HCL 81 din21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2008, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza
Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate
Anexa 1 HCL 81 din 21.08.2008
Anexa 2 HCL 81 din 21.08.2008

HCL 82 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2008, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

HCL 83 din 21.08.2008 – Hotărâre privind modificarea contractului de inchiriere pentru locuinţele din Cartierul “Constantin Brancuşi”

HCL 84 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ioan V. Culcer nr. 3”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 227,00 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 85 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 255”, sector 6 pentru construire locuinţe cu funcţiuni complementare, pe un teren în suprafaţă de 1.249,50 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 86 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul Crăsani nr. 93”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 749,74 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 87 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Stoicescu Atanase Economu nr. 5”, sector 6 pentru construire locuinţă şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 480 m.p., domeniu privat al Municipiului Bucureşti concesionat pe o perioadă de 49 de ani, conform contractului de concesionare nr. 4295/10.04.2008.

HCL 88 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Copacului nr. 6”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 89 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dealului nr. 4”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 90 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 90 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Corcoduşului nr. 14B”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 243,60 m.p., domeniu privat al municipiului Bucureşti concesionat pe o perioadă de 49 de ani

HCL 91 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 44-46-48”, sector 6 pentru construire locuinţe şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 1.726,59 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 92 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Mănăstirea Sihastria nr. 9”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 561,95 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 93 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Planetei nr. 19”, sector 6 pentru consolidare, extindere şi supraetajare, pe un teren în suprafaţă de 170,24 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 94 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Mărgelelor nr. 91”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 380,28 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 95 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Cascadelor nr. 3-5”, sector 6 pentru construire show room, pe un teren în suprafaţă de 3.234,60 m.p.,
proprietate particulară persoană fizică

HCL 96 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Pădurea Tauzului nr. 8”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 300,49 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 97 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 333”, sector 6 pentru construire fabrică de medicamente, depozit şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 175.806,00 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 98 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Porumbelului nr. 21”, sector 6 pentru servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 311,04 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 99 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Blejoi nr. 8-16”, sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 2.677,66 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 100 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 266A”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 923,43 m.p.,
proprietate particulară persoane fizice

HCL 101 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Răsăritului nr. 57D”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 425 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 102 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Căp. Eftimie Z. Croitoru nr. 8”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 400 m.p.,
proprietate particulară persoane fizice

HCL 103 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Minodora nr. 9”, sector 6 bpentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 104 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Crişul Repede nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 154,02 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 105 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Porumbacu nr. 40”, sector 6 pentru construire locuinţă şi cabinet medical, pe un teren în suprafaţă de 255,82 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 106 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dîmboviţa nr. 39”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1.266,40 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 107 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splai. Independenţei nr. 301”, sector 6 pentru construire parcare auto supraterană, pe un teren în suprafaţă de 721,41 m.p., teren proprietate în suprafaţă de 231,41 m.p., teren concesionare în suprafaţă de cca. 490,00 m.p., proprietate particulară persoane fizice + domeniu privat al municipiului Bucureşti

HCL 108 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Calea Plevnei nr. 210”, sector 6 pentru modernizare şi supraetajare locuinţă, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 343,83 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 109 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 165-167”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p.,
proprietate particulară persoane fizice

HCL 110 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cetatea de Baltă nr. 45A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 219 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 111 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şos. Orhideelor nr. 15”, sector 6 pentru construire locuinţe şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 17.954,80 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 112 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 25”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p.,
proprietate particulară persoane fizice

HCL 113 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 415A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1.159,7 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 114 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul Crăsani nr. 15B”, sector 6 pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 2.414,9 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 115 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Lungă nr. 47D”, sector 6 pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 1.761,16 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 116 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 286”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 647,82 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 117 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 152-154 şi Str. Valea Largă nr. 74-76”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial pe un
teren în suprafaţă de 58.863,42 m.p. proprietate particulară persoane juridice

HCL 118 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 75” sector 6, pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1.018,94 m.p.,
proprietate particulară persoane fizice

HCL 119 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şoseaua Cotroceni nr. 23A” sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 102,30 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 120 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 283-293” sector 6, pentru construire locuinţe şi servicii anexe, pe un teren în suprafaţă de 4.476,89 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 121 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cernişoara

HCL 128 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa
 4. Anexa
 5. Anexa
 6. Anexa

HCL 143 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa
 4. Anexa
 5. Anexa
 6. Anexa
 7. Anexa

188 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa
 4. Anexa
 5. Anexa