Hotarari 2009

HCL 1 din 8.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment existent în bugetul consolidat al Sectorului 6 pe anul 2008 pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2008

HCL 2 din 8.01.2009 – Hotărâre privind utilizarea sumelor repartizate prin H.G. nr. 1625/2008

HCL 3 din 8.01.2009 – Hotărâre privind acordarea împuternicirii către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 de a administra, prin servicii specializate, unităţile locative din Str. Dealul Ţugulea nr. 27

HCL 4 din 29.01.2009 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mutu Gabriel

HCL 5 din 29.01.2009 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Nedelcu Mariana

HCL 6 din 29.01.2009 – Hotărâre privind validarea domnului Anton Cristian Ioan în funcţia de consilier local

HCL 7 din 29.01.2009 – Hotărâre privind validarea domnului Constantin Aurel în funcţia de consilier local

HCL 8din 29.01.2009 – Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/02.07.2008 privind comisiile pe domeniul de specialitate ale C.L.S. 6

HCL 9 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Sectorului 6

Anexa

HCL 10din 29.01.2009 – Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

HCL 11din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 6 – Bucureşti

HCL 12 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuinţele din Str. Dealul Ţugulea nr. 27 Sector 6 – Bucureşti

HCL 13 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “MANSARDARE IMOBIL BD. REGIEI NR. 8”

HCL 14din 29.01.2009 – Hotărâre privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau vehiculelor oprite neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe spaţiul public şi privat al Sectorului 6

HCL 15din 29.01.2009 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru finanţarea şi derularea proiectului „Grup de suport pentru copii”

HCL 16 din 29.01.2009 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!”

HCL 17 din 29.01.2009 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Diminuarea fenomenului cerşetoriei de pe raza sectorului 6”

HCL 18din 29.01.2009 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Fotbalişti” ce va fi desfăşurat în cadrul comunitaţii locale din sectorul 6

HCL 19 din 29.01.2009 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” – Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza sectorului 6

HCL 20 din 29.01.2009 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru finanţarea şi derularea proiectului „Să vezi, să auzi, să cunoşti”

HCL 21 din 29.01.2009 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Şcoala Părinţilor – Proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor cu copii între 11 şi 15 ani”

HCL 22 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Agnita nr. 62” sector 6, pentru construire sediu firmă, pe un teren în suprafaţă de 194 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 23 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Constantin Noica nr. 124” sector 6, pentru construire birouri şi locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 307,98 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 24 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Crişan Ştefan nr. 25” sector 6, pentru realizarea unei construcţii cu funcţiunea de comerţ, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 25 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Sudului nr. 16A” sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 237 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 26 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Crenguţei nr. 4A” sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 120,27 m.p.,
proprietate particulară persoană fizică

HCL 27 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 171C” sector 6, pentru construire clădire multifuncţională, pe un teren în suprafaţă de 1262,733 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 28 din 29.01.2009 – Hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Poiana Lacului nr. 64C-64D” sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 499,99 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 29 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Sudului nr. 16A” sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 237 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 30 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Zăgănescu Pavel nr. 6” sector 6, pentru extindere locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 153 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 31 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Al. Ţibleş nr. 13” sector 6, pentru supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 187 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 32din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd.Timişoara nr. 104E” sector 6, pentru construire birouri, depozitare şi mică producţie, pe un teren în suprafaţă de 6500,69 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 33 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Constructorilor nr. 16A” sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 2500,11 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 34din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Lt. Av. Negel Gheorghe nr. 45 sector 6, pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 673,70 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 35din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Cascadelor nr. 26”, sector 6 pentru construire birouri, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 84256,65 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 36 din 29.01.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum V.Cricovului nr. 122-124 şi 126-128” sector 6, pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 3760,70 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 37din 26.02.2009 – Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/20.06.2008 privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 38 din 26.02.2009 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 39 din 26.02.2009 – Hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului Avize şi Acord Unic din cadrul Departamentului Arhitect Şef în Serviciul Analiză şi Aviz de Conformitate din structura Departamentului Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 6

HCL 40 din 26.02.2009 – Hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse

HCL 41 din 26.02.2009 – Hotărâre privind aprobarea continuării finanţării activităţii Centrului de Excelenţă în matematică -informatică din unităţile şcolare ale Sectorului 6

HCL 42 din 26.02.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Largă nr. 40-48”, Sector 6 pentru construire locuinţe cu funcţiuni complementare, pe un teren în suprafaţă de 2662 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 43 din 26.02.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul Crăsani nr. 65 Sector 6”, pentru extindere locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 262,84 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 44 din 26.02.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Boişoara nr. 2 Sector 6”, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 579,75 m.p., teren în suprafaţă de 504,00 m.p., proprietate particulară persoană fizică; teren în suprafaţă de 75,75 m.p. domeniul privat al Municipiului Bucureşti

HCL 45din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Modernizare urbanistică spaţii verzi în cartierul Drumul Taberei (delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov)
Anexa la HCL 45 din 19.03.2009

HCL 46 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul Drumul Taberei (delimitat de Str. Drumul Taberei, Str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea şi Str. Braşov)
Anexa la HCL 46 din 19.03.2009

HCL 47 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Modernizare urbanistică spaţii verzi în cartierul Militari (delimitat de Şos.Virtuţii, Str. Arieşul Mare, Str. Baia de Arieş, B-dul Iuliu Maniu)
Anexa la HCL 47 din 19.03.2009

HCL 48 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Modernizare urbanistică străzi, trotuare, parcări în cartierul Militari (delimitat de Şos.Virtuţii, Str. Arieşul Mare, Str. Baia de Arieş, B-dul Iuliu Maniu)
Anexa la HCL 48 din 19.03.2009

HCL 49din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectul Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari în Sectorul 6, Bucureşti

HCL 50 din 19.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
Anexa la HCL 50 din 19.03.2009

HCL 51din 26.03.2009 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 52 din 26.03.2009 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 152/2007 pentru solicitarea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unui teren în suprafaţă de 7.998,24 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe precum şi a acordării împuternicirii exprese prevăzute la art. 81 alin. 2 lit. “f” din Legea nr. 215-2001 privind administraţia publică locală, republicată

HCL 53 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea programului multianual de investiţii privind Reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinţe în sectorul 6, Bucureşti pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012.

HCL 54 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare de către FUNDAŢIA „JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE”

HCL 55 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Al. Lacul Morii nr. 93”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 3091,41 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 56 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Bd. Uverturii nr. 100”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 476 m.p., proprietate persoană juridică

HCL 57 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Intr. Jarului nr. 21”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 250 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 58 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Str. Apusului nr. 52 A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 120 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 59 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Intr. Cişmelei nr. 3”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 247 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 60 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Fînului nr. 16”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 312 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 61din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Studioului nr. 4”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 103,43 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 62din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Intr. Poiana Lacului nr. 66B”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 499,99 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 63 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Intrarea Craiovei nr. 6”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 318,03 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 64 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Apuseni nr. 11”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 202 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 65 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Nicodim nr. 17E şi nr. 17D”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 280,7 m.p. şi respectiv 350,46 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 66 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Drumul Sării nr. 65”, sector 6 pentru construire extindere construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă totală de 218,16 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 67 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Budieni nr. 17”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 317 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 68 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Schitu Goleşti nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 69 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Lacul Ursului nr. 45”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 460 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 70 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Drumul Taberei nr. 115”, sector 6 pentru construire restaurant şi cafenea, pe un teren în suprafaţă de 15713 m.p., Domeniul public al municipiului Bucureşti, administrat de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

HCL 71 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Calea Plevnei nr. 228A”, sector 6 pentru construire imobil multifuncţional, pe un teren în suprafaţă de 350 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 72 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 17D”, sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă totală de 385 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 73 din 26.03.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 15 şi Str. Zinca Golescu nr.2”, sector 6 pentru construire locuinţă şi birouri, pe un teren în suprafaţă totală de 397,8 m.p., teren în suprafaţă de 197,8 m.p.; teren în suprafaţă de 200 m.p. domeniul privat al Municipiului Bucureşti

HCL 74din 7.04.2009 – Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment
Anexa 1 la HCL 74 din 7.04.2009
Anexa 2 la HCL 74 din 7.04.2009

HCL 75 din 7.04.2009 – Hotărâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009

HCL 76 din 7.04.2009 – Hotărâre privind aprobarea valorii investiţiei pentru un număr de 88 de blocuri în vederea includerii în „Programul naţional de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe-condominii” pentru anul 2009, conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
Anexa la HCL 76 din 7.04.2009

HCL 77 din 28.04.2009 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ivorschi Ilie
Anexa la HCL 77din 28.04.2009

HCL 78 din 28.04.2009 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Prisăcaru Ştefăniţă
Anexa la HCL 78 din 28.04.2009

HCL 79 din 28.04.2009 – Hotărâre privind validarea domnului Cuţurescu Bogdan în funcţia de consilier local
Anexa 1 la HCL 79 din 28.04.2009
Anexa 2 la HCL 79 din 28.04.2009

HCL 80 din 28.04.2009 – Hotărâre privind validarea doamnei Cristea Florentina în funcţia de consilier local
Anexa 1 la HCL 80 din 28.04.2009
Anexa 2 la HCL 80 din 28.04.2009

HCL 81 din 28.04.2009 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 168/2008

HCL 82 din 28.04.2009 – Hotărâre privind aprobarea listei preliminare privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, întocmită pentru anul 2009
Anexa 1 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 2 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 3 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 4 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 5 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 6 la HCL 82din 28.04.2009
Anexa 7 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 8 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 9 la HCL 82 din 28.04.2009
Anexa 10 la HCL 82din 28.04.2009
Anexa 11 la HCL 82 din 28.04.2009

HCL 83 din 28.04.2009 – Hotărâre privind modificarea cuantumului maxim şi a duratei de acordare a unor prestaţii stabilite prin H.C.L.S. 6 nr. 460/11.12.2007 conform prevederilor legale în vigoare, pentru cetăţenii cu domiciliul stabil pe raza sectorului 6, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
Anexa 1 la HCL 83 din 28 04..2009
Anexa 2 la HCL 83 din 28.04.2009
Anexa 3 la HCL 83 din 28.04.2009
Anexa 4 la HCL 83 din 28.04.2009

HCL 84 din 28.04.2009 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 reorganizat
Anexa 1 la HCL 84 din 28 04..2009
Anexa 2 la HCL 84 din 28.04.2009
Anexa 3 la HCL 84 din 28.04.2009

HCL 85 din 28.04.2009 – Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii ale Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6
Anexa 1 la HCL 85 din 28.04.2009
Anexa 2 la HCL 85din 28.04.2009
Anexa 3 la HCL 85 din 28.04.2009
Anexa 4 la HCL 85 din 28.04.2009
Anexa 5 la HCL 85 din 28.04.2009
Anexa 6 la HCL 85 din 28.04.2009

HCL 86 din 28.04.2009 – Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Ştatului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Anexa 1 la HCL 86 din 28.04.2009
Anexa 2 la HCL 86 din 28.04.2009

Anexa 3 la HCL 86 din 28.04.2009
Anexa 4 la HCL 86 din 28.04.2009
Anexa 5 la HCL 86 din 28.04.2009
Anexa 6 la HCL 86 din 28.04.2009
Anexa 7 la HCL 86 din 28.04.2009

HCL 87 din 28.04.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectelor “Dezvoltarea mecanismelor de fundamentare a politicilor fiscale în cadrul S.P.F.P.L. Sector 6 pentru creşterea capacităţii de formulare a politicilor publice şi îmbunătăţirea procesului de management al ciclului de politici publice bazat pe rolul modelator al politicilor fiscale locale şi vizând managementul cheltuielilor publice prin alocarea fondurilor bugetare pe baza de performanţă” şi “Crearea şi
implementarea unui set de principii generale urmărind definirea şi planificarea serviciilor şi
managementul documentelor în cadrul unui sistem care să conducă la îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei serviciilor publice” a S.P.F.P.L. Sector 6, Bucureşti

HCL 88 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi a situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2008
Anexa 1 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont de execuţie
Anexa 2 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont de execuţie venituri proprii si subvenţii
Anexa 3 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie buget local
Anexa 4 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie fonduri nerambursabile
Anexa 5 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie în afara bugetului
Anexa 6 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie venituri proprii
Anexa 7 la HCL 88din 26.05.2009 – Expunere motive execuţie 2008
Anexa 8 la HCL 88 din 26.05.2009 – Raport cont execuţie 2008

HCL 89din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială
Anexa 1 la HCL 89 din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 89 din 26.05.2009

HCL 90 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală şi modificată prin O.U.G. nr. 215/2008
Anexa 1 la HCL 90 din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 90 din 26.05.2009
Anexa 3 la HCL 90 din 26.05.2009
Anexa 4 la HCL 90 din 26.05.2009

HCL 91 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea acordării de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării până la data de 31decembrie 2008, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu
Anexa 1 la HCL 91din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 91 din 26.05.2009
Anexa 3 la HCL 91 din 26.05.2009

HCL 92 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Ştatului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Anexa 1 la HCL 92din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 92 din 26.05.2009
Anexa 3 la HCL 92 din 26.05.2009
Anexa 4 la HCL 92 din 26.05.2009
Anexa 5 la HCL 92din 26.05.2009

HCL 93 din 26.05.2009 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.Sector 6 nr. 223 din 03.08.2006 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de pază şi protecţie prestate de Direcţia Poliţiei Comunitare Sector 6

HCL 94 din 26.05.2009 – Hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11 din 29.01.2009
Anexa 1 la HCL 94din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 94 din 26.05.2009
Anexa 3 la HCL 94 din 26.05.2009
Anexa 4 la HCL 94 din 26.05.2009
Anexa 5 la HCL 94 din 26.05.2009
Anexa 6 la HCL 94 din 26.05.2009

HCL 95 din 26.05.2009 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 să încheie parteneriate cu experţi contabili din cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, având ca obiect efectuarea de expertize financiar-contabile, la asociaţiile de proprietari din Sectorul 6
Anexa 1 la HCL 94 din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 94 din 26.05.2009

HCL 96 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind extindere clădire cantină Liceul Mircea Eliade din Splaiul Independenţei nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la HCL 96 din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 96 din 26.05.2009
Anexa 3 la HCL 96 din 26.05.2009

HCL 97din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind mansardarea clădirii Grădiniţei nr. 272 din Bd. Timişoara nr. 39, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 97 din 26.05.2009
Anexa 2 la HCL 97 din 26.05.2009
Anexa 3 la HCL 97 din 26.05.2009

HCL 98 din 26.05.2009 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/2008

HCL 99din 26.05.2009 – Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

HCL 100 din 26.05.2009 – Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
Anexa la HCL 100 din 26.05.2009

HCL 101 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Şos. Virtuţii nr. 22D şi 58”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ, birouri şi hotel, pe un teren în suprafaţă de 9923,59 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 102 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Mânăstirea Govora nr. 30-34”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1035,58 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 103 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Belşugului nr. 141-149”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi parter comercial, pe un teren în suprafaţă de 14044,65m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 104 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Str. Drumul Taberei nr. 78A”, Sector 6 pentru construire locuinţe, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 1522,75 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 105 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Mănăstirea Govora nr. 32”, sector 6 pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 902,88 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 106 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Str. Drumul Taberei nr. 134A”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 2541,25 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 107 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Mânăstirea Govora nr. 30”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 1627 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 108 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Str. Prelungirea Ghencea nr. 346-348”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 23800,79 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 109 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Albiţei nr. 2K”, sector 6 pentru locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 400,2 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 110 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cărăbuşului nr. 37”, sector 6 pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 327 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 111din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cernişoara nr. 103”, sector 6 pentru construire locuinţă nouă şi mansardare corp existent, pe un teren în suprafaţă de 423 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 112 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Belşugului nr. 145B”, sector 6 pentru construirea unei locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 350,89 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 113 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Belşugului nr. 94A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 854,2 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 114 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Moineşti nr. 68”, sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri si servicii, pe un teren în suprafaţă de 876,01 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 115 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul Crăsani nr. 35”, sector 6 pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 863,6 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 116 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 116”, sector 6, pentru extindere construcţie existentă şi construire sală de sport, pe un teren în suprafaţă de 5901,5 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 117 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea POLITEHNICII nr. 7”, sector 6 pentru construire aşezământ social şi capelă, pe un teren în suprafaţă de 1500 m.p., domeniul privat al municipiului Bucureşti.

HCL 118 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 18A”, sector 6 pentru locuinţe, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 2740,75 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 119 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. MIRODENIEI Nr. 7”, sector 6 pentru construirea unei locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 240 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 120din 26.05.2009 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 în vederea efectuării demersurilor necesare pentru luarea în administrare de către Consiliul Local Sector 6 a Lacului Morii şi a suprafeţelor de teren aferente acestuia

HCL 121 din 10.06.2009 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 122 din 10.06.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
Anexa 1 la HCL 122 din 10.06.2009 – buget local
Anexa 2 la HCL 122 din 10.06.2009 – buget venituri în afară
Anexa 3 la HCL 122 din 10.06.2009 – bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
Anexa 4 la HCL 122 din 10.06.2009
Anexa 5 la HCL 122 din 10.06.2009
Anexa 6 la HCL 122 din 10.06.2009 – venituri proprii
Anexa 7 la HCL 122 din 10.06.2009 – venituri proprii si subvenţii

HCL 123 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat entru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea rogramului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate ersonală şi modificată prin O.U.G. nr. 215/2008
Anexa 1 la HCL 123 din 10.06.2009
Anexa 2 la HCL 123 din 10.06.2009
Anexa 3 la HCL 123 din 10.06.2009

HCL 124 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Strada Corvinilor”

HCL 125 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Strada Floarea Roşie”

HCL 126 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Strada Pietrele Doamnei”

HCL 127 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Strada Retezatului”

HCL 128 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Intrarea Vorona”

HCL 129din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Strada Zinca Golescu”

HCL 130 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier Strada Alizeului”

HCL 131 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Anul 1864 nr. 59B”, Sector 6 pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 148,6 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 132 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Prosperităţii nr. 19A”, Sector 6 pentru construirea unei locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 330 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 133 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. ROCILOR nr. 1A”, Sector 6 pentru construirea unei locuinţe pe un teren în suprafaţă de 510,11 m.p. proprietate particulară persoane fizice

HCL 134 din 10.06.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Plevnei nr. 186”, Sector 6 pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de birouri, pe un teren în suprafaţă de 1674 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 135 din 07.07.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
Anexa 1 la HCL 135 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 135 din 7.07.2009 – buget Direcţia Economic şi Administrativ
Anexa 3 la HCL 135 din 7.07.2009 – buget local
Anexa 4 la HCL 135 din 7.07.2009 – buget venituri în afară
Anexa 5 la HCL 135 din 7.07.2009 – venituri proprii şi subvenţii

HCL 136 din 07.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a spaţiului comunitar. O strategie de definire şi afirmare a identităţii locale, creşterea coeziunii spaţiale şi dezvoltării durabile. Agenda locala 21, Sector 6, Bucureşti” a Primariei Sectorului 6, Bucureşti

HCL 137 din 07.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală şi modificată prin O.U.G. nr. 215/2008
Anexa 1 la HCL 137 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 137 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 137 din 7.07.2009

HCL 138 din 07.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ştatului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 6
Anexa 1 la HCL 138 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 138 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 138din 7.07.2009 – R.O.F

HCL 139 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit pentru clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare de către FUNDAŢIA BETHEL SHELTER, FUNDAŢIA ESTUAR şi CENTRUL CREŞTIN BUCUREŞTI

HCL 140 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele şi fiecare membru, precum şi pentru secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 141din 7.07.2009 – Hotărâre privind transmiterea unor terenuri cu destinaţia de spaţii verzi şi a unor parcuri din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 142 din 7.07.2009 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 3000 m.p., pe durata construirii obiectivului ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 142 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 142 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 142 din 7.07.2009

HCL 143 din 7.07.2009 – Hotărâre privind angajamentul de a se asigura finanţarea pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 143 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 143 din 7.07.2009

HCL 144din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţa nr. 111 din Str. Sibiu nr. 8, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 144 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 144 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 144 din 7.07.2009

HCL 145 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare cladire Gradiniţa nr. 210 din Aleea Ariniş nr. 1 bis, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 145 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 145 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 145 din 7.07.2009

HCL 146 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţa nr. 229 din Aleea Dealul Măcinului nr. 5 Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 146 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 146 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 146 din 7.07.2009

HCL 147 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţa nr. 217 din Str. Bucşeneşti nr. 20, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 147 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 147 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 147 din 7.07.2009

HCL 148 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţa nr. 218 din Aleea Callatis nr. 5 Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 148 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 148din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 148 din 7.07.2009

HCL 149 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţa nr. 230 din Aleea Potaisa nr. 3, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 149 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 149 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 149 din 7.07.2009

HCL 150 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţa nr. 273 din Str. Valea lui Mihai nr. 1, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 150 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 150 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 150 din 7.07.2009

HCL 151 din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţă nr. 57 din Aleea Pravăţ nr. 16, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 151 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 151 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 151 din 7.07.2009

HCL 152din 7.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii extindere prin mansardare clădire Gradiniţa nr. 94 din Str. Târgu Neamţ nr. 4, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 152 din 7.07.2009
Anexa 2 la HCL 152 din 7.07.2009
Anexa 3 la HCL 152 din 7.07.2009

HCL 153 din 22.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local
Anexa 1 la HCL 153 din 22.07.2009
Anexa 2 la HCL 153din 22.07.2009
Anexa 3 la HCL 153 din 22.07.2009
Anexa 4 la HCL 153 din 22.07.2009

HCL 154 din 22.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivul Amenajarea complexă – peisagistică şi urbanistică a perimetrului cuprins între Str. Braşov, B-dul Timişoara, B-dul Geniului, Intersecţia Răzoare şi Str. Drumul Taberei şi a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului

HCL 155din 22.07.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivul Amenajarea complexă Cartier Drumul Taberei – amenajare peisagistică şi urbanistică a perimetrului cuprins între Str. Braşov, B-dul. Ghencea, Str. Bursucani, Str. Cara Anghel, Aleea Haiducului şi Str. Drumul Taberei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului

HCL 156din 22.07.2009 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 136/07.07.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Sectorul 6, pol de cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a spaţiului comunitar. O strategie de definire şi afirmare a identităţii locale, creşterea coeziunii spaţiale şi dezvoltării durabile. Agenda locală 21, Sector 6, Bucureşti”a Primariei Sectorului 6, Bucureşti

HCL 157 din 18.08.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
Anexa 1 la HCL 157din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 157 din 18.08.2009 – buget local
Anexa 3 la HCL 157 din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 157 din 18.08.2009
Anexa 5 la HCL 157 din 18.08.2009 – venituri proprii şi subvenţii

HCL 158 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “SF + PT Sistem wireless Cartier Dr. Taberei”
Anexa 1 la HCL 158 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 158 din 18.08.2009 – Documentaţie reţea wireless (partea 1)
Anexa 3 la HCL 158 din 18.08.2009 – Documentaţie reţea wireless (partea 2)
Anexa 4 la HCL 158 din 18.08.2009 – Documentaţie reţea wireless (partea 3)
Anexa 5 la HCL 158 din 18.08.2009 – Documentaţie reţea wireless (partea 4)

HCL 159 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, întocmită pentru anul 2009
Anexa 1 la HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 5 la HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 6 la HCL 159din 18.08.2009
Anexa 7 la HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 8 la HCL 159din 18.08.2009
Anexa 9 la HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 10 la HCL 159 din 18.08.2009

HCL 160 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
Anexa 1 la HCL 160din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 160 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 160din 18.08.2009

HCL 161din 18.08.2009 – Hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii Consiliului Local Sector 6 cu Fundaţia World Vision România şi a derulării Proiectului “EDUCAŢIE INCLUZIVĂ”
Anexa 1 la HCL 161 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 161 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 161 din 18.08.2009

HCL 162 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea schimbării sediului Administraţiei Şcolilor Sector 6 din Str. Fabricii, nr. 22, în Bd. Splaiul Independenţei nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 162 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 162din 18.08.2009

HCL 163 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 164 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” derulat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis şi asigurarea sustenabilităţii acestuia prin suportarea costurilor în valoare de 418.680 lei, reprezentând 28,88% din valoarea totală a proiectului de 1.449.540 lei, pentru reinserţia socială a copiilor separaţi temporar sau definitive
de familia lor şi dezvoltarea capacităţii lor de autonomie personală
Anexa 1 la HCL 164 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 164din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 164din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 164 din 18.08.2009

HCL 165 din 18.08.2009 – Hotărâre
Anexa 1 la HCL 165din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 165 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 165 din 18.08.2009

HCL 166 din 18.08.2009 – Hotărâre privind contravenţiile şi sancţiunile care pot fi aplicate pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2007 şi ale H.G. nr. 1588/2007
Anexa 1 la HCL 166 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 166 din 18.08.2009

HCL 167din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea programului multianual de investiţii pentru
„Implementarea a 200 sisteme parcări inteligente verticale”
Anexa 1 la HCL 167 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 167 din 18.08.2009

HCL 168din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”
Anexa 1 la HCL 168 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 168 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 168 din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 168 din 18.08.2009

HCL 169 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (CTUAT) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CTUAT

HCL 170 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii construcţie corp grădiniţă la Şcoala Generală nr.198 din Str. Apusului, nr. 71-73, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 170 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 170 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 170 din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 170 din 18.08.2009

HCL 171 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii construcţie corp grădiniţă la Şcoala Generală nr. 142 din Str. Centurii nr. 4, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 171 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 171 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 171 din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 171 din 18.08.2009

HCL 172 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii construcţie corp clădire la Gradiniţa nr. 41 din Str. Constantin Titel Petrescu nr. 12, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 172 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 172din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 172din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 172 din 18.08.2009

HCL 173din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii construcţie corp grădiniţă la Şcoala Generală nr. 311 din Str. Gârleni nr. 10, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 173 din 18.08.2009
Anexa 2 la HCL 173 din 18.08.2009
Anexa 3 la HCL 173 din 18.08.2009
Anexa 4 la HCL 173 din 18.08.2009

HCL 174 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Duşului nr. 2D”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 500 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 175 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Str. Prelungirea Ghencea nr. 159A”, sector 6 pentru construire locuinţe colective, comerţ şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 1237 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 176 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 195”, sector 6, pentru construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 1500,03 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 177 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podu Ilfovăţului nr. 35”, sector 6, pentru construirea unei locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 434 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 178 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Parafinei nr. 7A”, sector 6 pentru consolidare, extindere şi mansardare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 296,8 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 179 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Parăluţelor nr. 10B”, sector 6, pentru construirea unei locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 323,52 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 180 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Petre Popovăţ nr. 79”, sector 6 pentru construire birouri, pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 181din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 364”, sector 6 pentru construirea unei locuinţe,pe un teren în suprafaţă de 299,42 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 182 din 18.08.2009 – Hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 53/26.03.2009

HCL 183 din 18.08.2009 – Hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 136/09.09.2008

HCL 184din 08.09.2009 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 153 din 22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

HCL 185 din 08.09.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
Anexa 1 la HCL 185 din 08.09.2009 – buget impozite interne şi externe
Anexa 2 la HCL 185 din 08.09.2009 – buget local
Anexa 3 la HCL 185 din 08.09.2009 – buget venituri în afară

HCL 186 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor în vederea numirii/eliberării din funcţie a directorilor executivi şi generali ai serviciilor publice descentralizate ale Consiliului Local Sector 6

HCL 187 din 08.09.2009 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 188 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
Anexa la HCL 188 din 08.09.2009

HCL 189din 08.09.2009 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii ConsiliuluiLocal Sector 6 nr. 165/2009

HCL 190 din 08.09.2009 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 166/2009

HCL 191 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “PROACTIV 6 – Sistem informatic de e-administraţie ca soluţie de e-guvernare cu nivel de sofisticare 5” a Serviciului Public Pentru Finanţe Publice Locale Sector 6, Bucureşti

HCL 192 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea modului de atribuire, a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
Anexa 1 la HCL 192din 08.09.2009
Anexa 2 la HCL 192 din 08.09.2009

HCL 193 din 08.09.2009 – Hotărâre privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6

HCL 194 din 08.09.2009 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/2008

HCL 195 din 08.09.2009 – Hotărâre privind participarea la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Utilizare Energii Neconvenţionale – blocul de locuinţe sociale din Dealul Ţugulea”

HCL 196 din 08.09.2009 – Hotărâre privind participarea la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Utilizare Energii Neconvenţionale – Complex de servicii sociale Sf. Nectarie”

HCL 197 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 273-279”, Sector 6, pentru construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 4430 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 198 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Cal. Giulesti nr. 235”, sector 6, pentru construire spalatorie auto, pe un teren în suprafaţă de 661 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 199 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 608”, sector 6, pentru construire birouri, hotel, salon auto, pe un teren în suprafaţă de 9915,49 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 200 din 08.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 400”, sector 6
pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 1218,04 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 201din 8.09.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Răsăritului nr. 12”, sector 6 pentru construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 230 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 202 din 8.09.2009 – Hotărâre privind promovarea preluării în administrare a terenului de 10 ha situat în Prelungirea Ghencea nr. 238 (fost nr. 78)

HCL 203 din 8.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti a restructurării împrumutului bancar contractat în 27.01.2006 de la sindicatul bancar format din Unicredit Ţiriac Bank S.A., Alpha Bank Romania S.A. şi Raiffeisen Bank S.A.

HCL 204 din 8.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Înfiinţarea Departamentului Management de Caz şi implementarea metodei-premisă pentru reducerea perioadei de livrare/asistenţă publică pentru copii şi adulţi” şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente acestuia
Anexa 1 la HCL 204 din 08.10.2009
Anexa 2 la HCL 204 din 08.10.2009
Anexa 3 la HCL 204 din 08.10.2009

HCL2 205 din 8.10.2009 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. S. 6 nr. 168/18.08.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Amenajare parc ANL Brâncuşi Sector 6, Bucureşti”

HCL 206 din 8.10.2009 – Hotărâre privind participarea la Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”

HCL 207 din 8.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Interoperabilitatea aplicaţiilor din Primărie şi instituţii subordonate pentru îmbunătăţirea serviciilor publice”

HCL 208 din 8.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Infrastructură hardware şi software de integrare inter-instiţutională în folosul informării cetăţeanului”

HCL 209 din 8.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice si a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor în folosul cetăţenilor Sectorului 6 prin implementarea unui sistem de gestiune a documentelor în Primărie şi instiţutii subordonate”

HCL 210din 8.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea participării la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Implementarea unui sistem grafic pentru management în administraţia Sectorului 6”

HCL 211 din 8.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “E-Protecţie şi Management Public D.G.A.S.P.C. 6 – Sistem informatic de e-administraţie ca soluţie de e-guvernare cu nivel de sofisticare 5” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

HCL 212 din 29.10.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
Anexa 1 la HCL 212 din 08.10.2009 – bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
Anexa 2 la HCL 212 din 08.10.2009
Anexa 3 la HCL 212 din 08.10.2009 – venituri proprii

HCL 213 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 reorganizat
Anexa 1 la HCL 213 din 29.10.2009

HCL 214 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată, pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
Anexa 1 la HCL 214din 29.10.2009

HCL 215 din 29.10.2009 – Hotărâre privind înfiinţarea “Registrului local al Spaţiilor verzi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 216 din 29.10.2009 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 41/2009

HCL 217 din 29.10.2009 – Hotărâre privind derularea proiectului ”Serviciu pilot pentru tratamentul consumatorilor de droguri (opiacee)” în valoare de 747.225 lei şi acordul privind cofinanţarea în limita sumei de 64.039 lei, reprezentând 8,57 din valoarea totală a proiectului, din bugetul local al sectorului 6, în anul 2009, pentru derularea proiectului ”Serviciu pilot pentru tratamentul consumatorilor de droguri (opiacee)”ce va fi desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Forumul Antidrog” – FORAD
– Anexa 1 la HCL 217 din 29.10.2009
– Anexa 2 la HCL 217 din 29.10.2009

HCL 218 din 29.10.2009 – Hotărâre privind trecerea din administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului de 4707 m.p. situat în str.Valea Oltului f.n. Sector 6, în vederea construirii unei grădiniţe şi a unei creşe, în asociere cu Parohia Brâncuşi – Sfântul Ioan Rusul şi Acoperământul Maicii Domnului
Anexa la HCL 218 din 29.10.2009

HCL 219 din 29.10.2009 – Hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 6 în vederea închirierii de terenuri pentru amenajarea de parcări la sol

HCL 220 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Amenajare Parc Drumul Taberei, Sector 6 Bucureşti” şi a documentaţiei tehnico-economice

HCL 221 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţea de canalizare strada Făgădău”

HCL 222 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii:“Reabilitare sistem rutier strada Făgădău”

HCL 223 din 29.10.2009 – Hotărâre privind trecerea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a imobilului situat în Şos. Orhideelor nr. 2D, Sector 6 aflat în proprietatea Primăriei Sector 6
Anexa 1 la HCL 223 din 29.10.2009
Anexa 2 la HCL 223 din 29.10.2009
– Anexa 3 la HCL 223 din 29.10.2009

HCL 224 din 29.10.2009 – Hotărâre privind schimbarea parţială a destinaţiei spaţiului situat în str. Drumul Taberei, nr. 18

HCL 225 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cernişoara nr. 145”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 169,87 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 226 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Hrisoverghi Alexandru nr. 13”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 284,00 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 227 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Margelelor nr. 107B”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 394,19 m.p., proprietate particulară persoana fizică

HCL 228 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 169”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 726,8 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 229din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Duşului nr. 2N”, sector 6, pentru construirea unei locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 308,25 m.p., proprietate particulara persoane fizice

HCL 230din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ioan V. Culcer nr. 45”, sector 6, pentru supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 355 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 231 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 112-118”, sector 6 pentru construirea unor locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 2599 m.p., proprietate particulară persoane fizice şi juridice

HCL 232din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Viscolului nr. 37”, sector 6, pentru construire locuinţe, birouri, hală, pe un teren în suprafaţă de 292,72 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 233 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Mậndriei nr. 3”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 102,00 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 234 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 203-211”, sector 6, pentru construire locuinţă şi parcelare teren, pe un teren în suprafaţă de 3845 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 235 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Scarlat Vârnav nr. 15”, sector 6, pentru extindere locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 240 m.p., proprietate particulară persoana fizică

HCL 236din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Băbeşti nr. 33”, sector 6, pentru construirea unei locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 249,9 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 237 din 29.10.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 318-320”, sector 6, pentru construire locuinţe şi parcelare teren, pe un teren în suprafaţă de 17500 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 238 din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
Anexa 1 la HCL 238 din 12.11.2009

HCL 239 din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare de către Consiliul Local al Sectorului 6 a copilului Moraru Maria, născut la data de 02.02.2001, aflat în plasament la doamna Linoiu Alis

HCL 240 din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2009, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate

HCL 241 din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2009, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

HCL 242 din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de 220 locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”
– Anexa la HCL 242 din 12.11.2009

HCL 243din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului pe fonduri structurale
”Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare a Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi” din Str. Aleea Pravăţ nr. 24, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 243din 12.11.2009
Anexa 2 la HCL 243 din 12.11.2009

HCL 244 din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului pe fonduri structurale ”Sala de festivităţi multifuncţională şi biblioteca pentru Colegiul Naţional Elena Cuza” din Str. Peştera Scărişoara nr. 1, Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la HCL 244 din 12.11.2009
Anexa 2 la HCL 244 din 12.11.2009
Anexa 3 la HCL 244 din 12.11.2009
Anexa 4 la HCL 244 din 12.11.2009
Anexa 5 la HCL 244 din 12.11.2009
Anexa 6 la HCL 244 din 12.11.2009
Anexa 7 la HCL 244 din 12.11.2009

HCL 245 din 12.11.2009 – Hotărâre privind acordarea împuternicirii către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 de a administra, prin servicii specializate, unităţile locative din Cartierul “Constantin Brancuşi” – Zona C
Anexa la HCL 245din 12.11.2009

HCL 246din 12.11.2009 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ”FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MODERNĂ” şi a finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente acestuia
Anexa 1 la HCL 246 din 12.11.2009
Anexa 2 la HCL 246 din 12.11.2009

HCL 247 din 12.11.2009 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în centre de plasament, centre de plasament pentru copii cu dizabilităţi si la asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6

HCL 248 din 12.11.2009 – Hotărâre privind înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005
– Anexa 1 la HCL 248 din 12.11.2009
– Anexa 2 la HCL 248 din 12.11.2009
– Anexa 3 la HCL 248 din 12.11.2009
– Anexa 4 la HCL 248din 12.11.2009
– Anexa 5 la HCL 248 din 12.11.2009

HCL 249 din 15.12.2009 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 250 din 15.12.2009 – Hotărâre privind sponsorizarea Consiliul Local Sector 6 de către Raiffeisen Bank S.A.

HCL 251 din 15.12.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 251 din 15.12.2009 – buget local
– Anexa 2 la HCL 251 din 15.12.2009
– Anexa 3 la HCL 251din 15.12.2009
– Anexa 4 la HCL 251 din 15.12.2009 – venituri proprii
– Anexa 5 la HCL 251 din 15.12.2009 – venituri proprii şi subvenţii

HCL 251 din 15.12.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009

HCL 252 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 242/2009 de aprobare a listei de repartizare a unui lot de 220 locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

HCL 253 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”
– Anexa la HCL 253 din 15.12.2009

HCL 254 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordarii subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
– Anexa 1 la HCL 254 din 15.12.2009
– Anexa 2 la HCL 254 din 15.12.2009
– Anexa 3 la HCL 254 din 15.12.2009

HCL 255 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Investim în resursa umană pentru performanţă, calitate şi bunăstare – Program de formare profesională pentru angajaţii Primăriei Sectorului 6”
– Anexa 1 la HCL 255 din 15.12.2009

HCL 256 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Formarea continuă a personalului din administraţia publică locală – calea spre servicii publice de calitate” al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
– Anexa 1 la HCL 256din 15.12.2009
– Anexa 2 la HCL 256 din 15.12.2009

HCL 257din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Ştatului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
– Anexa 1 la HCL 257 din 15.12.2009
– Anexa 2 la HCL 257 din 15.12.2009
– Anexa 3 la HCL 257 din 15.12.2009

HCL 258 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ştatului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 6
– Anexa 1 la HCL 258 din 15.12.2009
– Anexa 2 la HCL 258 din 15.12.2009
– Anexa 3 la HCL 258din 15.12.2009

HCL 259din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea modificării Ştatului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6
Anexa la HCL 259 din 15.12.2009

HCL 260 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului: „Module de pregătire în domeniile în care personalul Administraţiei Şcolilor Sector 6 îşi desfăşoară activitatea”
– Anexa la HCL 260 din 15.12.2009 – buget total

HCL 261din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Dezvoltarea abilităţilor privind noile tehnologii -ECDL şi participarea la programe de formare ale personalului SERVICIULUI PUBLIC PENTRU FINANŢE PUBLICE LOCALE SECTOR 6˝ al Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6
– Anexa la HCL 261 din 15.12.2009

HCL 262 din 15.12.2009 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2009, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 263 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local, în anul 2010, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
– Anexa la HCL 263 din 15.12.2009

HCL 264 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local, în anul 2010, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare EquiLibre
– Anexa 1 la HCL 264 din 15.12.2009
– Anexa 2 la HCL 264din 15.12.2009

HCL 265din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local, în anul 2010, a unităţii de asistenţăsocială ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei
„Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
– Anexa 1 la HCL 265din 15.12.2009
– Anexa 2 la HCL 265din 15.12.2009

HCL 266 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, a unităţii de asistenţă socială „Cantina Socială HARUL”, ce va fi desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
– Anexa 1 la HCL 266din 15.12.2009
– Anexa 2 la HCL 266 din 15.12.2009

HCL 267din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local, în anul 2010, a unităţii de asistenţă socială ,,Complexul de servicii sociale Sf. Margareta – Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”

HCL 268 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local, în anul 2010, a unităţii de asistenţă socială Centrul Comunitar „Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României

HCL 269 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local, în anul 2010, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” al Fundaţiei „Sfânta Irina”
– Anexa 1 la HCL 269din 15.12.2009

HCL 270 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Performanţei nr. 7”, Sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 271 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 29”, Sector 6, pentru extindere locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 231,39 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 272 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 155A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 273 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, modificator – “Str. Centurii nr. 3A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 291,34 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 274 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Calelor nr. 2”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 248,34 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 275 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Apele Vii nr. 13”, Sector 6, pentru construire locuinţă şi garaj, pe un teren în suprafaţă de 411,5 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 276 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Fabricii nr. 26”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafaţă de 20.495,5 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 277 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 38”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial de servicii, pe un teren în suprafaţă de 32.754 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 278 din 15.12.2009 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Munţii Gurghiului nr. 32”,Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 190,00 m.p., proprietate particulară persoană fizică