Hotarari 2010

HCL 1 din 28.01.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 53/ 26.03.2009

– Anexa la HCL 1 din 28.01.2010

HCL 2 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii în vederea asigurării finanţării programului multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti

HCL 3 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

– Anexa la HCL 3 din 28.01.2011

HCL 4 din 28.01.2010 – Hotărâre privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6

– Anexa 1 la HCL 4 din 28.01.2010 – studiu de oportunitate

– Anexa 2 la HCL 4 din 28.01.2010 – regulament

Anexele 1, 2, 2a şi 2b la HCL 4 din 28.01.2010 – regulament/ formulare

– Anexa 3 la HCL 4 din 28.01.2010 – caiet de sarcini

HCL 5 din 28.01.2010 – Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

– Anexa 1 la HCL 5 din 28.01.2010

– Anexa 2 la HCL 5 din 28.01.2010

– Anexa 3 la HCL 5 din 28.01.2010

HCL 6 din 28.01.2010 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în vederea dezvoltării serviciilor de interes local

HCL 7 din 28.01.2010 – Hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

– Anexa1 la HCL 7 din 28.01.2010

– Anexa 3 la HCL din 28.01.2010

HCL 8 din 28.01.2010 – Hotărâre privind introducerea în salariul de bază a sporului de dispozitiv, pentru angajaţii Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6, începând cu luna ianuarie 2010

HCL 9 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului: „Dezvoltarea capacităţii Administraţiei Şcolilor Sector 6 de gestiune a proiectelor investiţionale”

– Anexa la HCL 9 din 28.01.2010

HCL 10 din 28.01.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – “Str. Preciziei nr. 1”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial-locuinţe, comerţ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaţă de 118.611,25 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 11 din 28.01.2010 – Hotărâre privind înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în vederea derulării proiectului – “ Din comunitate, pentru comunitate”

HCL 12 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială “Floare Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti

HCL 13 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei”, Sector 6, Bucureşti

– Anexa la HCL 13 din 25.02.2010 – analiză cost-benificiu

– Anexa la HCL 13 din 25.02.2010 – D.A.L.I.

– Anexala HCL 13 din 25.02.2010 – devize

– Anexa la HCL 13 din 25.02.2010 – tabele cost-beneficiu

HCL 14 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”

– Anexala HCL 14 din 25.02.2010 – analiză cost-benificiu

– Anexa la HCL 14 din 25.02.2010 – devize

– Anexa la HCL 14 din 25.02.2010 – studiu de oportunitate

– Anexala HCL 14 din 25.02.2010 – tabele cost-beneficiu

HCL 15 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectelor „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică” şi „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti

– Anexa la HCL 15 din 25.02.2010 – Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Drumul Taberei

– Anexa la HCL 15 din 25.02.2010 – Lista proiectelor privind Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Drumul Taberei

HCL 16 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici unor obiective de investiţii în vederea includerii în Programul multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti şi „Programul naţional de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe-condominii” pntru anii 2010, 2011 si 2012, conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Anexa la HCL 16 din 25.02.2010

HCL 17 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare/ castrare a animalelor comunitare (câini şi pisici) fără stăpân din Sectorul 6

HCL 18 din 25.02.2010 – Hotărâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010

HCL 19 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

– Anexa la HCL 19 din 25.02.2010

HCL 20 din 25.02.2010 – Hotărâre privind solicitarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor monumente istorice aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

HCL 21 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului FUNDAŢIEI MEDICALE ²UŞA DESCHISĂ” pentru clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare

HCL 22 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse

HCL 23 din 25.02.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 24 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

– Anexa 1 la HCL 24 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 24 din 25.02.2010

– Anexa 3 la HCL 24 din 25.02.2010 – Buget cabinet oftalmologic

HCL 25 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Serviciu rezidenţial de formare a deprinderilor de viaţă independent (Apartament social)” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”

– Anexa la HCL 25 din 25.02.2010

HCL 26 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”

– Anexa 1 la HCL 26 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 26 din 25.02.2010 – Buget proiect “RESPIRO”

HCL 27 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”

– Anexa 1 la HCL 27 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 27 din 25.02.2010 – buget CAG 2010

HCL 28 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6

– Anexa 1 la HCL 28 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 28 din 25.02.2010 – buget ligă sportivi

HCL 29 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” – Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza Sectorului 6, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6

– Anexa 1 la HCL 29 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 29 din 25.02.2010 – buget “ Tu alegi! ”

HCL 30din 25.02.2010 – Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

– Anexa 1 la HCL 30 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 30 din 25.02.2010

HCL 31 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

– Anexa la HCL 31 din 25.02.2010

HCL 32 din 25.02.2010 – Hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”

HCL 33 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6

– Anexa 1 la HCL 33 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 33 din 25.02.2010

HCL 34 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Şcoala Părinţilor” – Proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor cu copii între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6

– Anexa 1 la HCL 34 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 34 din 25.02.2010

HCL 35 din 25.02.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de dezvoltare personală” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6

– Anexa 1 la HCL 35 din 25.02.2010

– Anexa 2 la HCL 35 din 25.02.2010

HCL 36 din 25.02.2010 – Hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare – Sector 6

HCL 37 din 25.02.2010 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 215/29.10.2009 privind înfiinţarea “Registrului local al Spaţiilor verzi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 38 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafaţă de 49710 m.p., proprietatea Ministerului Apărării Naţionale

HCL 39 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 547A”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 318 m.p. proprietate particulară persoană fizică

HCL 40 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Marin Calciu nr. 37”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 507 m.p. proprietate particulară persoană fizică

HCL 41 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Strada Pietrele Doamnei nr. 42”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 486 mp, proprietate particulară persoane fizice

HCL 42 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 59 şi 61”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe terenuri în suprafaţă de 268,88 m.p. şi 236,97 m.p., proprietăţi particulare persoane fizice

HCL 43 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 9”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 240,23 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 44 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Stufului nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 10b3 m.p. proprietate particulară persoană fizică

HCL 45 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Valea Largă nr. 47E”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p. proprietate particulară persoană fizică

HCL 46 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 112-118”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 2.599 m.p. proprietate particulară persoană fizică

HCL 47 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Constantin Gh. Apostol nr. 2-6”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 903 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 48 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 364”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 12.499,97 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 49 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Oltului nr.195-197”, Sector 6 pentru construire centru comercial, pe un teren în suprafaţă de 19965 m.p. proprietate particulară persoane juridice

HCL 50 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Prelungire Ghencea nr.132”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 3965,83 m.p. proprietate particulară persoană fizică

HCL 51 din 25.02.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6 pentru construire centru învăţământ şi cercetare, pe un teren în suprafaţă de 598264 m.p. domeniul public al statului deţinut de Universitatea Politehnică Bucureşti

HCL 52 din 25.03.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 53 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

HCL 54 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

– Anexa la HCL 54 din 25.03.2010

HCL 55 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 17/26.01.2010 privind aprobarea Programului anual de sterilizare/ castrare a animalelor comunitare (câini şi pisici) fără stăpân din Sectorul 6

– Anexa la HCL 55 din 25.03.2010

HCL 56 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005

HCL 57 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

– Anexa la HCL 57 din 25.03.2010 – Organigrama martie 2010

HCL 58 din 25.03.2010 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Şanse la integrare” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

– Anexa la HCL 58 din 25.03.2010

HCL 59 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifuncţional “Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

HCL 60 din 25.03.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 5/2010 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

– Anexa1 la HCL 60 din 25.03.2010 – Organigrama Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

– Anexa 3 la HCL 60 din 25.03.2010 – Regulament de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ

HCL 61 din 25.03.2010 – Hotărâre privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6 şi modificarea H.C.L.S. 6 nr. 234/2005

– Anexa la HCL 61 din 25.03.2010

HCL 62 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii „bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai nr. 6, Sector 6, Bucureşti

HCL 63 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii ‚,bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Marin Preda din Str. Ruşetu nr. 17, Sector 6, Bucureşti

HCL 64 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15, Sector 6, Bucureşti

HCL 65 din 25.03.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii ‚,sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 155 din Str. Paşcani nr.6, Sector 6, Bucureşti

HCL 66 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 66 din 25.03.2010

– Anexa 2 la HCL 66 din 25.03.2010

– Anexa 3 la HCL 66 din 25.03.2010

– Anexa 4 la HCL 66 (1, 2, 3 )din 25.03.2010

HCL 67 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Alexandru Hrisoverghi” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 67 din 25.03.2010

– Anexa 2 la HCL 67 din 25.03.2010

– Anexa 3 la HCL 67 din 25.03.2010

– Anexa 4 la HCL 67 din 25.03.2010

HCL 68 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Intrarea Guliver” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 68 din 25.03.2010

– Anexa 2 la HCL 68 din 25.03.2010

– Anexa 3 la HCL 68 din 25.03.2010

– Anexa 4 la HCL 68 ( 1, 2, 3 ) din 25.03.2010

HCL 69 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Murelor” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 69 din 25.03.2010

– Anexa 2 la HCL 69 din 25.03.2010

– Anexa 3 la HCL 69 din 25.03.2010

– Anexa 4 la HCL 69 din 25.03.2010

– Anexa 5 la HCL 69 (1, 2, 3 ) din 25.03.2010

HCL 70 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Pomilor” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 70 din 25.03.2010

– Anexa 2 la HCL 70 din 25.03.2010

– Anexa 3 la HCL 70 din 25.03.2010

– Anexa 4 la HCL 70 din 25.03.2010

– Anexa 5 la HCL 70 (1, 2, 3 ) din 25.03.2010

HCL 71 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 1A”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 225,42 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 72 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mioriţa nr. 15”, sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 309,71 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 73 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 47E”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 74 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 319”, sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafaţă de 69.976 m.p., proprietate particulară persoane juridice

HCL 75 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Ghioceilor nr. 4B”, sector 6, pentru construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 200 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 76 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 444”, sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de servicii şi producţie de panificaţie, pe un teren în suprafaţă de 2000 m.p., proprietate particulară persoană juridică

HCL 77 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sculptorilor nr. 14”, sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 2253,65 m.p., proprietate particulară persoana fizică

HCL 78 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Constantin S. Ghercu nr. 12”, sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 463,5 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 79 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Finta nr. 23”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 188 m.p., proprietate particulară persoana fizică

HCL 80 din 25.03.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 5”, sector 6, pentru extindere construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 4162 m.p. domeniul public al Municipiului Bucureşti administrat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, conform H.C.G.M.B. nr. 425/22.12.2008

HCL 81 din 29.04.2010 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010

– Anexa 1 la HCL 81 din 29.04.2010 – Lista obiective de investiţii

– Anexa 1a la HCL 81 din 29.04.2010

– Anexa 1b la HCL 81 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget local

– Anexa 4 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget venituri în afara bugetului local

– Anexa 4 la HCL 81 din 29.04.2010 – Venituri proprii şi subvenţii

– Anexa 5 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget imp interne şi externe

HCL 82 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

– Anexa la HCL 82 din 29.04.2010

HCL 83 din 29.04. 2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, reorganizat

– Anexa la HCL 83 din 29.04. 2010

HCL 84 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6

– Anexa la HCL 84 din 29.04.2010

HCL 85 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Ştatului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

– Anexa 1 la HCL 85 din 29.04.2010 – organigrama

– Anexa 2 la HCL 85 din 29.04.2010 – stat funcţii

– Anexa 3 la HCL 85 din 29.04.2010 – R.O. F.

HCL 86 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6

– Anexa la HCL 86 din 29.04. 2010

HCL 87 din 29.04.2010 – Hotărâre privind actualizarea taxei pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

– Anexa la HCL 87 din 29.04.2010

HCL 88 din 29.04.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 89 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului datorat de către FUNDAŢIA ,,JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE” pentru clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare

HCL 90 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădirea utilizată pentru activităţi social umanitare de către Fundaţia Filantropică Metropolis

HCL 91 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 249/ 2009 de aprobare a Listei de repartizare a unui lot de 220 locuinţe şi Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 253/ 2009 de aprobare a Listei de repartizare a unui lot de locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

HCL 92 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

– Anexa la HCL 92 din 29.04.2010

HCL 93 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din Str.Obcina Mare nr.2 Sector 6, Bucureşti

HCL 94 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din Str. Ghirlandei nr. 7 Sector 6 Bucureşti

HCL 95 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Bulevardul Iuliu Maniu nr.15, Sector 6, Bucureşti

HCL 96 din 29.04.2010 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr.155 din Str. Paşcani nr.6, Sector 6, Bucureşti

HCL 97 din 29.04.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din Str. Ghirlandei nr. 7, Sector 6, Bucureşti

HCL 98 din 29.04.2010 – Hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, Bucuresti

HCL 99 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Amenajare parcare platforma Militari” Sector 6, Bucureşti

– Anexa la HCL 99 din 29.04.2010

HCL 100 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Strada Acvariului” Sector 6, Bucureşti

HCL 101 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Intrarea Catlabuga” Sector 6, Bucureşti

HCL 102 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Bostanilor” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 102 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 102 din 29.04.2010

103-2010 Hotarare Bucsenesti Part1 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Bucşeneşti” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 103 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 103 din 29.04.2010

HCL 104 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 104 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 104 din 29.04.2010

HCL 105 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada Marcu Mihaela Ruxandra” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 105 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 105 din 29.04.2010

– Anexa 3 la HCL 105 din 29.04.2010

HCL 106 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Extindere reţea publică de canalizare Aleea Moineşti” Sector 6, Bucureşti

– Anexa la HCL 106 din 29.04.2010

HCL 107 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Poiana Câmpina” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 107 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 107 din 29.04.2010

HCL 108 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Poiana Mare” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 108din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 108 din 29.04.2010

HCL 109 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Poiana Sibiului” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 109 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 109 din 29.04.2010

– Anexa 3 la HCL 109 din 29.04.2010

HCL 110 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Pomilor” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 110 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 110 din 29.04.2010

– Anexa 3 la HCL 110 din 29.04.2010

HCL 111 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Pravăţ” Sector 6, Bucureşti

– Anexa 1 la HCL 111 din 29.04.2010

– Anexa 2 la HCL 111 din 29.04.2010

– Anexa 3 la HCL 111 din 29.04.2010

HCL 112 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Apusului nr. 61”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 375 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 113 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 434 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 114 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Minodora nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 316,66 m.p., proprietate particulară persoană fizică

HCL 115 din 29.04.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Izvoarelor nr. 44-46”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 903,25 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 116 din 17.06.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 117 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009

– Anexa 1 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie credite interne – Anexa 2 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie venituri

– Anexa 3 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie venituri proprii şi subvenţii

– Anexa 4 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie fonduri externe nerambursabile – venituri

– Anexa 5 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului local

– Anexa 6 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie a instituţiilor publice

HCL 118 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Centru Social cu cele două componente – Centru de Zi pentru Persoanele Vârstnice şi Adăpost de Noapte pentru Persoanele Adulte situat în Calea Plevnei nr. 234, Sector 6, Bucureşti”

Anexa 1 la HCL 118 din 17.06.2010 – indicatori tehnici (partea 1)

– Anexa 2 la HCL 118 din 17.06.2010 – indicatori tehnici (partea 2)

HCL 119 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 153 din 22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

HCL 120 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 Bucureşti

Anexa la HCL 120 din 17.06.2010 – R.O.F

HCL 121 din 17.06.2010 – Hotărâre privind solicitarea emiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bucureşti

HCL 122 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006

pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

Anexa la HCL 122 din 17.06.2010

HCL 123 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 92/2010 privind aprobarea listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

HCL 124 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reamenajarea Pieţei Valea Ialomiţei” Sector 6, Bucureşti

Anexa 1 la HCL 124 din 17.06.2010

Anexa 2 la HCL 124 din 17.06.2010

Anexa 3 la HCL 124 din 17.06.2010

Anexa 4 la HCL 124 din 17.06.2010

HCL 125 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă

Anexa 1 la HCL 125 din 17.06.2010

Anexa 2 la HCL 125din 17.06.2010

HCL 126 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

– Anexa 2 la HCL 126 din 17.06.2010

– Anexa 3 la HCL 126 din 17.06.2010

– Anexa 4 la HCL 126 din 17.06.2010

– Anexa 5 la HCL 126 din 17.06.2010

– Anexa 6 la HCL 126 din 17.06.2010 – Organigrama mai 2010

HCL 127 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 200/11.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „SF. NECTARIE”

HCL 128 din 17.06.2010 – Hotărâre privind scutirea doamnei Chirilă Mariana de majorările de întârziere la plata impozitului în perioada 2006-2009

HCL 129 din 17.06.2010 – Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

HCL 130 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Educaţia pentru situaţii de urgenţă în şcolile şi liceele din Sectorul 6”

Anexa la HCL 130 din 17.06.2010

HCL 131 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Servicii Publice Informatizate în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ – Platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6”

Anexa la HCL 131 din 17.06.2010

HCL 132 din 17.06.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/25.03.2010

Anexa 1 la HCL 132 din 17.06.2010

Anexa 2 la HCL 132 din 17.06.2010

HCL 133 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Filmului nr. 21”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 530 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 134 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ruşeţu nr. 2D”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 298 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 135 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Lungă nr. 47F”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 266 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 136 din 23.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţării rambursabile interne în valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009

HCL 137 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Consolidat de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010

Anexa 1 la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii

Anexa 1a la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii

Anexa 1b la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii

Anexa 2 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul creditelor interne şi externe

Anexa 3 la HCL 137 din 29.07.2010 – Buget venituri în afara

Anexa 4 la HCL 137 din 29.07.2010 – Buget local detaliat

Anexa 5 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul fondurilor nerambursabile

Anexa 6 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

Anexa 7 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii

HCL 138 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 139 din 29.07.2010 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea de societăţi comerciale

HCL 140 din 29.07.2010 – Hotărâre privind solicitarea emiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unei hotărâri pentru trecerea din proprietatea Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului a unor imobile din cartierul A.N.L. „Constantin Brâncuşi” – Zona A

Anexa 1 la HCL 140 din 29.07.2010

– Anexa 2 la HCL 140 din 29.07.2010

Anexa 3 la HCL 140 din 29.07.2010

Anexa 4 la HCL 140 din 29.07.2010

HCL 141 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere tip, precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe Platforma Militari

HCL 142 din 29.07.2010 – Hotărâre privind modificarea Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

Anexa 1 la HCL 142 din 29.07.2010

Anexa 2 la HCL 142 din 29.07.2010

HCL 143 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Creşterea pregătirii profesionale a angajaţilor Poliţiei Comunitare Sector 6 prin implementarea unui sistem informatic modern de E-educaţie” al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6

Anexa 1 la HCL 143 din 29.07.2010

– Anexa 2 la HCL 143 din 29.07.2010

Anexa 3 la HCL 143 din 29.07.2010

HCL 144 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifuncţional “Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară”

Anexa 1 la HCL 144 din 29.07.2010

Anexa 2 la HCL 144 din 29.07.2010

– Anexa 3 la HCL 144 din 29.07.2010

Anexa 4 la HCL 144 din 29.07.2010

HCL 145 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Angelinei nr. 3”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 275,22 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 146 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Drum Belşugului nr. 94A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 854,2 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 147 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa 1 la HCL 147 din 12.08.2010

Anexa 1a la HCL 147 din 12.08.2010

Anexa 1b la HCL 147 din 12.08.2010

Anexa 2 la HCL 147 din 12.08.2010 – Buget local

Anexa 3 la HCL 147 din 12.08.2010 – Venituri în afară

HCL 148 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa la HCL 148 din 12.08.2010

HCL 149 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

Anexa 1 la HCL 149 din 12.08.2010 – Organigrama

– Anexa 2 la HCL 149 din 12.08.2010

HCL 150 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

Anexa 1 la HCL 150 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 150 din 12.08.2010

HCL 151 din 12.08.2010 – Hotărâre privind privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

Anexa 1 la HCL 151 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 151 din 12.08.2010

HCL 152 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale

Administraţiei Şcolilor Sector 6

Anexa 1 la HCL 152 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 152 din 12.08.2010

HCL 153 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6

Anexa 1 la HCL 153 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 153 din 12.08.2010

HCL 154 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii

ale Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6

Anexa 1 la HCL 154 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 154 din 12.08.2010

HCL 155 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Anexa 1 la HCL 155 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 155 din 12.08.2010

HCL 156 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii

ale Centrului Cultural European Sector 6

Anexa 1 la HCL 156 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 156 din 12.08.2010

HCL 157 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Fii APTT pentru viitor – program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Alimentaţie Publică, Transporturi şi Telecomunicaţii”

Anexa 1 la HCL 157 din 12.08.2010 – Fişa de proiect

Anexa 2 la HCL 157 din 12.08.2010 – buget

HCL 158 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei şi a Statului de funcţii

Anexa 1 la HCL 158 din 12.08.2010 – Organigrama

Anexa 2 la HCL 158 din 12.08.2010

HCL 159 din 30.09.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 160 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010

Anexa 1 la HCL 160 din 30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii

Anexa 1a la HCL 160 din 30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii

Anexa 1b la HCL 160 din 30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii

Anexa 2 la HCL 160 din 30.09.2010 – Buget local detaliat

Anexa 3 la HCL 160 din 30.09.2010 – Buget venituri în afară

Anexa 4 la HCL 160 din 30.09.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile

Anexa 5 la HCL 160 din 30.09.2010 – Bugetul insituţiilor publice finanţate integral din venituri

HCL 161 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa la HCL 161 din 30.09.2010

HCL 162 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului „CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

Anexa 1 la HCL 162 din 30.09.2010

Anexa 2 la HCL 162 din 30.09.2010

HCL 163 din 30.09.2010 – Hotărâre privind împuternicirea Centrului Cultural European Sector 6 în vederea efectuării demersurilor necesare preluării în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a Cinematografului Favorit

HCL 164 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Sistem centralizat de supraveghere video a unităţilor de învăţământ din Sectorul 6 Bucureşti”

Anexa 1 la HCL 164 din 30.09.2010

Anexa 2 la HCL 164 din 30.09.2010

HCL 165 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6

Anexa la HCL 165 din 30.09.2010

HCL 166 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Chilia Veche” Sector 6, Bucureşti

Anexa la HCL 166 din 30.09.2010

HCL 167 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 6

Anexa la HCL 167 din 30.09.2010

HCL 168 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Şcolilor Sector 6

Anexa la HCL 168 din 30.09.2010

HCL 169 din 30.09.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 131 din data de 17.06.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Servicii Informatizate în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ – platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6”

HCL 170 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Copacului nr. 22”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 294 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 171 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Crişan Ştefan nr. 16”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 197 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 172 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Flotei nr. 6”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 218 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 173 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Liniei nr. 54”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 299 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 174 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Planetei nr. 5”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 105,6 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 175 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 167”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 431 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 176 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 12A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 540,89 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 177 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Alexandru Borneanu nr. 10-16”, Sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 735,63 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 178 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010

Anexa 1 la HCL 178 din 28.10.2010

Anexa 1a la HCL 178 din 28.10.2010

Anexa 1b la HCL 178 din 28.10.2010

Anexa 2 la HCL 178 din 28.10.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile

HCL 179 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa la HCL 179 din 28.10.2010

HCL 180 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 92/2010 de aprobare a Listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

HCL 181 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Spaţii de parcare zona A, ansamblul A.N.L. Brâncuşi” Sector 6, Bucureşti

Anexa 1 la HCL 181 din 28.10.2010 – piese desenate (plan situaţie, profil tip şi detalii)

Anexa 2 la HCL 181 din 28.10.2010 – piese desenate (1, 2,3,4,5, 6 şi 7)

HCL 182 din 28.10.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 141/2010 privind aprobarea contractului de închiriere tip, precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe Platforma Militari

HCL 183 din 28.10.2010 – Hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a doamnei Dumitru Luiza

HCL 184 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de voluntariat utilizat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al serviciilor publice locale din Sectorul 6

HCL 185 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 31”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 403,17 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 186 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum la Roşu nr. 34A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 500,74 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 187 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 78-92”, Sector 6, pentru extindere spaţiu comercial, pe un teren în suprafaţă totală de 303 m.p., suprafaţă teren concesionat = 234 m.p.; domeniul privat al municipiului Bucureşti suprafaţă teren care se doreşte a fi concesionat = 69 m.p. domeniul public al municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Pieţelor Sector 6

HCL 188 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 73”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 274,51 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 189 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 37C”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 190 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Timişoara nr. 16F”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 230,42 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 191 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Marin Calciu nr. 14A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1435,06 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 192 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Osiei nr. 76”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de birouri, depozit, show-room, pe un teren în suprafaţă de 2500,04 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 193 din 16.11.2010 – Hotărâre privind participarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici cu Proiectul “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6”

Anexa 1a la HCL 193 din 16.11. 2011

Anexa 1b la HCL 193 din 16.11. 2011

Anexa 1c la HCL 193 din 16.11. 2011

Anexa 1d la HCL 193 din 16.11. 2011

Anexa 1e la HCL 193 din 16.11. 2011

Anexa 1f la HCL 193 din 16.11. 2011

Anexa 2 la HCL 193 din 16.11. 2011

Anexa 3 la HCL 193 din 16.11. 2011

HCL 194 din 16.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul ANL „Constantin Brâncuşi”

HCL 195 din 16.11.2010 – Hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 196 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 197 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

Anexa la HCL 197 din 25.11.2010 – R.O.F

HCL 198 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Pădureni şi alei învecinate”

Anexa la HCL 198 din 25.11.2010

HCL 199 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Aragonitului”

Anexa 1 la HCL 199 din 25.11.2010

Anexa 2 la HCL 199 din 25.11.2010

HCL 200 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Estacadei şi alei învecinate”

Anexa la HCL 200 din 25.11.2010

HCL 201 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier şi extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare pluvială şi menajeră pe strada Gabriela Szabo”

Anexa 1a la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 1b la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 1c la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 1d la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 1e la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 2a la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 2b la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 2c la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 2d la HCL 201 din 25.11.2010

Anexa 2e la HCL 201 din 25.11.2010

HCL 202 din 25.11.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Boja nr. 75 – 79”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 5000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 203 din 9.12.2010 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 204 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010

Anexa 1 la HCL 204 din 9.12.2010 – Buget local

Anexa 2 la HCL 204 din 9.12.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile

Anexa 3 la HCL 204 din 9.12.2010 – Venituri proprii si subventii

Anexa 4 la HCL 204 din 9.12.2010 – Lista obiective

HCL 205 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa 1 la HCL 205 din 9.12.2010

Anexa 2 la HCL 205 din 9.12.2010

Anexa 3 la HCL 205 din 9.12.2010 – organigrama

HCL 206 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 Bucureşti

Anexa 1 la HCL 206 din 9.12.2010 – R.O.F

HCL 207 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea Pieţei Drumul Taberei” Sector 6, Bucureşti

Anexa 1 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 2 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 3 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 4 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 5 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 6 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 7 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 8 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 9 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 10 la HCL 207 din 9.12.2010

Anexa 11 la HCL 207 din 9.12.2010

HCL 208 din 9.12.2010 – Hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul “Eficientizarea consumului de energie termică prin utilizarea resurselor regenerative”, pentru gradiniţele 208, 209, 210, 218

Anexa la HCL 208 din 9.12.2010

HCL 209 din 9.12.2010 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 12/16.07.2008 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărul membrilor şi atribuţiilor acestora

HCL 210 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Albiţei nr. 3”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 475,5 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 211 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 107”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 455,47 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 212 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sadinei nr. 24G”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 610,94 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 213 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 78 – 92”, Sector 6 pentru construire spaţiu comercial, pe un teren în suprafaţă de 15761,27 m.p., domeniu public al municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Pieţelor a sectorului 6, in conformitate cu HCGMB nr. 239/24.09.2001, a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 95/12.05.2005 si a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 56/25.03.2010.

HCL 214 din 9.12.2010 – Hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul “Eficientizarea consumului de energie termică prin utilizarea resurselor regenerative”, pentru Liceul TUDOR VLADIMIRESCU

Anexa la HCL 214 din 9.12.2010

HCL 215 din 9.12.2010 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2010, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 216 din 30.12.2010 – Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 217 din 30.12.2010 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

HCL 218 din 30.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010

Anexa la HCL 218 din 30.12.2010 – Buget