Hotarari 2011

HCL 1 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
Anexa la HCL 1 din 27.01.2011

HCL 2 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa 1 la HCL 2 din 27.01.2011
Anexa 2 la HCL 2din 27.01.2011
Anexa 3 la HCL 2 din 27.01.2011

HCL 3 din 27.01.2011 – Hotărâre privind suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a
contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 48/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora
Anexa la HCL 3 din 27.01.2011

HCL 4din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „La teatrale cu matale”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii localedin Sectorul 6 în anul 2011
Anexa la HCL 4 din 27.01.2011
Buget „La teatrale cu matale”din 27.01.2011

HCL 5 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi”, ce va fi desfăşurat în cadrulcomunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
Anexa la HCL 5 din 27.01.2011
Buget „Liga Tinerilor Sportivi”din 27.01.2011

HCL 6 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2011
Anexa la HCL 6 din 27.01.2011
Buget „Lumea celor 64 de pătrate” din 27.01.2011

HCL 7 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011
Anexa la HCL 7din 27.01.2011
Buget proiect „Presptaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” din 27.01.2011

HCL 8din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Şanse la integrare”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
Anexa la HCL 8 din 27.01.2011
Buget proiect “Şanse la integrare” din 27.01.2011

HCL 9 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Şcoala Părinţilor” – proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor cu vârste între 11 şi 15 ani, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011.
Anexa la HCL 9din 27.01.2011
Buget „Şcoala Părinţilor”din 27.01.2011

HCL 10 din 27.01.2011 – Hotărâre din 27.01.2011 privind derularea şi finanţarea proiectului „Tabără de dezvoltare personală”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
Anexa la HCL 10 din 27.01.2011
Buget „Tabără de dezvoltare personală”din 27.01.2011

HCL 11 din 27.01.2011 – Hotărâre privind derularea şi finanţarea proiectului „Tu alegi!”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011
Anexa la HCL 11 din 27.01.2011
Buget proiect „Tu alegi!” din 27.01.2011

HCL 12 din 27.01.2011 – Hotărâre privind modificarea Articolului 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 6 nr.162/ 30.09.2010 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL12 din 27.01.2011

HCL 13 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2011, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL 13 din 27.01.2011
Buget „Cabinet oftalmologic” din 27.01.2011

HCL 14din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”
Anexa la HCL 14 din 27.01.2011
Buget „Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” din 27.01.2011

HCL 15 din 27.01.2011 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
Anexa la HCL15 din 27.01.2011

HCL 16 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2011, pentru derularea proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
Anexa la HCL 16 din 27.01.2011
Raport de progres Asociatia” Sprijinirea Integrarii Sociale” (A.S.I.S.) din 27.01.2011

HCL 17 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2011, pentru derularea proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
Anexa la HCL 17din 27.01.2011
Raport de progres Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” din 27.01.2011

HCL 18 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”
Anexa la HCL 18din 27.01.2011

HCL 19din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare „EquiLibre”
Anexa la HCL 19 din 27.01.2011

HCL 20 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate de partener 1 al Fundaţiei Estuar, pentru implementarea proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală – ID 64373” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, pentru perioada 2011-2012
Anexa la HCL 20 din 27.01.2011

HCL 21din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti , în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială „Cantina Socială HARUL”, ce va fi desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
Anexa la HCL 21 din 27.01.2011
Raport de progres anul 2010 „Cantina Socială HARUL” din 27.01.2011

HCL 22din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
Anexa HCL 22din 27.01.2011
Raport de activități 2009-1010 al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” din 27.01.2011

HCL 23 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis
Anexa la HLC 23 din 27.01.2011
Raport de progress Fundaţia Filantropică Metropolisdin 27.01.2011

HCL 24 din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială Centrul Comunitar „Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României
Anexa la HCL 24 din 27.01.2011

HCL 25din 27.01.2011- Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” al Fundaţiei „Sfânta Irina”
Anexa la HCL 25 din 27.01.2011
Fişa tehnică privind Fundaţiei „Sfânta Irina” din 27.01.2011

HLC 26 din 10.02.2011- Hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile collective din instituţiile publice de asistenţă socială în anul 2011

HCL 27 din 10.02.2011- Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat in complexul de servicii apartamente de tip familial, centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi şi la asistenţii maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, in anul 2011

HCL 28 din 10.02.2011- Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere ale persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale ”SF. NECTARIE” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2011

HCL 29 din 10.02.2011- Hotărâre privind stabilirea cotei de carburanţi pentru vehiculele din dotarea
parcului auto al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 30 din 10.02.2011 – Hotărâre privind acordarea de legitimaţii de călătorie gratuite pentru transportul public de suprafaţă pentru funcţionarii şi angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 31 din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la HCL 31 din 10.02.2011 – Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pentru anul 2011
Formulare bugete locale pe anul 2011 din 10.02.2011

HCL 32 din 10.02.2011 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea Convenţiei de Colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, ce vizează derularea proiectului „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” şi delegarea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în vederea semnării acesteia
Anexa la HCL 32 din 10.02.2011

HCL 33din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa la HCL 33 din 10.02.2011

HCL 34 din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la HCL 34 din 10.02.2011

HCL 35 din 10.02.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6
nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane Lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

HCL 36din 10.02.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local
Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
Anexa la HCL 36 din 10.02.201

HCL 37 din 24.03.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

HCL 38 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2010 ca sursă de
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2011

HCL 39din 24.03.2011 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 40 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Anexa la HCL 40 din 24.03.2011

HCL 41 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa la HCL 41 din 24.03.2011

HCL 42din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului
Anexa la HCL 42 din 24.03.2011

HCL 43 din 24.03.2011 – Hotărâre privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine Asociaţiilor de Proprietari şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 20% conform O.U.G. nr. 18/2009

HCL 44din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea preluării de către Sectorul 6 al municipiului Bucureşti a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe de pe raza administrativă a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

HCL 45din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea garantării şi contractării unor împrumuturi interne/externe în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi realizate de către Administraţia Pieţelor Sector 6 în vederea finalizării investiţiilor pentru modernizarea sau reamenajarea pieţelor Drumul Taberei, Valea Ialomiţei şi Chilia Veche

HCL 46din 24.03.2011 – Hotărâre privind stabilirea şi aprobarea obiectivelor şi bunurilor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată pază gratuită de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

HCL 47 din 24.03.2011 – Hotărâre privind înregistrarea Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

HCL 48din 24.03.2011 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

HCL 49 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi” şi acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare
Anexa 1 la HCL 49din 24.03.2011
Anexa 2 la HCL 49 din 24.03.2011
Anexa 3 la HCL 49 din 24.03.2011
Anexa 4 la HCL 49 din 24.03.2011

HCL 50 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor indreptăţiţi să primească locuinţă in baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 intocmite pentru anul 2011
Anexa HCL 50 din 24.03.2011

HCL 51 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011
Anexa 1 la HCL 51 din 24.03.2011
Anexa 2 la HCL 51 din 24.03.2011
HCL 52 din 24.03.2011 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Pieţelor Sector 6 a unui teren de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti
Anexa la HCL 52 din 24.03.2011

HCL 53 din 19.04.2011 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 54 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi a situaţiilor financiare ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
HCL 55 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2011

HCL 56 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6

HCL 57 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
– Anexele, însoțite de semnătură şi ştampila, pot fi consultate la Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6

HCL 58 din 19.04.2011 – Hotărâre privind transmiterea, în folosinţă gratuită, către Comisia Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., a terenului în suprafaţă de 3300 m.p., pe durata construirii obiectivului „Sală de sport” situat în incinta şcolii cu clasele I-VIII nr.172 „Sfântul Andrei” din Aleea Parva nr.3, Sector 6, Bucureşti

HCL 59 din 19.04.2011 – Hotărâre privind asigurarea finanţării lucrărilor de sistematizare pe verticală, racorduri la utilităţi, întreţineri şi exploatare a obiectivului de investiţii ²Sală de sport² situat în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr.72 ²Sfântul Andrei² din Aleea Parva nr.3, Sector 6, Bucureşti

HCL 60 din 19.04.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr.50/ 19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizarea urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti

HCL 61 din 19.04.2011 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 62 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Drum Coasta Măgurii nr.44², Sector 6, pentru parcelare şi construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 2254 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 63 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Bd. Timişoara nr.16D², Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 203,5 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 64din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Drum Belşugului 32-34², Sector 6, pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 7000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 65 din 19.04.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Aleea Lacul Morii nr.127-129 ², Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4896,51 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 66 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexe la HCL 66 din 31.05.2011

HCL 67 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, secţiunea unităţi de învăţământ preuniversitar
Anexe la HCL 67 din 31.05.2011

HCL 68 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobare Statului de Funcţii al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Anexa la HCL 68 din 31.05.2011

HCL 69 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea comisionului pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare şi a modalităţii de calcul a preţului de vânzare pentru locuinţele din Cartierul ²Constantin Brâncuşi² Sector 6
Anexa la HCL.69 din 31.05.2011

HCL 70din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi a conţinutului contractului cadru de asociere în participaţiune ce va fi încheiat de către Administraţia Pieţelor Sector 6
Anexe la HCL 70 din 31.05.2011

HCL 71 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului ²E-VOLUTION² de către Administraţia Pieţelor Sector 6
Anexe la HCL 71 din 31.05.2011

HCL 72 din 31.05.2011 – Hotărâre privind stabilirea şi aprobarea normelor de dotare cu uniformă de serviciu a personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa la HCL 72 din 31.05.2011

HCL 73din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr.51/ 24.03.2011 de aprobare a listelor privind ordinea de priorietate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necessitate, în baza Legii locuinţei nr.114/ 1996, întocmite pentru anul 2011

HCL 74 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ²Constantin Brâncuşi², rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
Anexa la HCL 74 din 31.05.2011

HCL 75 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului:²Reabilitarea termică a imobilului D9 din str. Valea Bujorului nr.1, Sector 6²

1. Proiect tehnic
Partea desenata – Partea 1 din 31.05.2011
Partea desenata – Partea 2 din 31.05.2011
Partea desenata – Partea 3 din 31.05.2011
Partea desenata – Partea 4 din 31.05.2011
Partea desenata – Partea 5 din 31.05.2011
Partea desenata – Partea 6 din 31.05.2011
Partea scrisa
2.Dali
Partea desenata – Partea 1 din 31.05.2011
Partea desenata – Partea 2Partea scrisa din 31.05.2011
A. Memoriu DALI Bloc D9 din 31.05.2011
B. Raport audit
Partea 1 din 31.05.2011
Partea 2din 31.05.2011
C. Anexa 9-D9 din 31.05.2011
3. Audit Energetic
Partea desenata din 31.05.2011
Partea scrisa din 31.05.2011

HCL 76 din 31.05.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 15/ 25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor ²Modernizare arhitecturală şi peisagistică² şi ²Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii² în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti
Anexe la HCL 76 din 31.05.2011

HCL 77din 31.05.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local
Anexa la HCL 77 din 31.05.2011

HCL 78 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, a obiectivului de investiţii:²Construcţie spital municipal, sector 6, Bucureşti²
Anexe la HCL 78 din 31.05.2011

HCL 79din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ²Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane din Sectorul 6 – Bucureşti²
Anexa la HCL 79din 31.05.2011

HCL 80 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii:²Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane din Sectorul 6 – Bucureşti²
Anexa la HCL 80 din 31.05.2011

HCL 81 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ²Extindere, Reabilitare parţială, Modernizare, Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social Multifuncţional Pinochio» componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară² iniţiat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 81 din 31.05.2011

HCL 82 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială ²Floare Roşie² situat în str. Floare Roşie nr.7A Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 82 -partea I din 31.05.2011

Anexa la HCL 82 – partea II din 31.05.2011

Anexa la HCL 82 – partea III – Partea A din 31.05.2011
Anexa la HCL 82 – partea III – Partea B din 31.05.2011
Anexa la HCL 82 – partea IVdin 31.05.2011
Anexa la HCL 82 – partea V din 31.05.2011

HCL 83 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei privind modernizarea şi consolidarea Direcţiei Protecţia Copilului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2D, Sector 6, Bucureşti
Anexa Ala HCL 83 din 31.05.2011
Anexa B la HCL 83 din 31.05.2011

HCL 84 din 31.05.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii ² C.N.I.² – S.A. a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ²sală de sport² situat în incinta Colegiului Naţional Elena Cuza din str. Peştera Scărişoara nr.1, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 84din 31.05.2011

HCL 85 din 31.05.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii ² C.N.I.² – S.A. a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ²sală de sport² situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din str. Valea lui Mihai nr.6, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 85 din 31.05.2011

HCL 86 din 31.05.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii ² C.N.I.² – S.A. a imobilului sală de sport şi a terenului aferent acesteia, pe durata reabilitării şi consolidării obiectivului ²sală de sport² situat în incinta Colegiului Tehnic Petru Maior din B-dul Timişoara nr.6, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 86 din 31.05.2011

HCL 87 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ²Consolidarea carierei prin formarea profesională continuă² şi a acordării primei tranşe de prefinanţare în cuantum de 30% din valoarea totală eligibilă a primului an de implementare
Anexa la HCL 87 din 31.05.2011

HCL 88 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Intrarea Giuleşti nr. 3², Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 291,9 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 89din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Str. Constantin Ghe. Apostol nr. 3-5², Sector 6 pentru construire birouri, servicii, comerţ şi locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 775,16 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 90 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Drum Roşu nr.24 ², Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 91din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Strada Macarovici V. George nr. 4², Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 231 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 92 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – ²Bd. Iuliu Maniu nr. 156A², Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 93 din 28.06.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 94 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexe la HCL 94 din 28.06.2011

HCL 95din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 15/25.02.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectelor “Modernizare arhitecturală şi peisagistică” şi “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti

HCL 96 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 6
Anexe la HCL 96 din 28.06.2011

HCL 97 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/ 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
Anexa la HCL 97 din 28.06.2011

HCL 98 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
Anexa la HCL 98 din 28.06.2011

HCL 99 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa la HCL 99din 28.06.2011

HCL 100 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, a obiectivului de investiţii: “Reabilitare, consolidare şi mansardare sediu vechi Starea Civilă Sector 6 – Bucureşti”
Partea A la HCL 100 din 28.06.2011
Partea B1 la HCL 100 din 28.06.2011
Partea B2 la HCL 100 din 28.06.2011
Partea B3 la HCL 100 din 28.06.2011
Partea C la HCL 100din 28.06.2011

HCL 101 din 28.06.2011 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti

HCL 102din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al II-lea ale Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
– Anexa la HCL 102 din 14.07.2011

HCL 103 din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului “Extindere, Reabilitare parţială, Modernizare, Recompartimentare şi Echipare «Centrul Social Multifuncţional Pinochio», componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 103 din 14.07.2011

HCL 104din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
Anexa 1 la HCL 104 din 14.07.2011 – organigrama
Anexa 2 la HCL 104 din 14.07.2011 – stat de funcţii

HCL 105 din 14.07.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6 nr. 50/19.03.2009 privind aprobarea cofinanţării proiectului Modernizare urbanistică complexă şi asigurarea siguranţei publice (Drumul Taberei, Militari) din Sectorul 6, Bucureşti
Anexa la HCL 105 din 14.07.2011

HCL 106 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la HCL 106 din 28.07.2011

HCL 107 din 28.07.2011 – Hotărâre privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să administreze Parcul Crângaşi
Anexa la HCL 107 din 28.07.2011

HCL 108din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 413 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 109 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 48”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 110 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Murguţa nr. 55”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 296 m.p., proprietate particulară persoane fizice

HCL 111din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Negel Gheorghe nr. 69”, Sector 6 pentru consolidare, extindere şi mansardare, pe un teren în suprafaţă de 207,68 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 112 din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Floare Galbenă nr. 1”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 1210,21 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 113din 28.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 116-120”, Sector 6, pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 2550 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 114 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa I
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa II
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa III
Anexa I la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/01
Anexa II la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/02
Anexa III la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/04
– Anexa 2 la HCL 114 din 30.08.2011 – Anexele I, II, III reprezentând detalierea cheltuielilor, se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6.

HCL 115 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere
Anexa la HCL 115 din 30.08.2011

HCL 116 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2011 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul medico-social” cu componenta „Cabinet stomatologic şi Radiologie Dentară”– Şos. Virtuţii nr.148, Sector 6, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa 1 la HCL 116 din 30.08.2011
Anexa 2 la HCL 116 din 30.08.2011 – Buget cabinet stomatologic

HCL 117 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anii 2011, 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”
Anexa la HCL 117 din 30.08.2011

HCL 118din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”
Anexa la HCL 118 din 30.08.2011

HCL 119 din 30.08.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr.30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Anexa la HCL 119 din 30.08.2011

HCL 120 din 30.08.2011 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr.3/27.01.2011 pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiul Bucureşti a contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafăţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora
Anexa la HCL 120 din 30.08.2011

HCL 121 din 30.08.2011 – Hotărâre privind acordarea de legitimaţii de călătorie gratuite pentru transportul public de suprafaţă pentru angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 care prin natura atribuţiilor de serviciu desfăşoară activităţi ce presupune deplasarea în teren

HCL 122 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005 aşa cum a fost modificată de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 56/2010
Anexa 1 la HCL 122 din 30.08.2011
Anexa 2 la HCL 122din 30.08.2011

HCL 123 din 30.08.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 45/2011 privind aprobarea garantării unor împrumuturi interne în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi contractate de către Administraţia Pieţelor Sector 6 în vederea finalizării investiţiilor pentru modernizarea sau reamenajarea pieţelor Drumul Taberei, Valea Ialomiţei şi Chilia Veche

HCL 124 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2011 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a componentei “CENTRULSOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MICĂ” în cadrul proiectului “ CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL 124 din 30.08.2011

HCL 125din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie a asociaţiilor de proprietari şi a modelului de contract de mandat în vederea implementării programului multianual de reabilitare termică
Anexa la HCL 125 din 30.08.2011 – Contract de mandat

HCL 126 din 30.08.2011- Hotărâre privind aprobarea modelului de Hotărâre a Adunării Generale a proprietarilor în vederea rambursării sumelor avansate de Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi a modelului de Act adiţional nr. 2 la Contractul de mandat pentru programul multianual de reabilitare termică
Anexa 1 la HCL 126 din 30.08.2011
Anexa 2 la HCL 126 din 30.08.2011

HCL 127 din 30.08.2011- Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Largă nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 355 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 128 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 65”, Sector 6 pentru extindere construcţie existentă, intrare în legalitate conform Procesului Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 126/2010 pe un teren în suprafaţă de 262,84 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 129 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Centru Cultural European Favorit”
Anexa 1 la HCL 129 din 30.08.2011 – Documentaţie
Anexa 2 la HCL 129din 30.08.2011 – Studiu de fezabilitate “Centru Cultural European Favorit”

HCL 130 din 13.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanţării în anii 2011 şi 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Sfântul Ioan”
Anexa la HCL 130 din 13.09.2011

HCL 131 din 13.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Sfântul Ioan”
Anexa la HCL 131 din 13.09.2011

HCL 132 din 13.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanţării în anii 2011 şi 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Securitate şi îngrijire – Complex de locuinţe protejate pentru persoanele cu handicap”
Anexa la HCL 132 din 13.09.2011

HCL 133din 29.09.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă

HCL 134 din 29.09.2011 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Văduva Silviu

HCL 135 din 29.09.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 1/20.06.2008 privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 136 din 29.09.2011 – Hotărâre privind validarea domnului Enache Adrian Nicolae în funcţia de consilier local

HCL 137 din 29.09.2011 – Hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

HCL 138 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 Bucureşti
Anexa la HCL 138 din 29.09.2011

HCL 139 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi economice pe raza Sectorului 6 şi a regulamentelor de aplicare aferente
Anexa 1 la HCL 139 din 29.09.2011 – Acord de funcționare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
Anexa 2 la HCL 139 din 29.09.2011 – Acord de funcționare și ocupare a domeniului public
Anexa 3 la HCL 139 din 29.09.2011 – Acord de funcționare comercial sezonier

HCL 140 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile pentru anul 2011
Anexa 1 la HCL 140 din 29.09.2011 – condiţii de atribuire
2011 09 29 AnexeHCL 140 002 din 29.09.2011 – punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate

HCL 141 din 29.09.2011 – Hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2011, a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate
Anexa 1 la HCL 141 din 29.09.2011 – condiţii de atribuire
Anexa 2 la HCL 141 din 29.09.2011 – punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate

HCL 142 din 29.09.2011 – Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru participarea copiilor Didim Florentin-Dan, Sali Gherghina şi Guşă Ştefan, aflaţi în sistemul de protecţie specială, respectiv asistenţă maternală, în cadrul studiului comparativ “Bucharest Early Intervention Project” derulat de către Fundaţia Tulane în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 143 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local
Anexa la HCL 143 din 27.10.2011

HCL 144 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexele 1, 1a şi 1b la HCL 144 din 27.10.2011 – Lista obiective la Anexele I, II, III şi IV
Anexa I la HCL 144 din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/01
Anexa II la HCL 144 din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/02
Anexa III la HCL 144 din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/04
Anexa IV la HCL 144din 27.10.2011 – Buget local, formular 11/03

HCL 145 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa la HCL 145 din 27.10.2011

HCL 146 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

HCL 147 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 148 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, secţiunea artere de circulaţie
Anexa la HCL 148 din 27.10.2011

HCL 149 din 27.10.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 2400 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 160 „Sfânta Treime” din str. Ghirlandei, nr.7, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 149 din 27.10.2011

HCL 150 din 27.10.2011 – Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafaţă de 2400 m.p., pe durata construirii obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din str. Obcina Mare, nr. 2, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 150 din 27.10.2011

HCL 151din 27.10.2011 – Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile
Anexa 1 la HCL 151 din 27.10.2011 – Componenţa Comisiei de Examinare
Anexa 2 la HCL 151 din 27.10.2011 – Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor

HCL 152 din 27.10.2011 – Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 “Punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, locuinţe sociale sau locuinţe de necesitate”la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 141/29.09.2011

HCL 153 din 27.10.2011 – Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri dinCartierul ANL „Constantin Brâncuşi”
Anexa 1 la HCL 153 din 27.10.2011 – act adiţional la contractul de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă
Anexa 2 la HCL 153 din 27.10.2011 – Fişa de calcul

HCL 154 din 27.10.2011 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 49/2011 pentru aprobarea modelelor de contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”
Anexa 1 la HCL 154 din 27.10.2011 – Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare
Anexa 2 la PHCL 154 din 27.10.2011 – Model contract de vânzare-cumpărare – programul “Prima Casă”
Anexa 3 la PHCL 154din 27.10.2011 – Model contract de vânzare-cumpărare – credit ipotecar
Anexa 4 la PHCL 154 din 27.10.2011 – Model contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală

HCL 155 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DUDULUI”
Anexa la HCL 155 din 27.10.2011

HCL 156 din 27.10.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 114 imobile de locuinţe
Anexele 1-114 la HCL 156
-[ wpfilebase tag=fileurl id=1829 linktext=’Anexa A la HCL 156′ /] din 27.10.2011 – Lista imobilelor

HCL 157din 29.11.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la HCL 157 din 29.11.2011

HCL 158 din 29.11.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 355/2006 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

HCL 159 din 29.11.2011 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti pentru perioada 2011- 2018
Anexa la HCL 159 din 29.11.2011

HCL 160din 29.11.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare termică a imobilului A8, strada Chilia Veche nr. 6, Sector 6”
2011 11 29 AnexaHCL 160 din 29.11.2011 – partea 1 (piese scrise) şi partea 2 (piese desenate)

HCL 161din 29.11.2011 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Podu Dîmboviţei nr. 26 – 28 ”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4034,42 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 162 din 15.12.2011 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Marius Popescu

HCL 163 din 15.12.2011 – Hotărâre privind validarea doamnei Tudor Popescu Mirela în funcţia de consilier local

HCL 164 din 15.12.2011 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 143/27.10.2011

HCL 165din 15.12.2011 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 166 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare pe şoseaua de legatură între Calea Crângaşi şi Şoseaua de Centură”
Anexa la HCL 166 din 15.12.2011

HCL 167 din 15.12.2011 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 43/24.03.2011 privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine Asociaţiilor de Proprietari şi stabilirea măsurilor şi mecanismelor aplicabile în vederea recuperării acestor sume avansate pentru acoperirea cotei de 20% conform O.U.G. nr. 18/2009

HCL 168 din 15.12.2011 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2011, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 169 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
Anexa la HCL 169 din 15.12.2011

HCL 170din 15.12.2 �5a- Hotărâre pentru aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la plata majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse
Anexa 1 la HCL 170 din 15.12.2011 Procedura de acordare a scutirilor la plata majorărilor de în&�coirc;rziere
Anexa 2 la HCL 170 din 15.12.2011 Criterii ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata majorărilor de întârziere

HCL 171 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor ce efectuează lucrări de reabilitare termică
Anexa la HCL 171 din 15.12.2011

HCL 172 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anii 2011şi 2012 a proiectului “Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia Ortodoxă “Sfântul Andrei”
Anexa la HCL 172 din 15.12.2011

HCL 173 din 15.12.2011 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea de către Consiliul Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a unei societăţi comerciale pentru desfăşurarea unor activităţi de comerţ cu produse de bază

HCL 174 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Expresie şi mişcare – proiect de dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor prin artă teatrală şi dans” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa partea 1 la HCL 174 din 15.12.2011
Anl�n�partea 2 la HCL 174 din 15.12.2011 Buget proiect „Expresie și mișcare”

HCL 175din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa partea 1 la HCL 175din 15.12.2011
Anexa partea 2 la HCL 175 din 15.12.2011 – Buget proiect „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant”

HCL 176 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
2011 12 15 AnexeHCL 176 001 din 15.12.2011
Anexa partea 2 la HCL 176 din 15.12.2011 Buget proiect „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”

HCL 177 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea acordării prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora în anul 2012
Anexa la HCL 177din 15.12.2011

HCL 178 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Şanse la integrare – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu autism sau cerinţe educative speciale în învăţământul de masă” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa la HCL 178 din 15.12.2011

HCL 179 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Şcoala părinţilor şi a adolescenţilor – proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor cu vârste între 11 şi 16 ani” ce va f �eBsfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa la HCL 179 din 15.12.2011

HCL 180 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Tu alegi!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa partea 1 la HCL 180 din 15.12.2011
Anexa partea 2 la HCL 180 din 15.12.2011 – Buget proiect „Tu alegi!”

HCL 181din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6
Anexa partea 1 la HCL 181din 15.12.2011
Anexa partea 2 la HCL 181 din 15.12.2011Buget proiect „Tabere de dezvoltare personală”

HCL 182 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 183 din 15.12.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexele 1-7 la HCL 183 din 15.12.2011