Hotarari 2012

HCL 1 din 09.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 din 31.01.2012 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Angliţoiu George Claudiu

HCL 3 din 31.01.2012 – Hotărâre privind validarea domnului Ştefan Florin în funcţia de consilier local

HCL 4 din 31.01.2012 – Hotărâre privindacordul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în administrare a unor terenuri de la Ministerul Apărării Naţionale

HCL 5 din 31.01.2012 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 6 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa la HCL 6 din 31.01.2012

HCL 7 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
Anexa la HCL 7 din 31.01.2012

HCL 8 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent pentru plata subvenţiilor sprijin locuinţe proprietate personală

HCL 9 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
Anexa I la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa I la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_01
Anexa II la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa II la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_02
Anexa III la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b
Anexa III la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_04
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b credit extern
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Anexele 1, 1a şi 1b credit intern
Anexa IV la HCL 9 din 31.01.2012 – Formular 11_03

HCL 10 din 31.01.2012 – Hotărâre pentru modificarea Articolului 1 din H.C.L.S. 6 nr. 151/16.10.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare şi Selecţionare a Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială la nivelul Consiliului Local Sector 6, precum şi grila de evaluare ce cuprinde criteriile de evaluare şi punctajul aferent acestora pentru acordarea subvenţiei

HCL 11 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Anexa 1 la HCL 11 din 31.01.2012 – Organigrama
Anexa 2 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții publice
Anexa 3 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții contractuale
Anexa 4 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții contractuale – Centre
Anexa 5 la HCL 11 din 31.01.2012 – Stat de funcții publice – Centre Sociale Multifuncționale și Complexuri

HCL 12 din 31.01.2012 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2012, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

HCL 13 din 31.01.2012 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2012
Anexa la HCL 13 din 31.01.2012

HCL 14 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL 14 din 31.01.2012

HCL 15 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2012, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa la HCL 15 din 31.01.2012

HCL 16 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local, în anul 2012, a proiectului „Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
Anexa la HCL 16 din 31.01.2012

HCL 17 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
Anexa la HCL 17 din 31.01.2012

HCL 18 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
Anexa la HCL 18 din 31.01.2012

HCL 19 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Împreună cu Tine” a Asociaţiei “Familie Sănătoasă”
Anexa la HCL 19 din 31.01.2012

HCL 20 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Serviciul social pentru persoane în vârstă din Sectorul 6” a Asociaţiei Umanitare „Equilibre”
Anexa la HCL 20 din 31.01.2012

HCL 21 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” a Fundaţiei „Copii în Dificultate”
Anexa la HCL 21 din 31.01.2012

HCL 22 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul de Îngrijiri paliative” a Fundaţiei “Sfânta Irina”
Anexa la HCL 22 din 31.01.2012

HCL 23 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” a Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
Anexa la HCL 23 din 31.01.2012

Anexa la HCL 24 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a centrului ,,Casa Sfântului Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
Anexa la HCL 24 din 31.01.2012

HCL 25 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Centrul Comunitar Generaţii” a Fundaţiei Principesa Margareta a României
Anexa la HCL 25 din 31.01.2012

HCL 26 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a proiectului „Cantina Socială Harul”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
Anexa la HCL 26 din 31.01.2012

HCL 27 din 31.01.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Apeductului nr. 13B”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 192 m.p., proprietate privată persoană fizică din 31.01.2012

HCL 28 din 28.02.2012 – Hotărâre pentru abrogarea H.C.L.S. 6 nr. 19/31.01.2012 privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de asistenţă socială „Împreună cu Tine” a Asociaţiei “Familie Sănătoasă”

HCL 29 din 28.02.2012 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
Anexa la HCL 29 din 28.02.2012

HCL 30 din 28.02.2012 – Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Desfiinţarea anexelor, construire vestiare, amenajare teren de sport” în incinta Liceului Mircea Eliade din Bulevardul Splaiul Independenţei nr. 315 – 317, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 30 din 28.02.2012 – indicatori tehnico-economici şi studiu de fezabilitate

HCL 31 din 28.02.2012 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2011-2012

HCL 32 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 56 de imobile de locuinţe
Anexele nr. 1 – 56 la HCL 32 din 27.03.2012
Anexa A la HCL 32 din 27.03.2012 – Lista imobilelor

HCL 33 din 27.03.2012 din 28.02.2012- Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 34 din 27.03.2012 – Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii ,,consolidare Colegiul Tehnic Iuliu Maniu – corp C1 – Săli cursuri” din Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 381 – 391, Sector 6, Bucureşti
Anexa la HCL 34 din 27.03.2012 – se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6

HCL 35din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “PRACTICA – o Şansă pentru Carieră şi Orientare Profesională!”, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Sector 6
Anexa la HCL 35 din 27.03.2012

HCL 36 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Investim în elevul de azi-angajatul model de mâine!”, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Sector 6
Anexa la HCL 36 din 27.03.2012

HCL 37 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „ACCES – Activităţi de Consolidare a Competenţelor Elevilor pentru Succes pe piaţa muncii”, Grup Şcolar Industrial “Petre Poni” Sector 6
Anexa la HCL 37 din 27.03.2012

HCL 38 din 27.03.2012 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al municipiului Bucureşti
Anexa la HCL 38 din 27.03.2012

HCL 39 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 40 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexa I la HCL 40 din 27.03.2012
Anexa II la HCL 40 din 27.03.2012
Anexele 1, 1a şi 1b de la Anexa I la HCL 40 din 27.03.2012
Anexele 1, 1a Si 1b De La Anexa II Hcl 40 din 27.03.2012
Anexa 1, 1a și 1b la Venituri proprii la HCL 40 din 27.03.2012

HCL 41 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pe anul 2012
Anexa 1 la HCL 41 din 27.03.2012 – Lista privind ordinea de prioritate – Sociale: 1 cameră, 2 camere, 3 camere,4 şi 5 camere
Anexa 2 la HCL 41 din 27.03.2012 – Lista privind ordinea de prioritate – Fond de stat: 1 cameră, 2 camere şi 3 camere

HCL 42 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2012
Anexa la HCL 42 din 27.03.2012 – Lista privind ordinea de prioritate – Social retrocedate

HCL 43 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, în vederea finalizării şi asigurării sustenabilităţii proiectului nr. RO 0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” şi semnarea acestuia
Anexa la HCL 43 din 27.03.2012

HCL 44 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi “Sfântul Andrei” şi crearea de case de tip familial (CTF Casa Ioana şi Casa Maria-Componenta A) precum şi crearea unui Complex Social Multifuncţional(Componenta B)

HCL 45 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 1 la HCL 45 din 27.03.2012 – Organigrama Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 2 la HCL 45 din 27.03.2012 – Statul de funcţii al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 3 la HCL 45 din 27.03.2012 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

HCL 46 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa 1 la HCL 46 din 27.03.2012 – Organigrama Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6
Anexa 2 la HCL 46 din 27.03.2012 – Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 47 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Anexa 1 la HCL 47 din 27.03.2012 – Organigrama
Anexa 2 la HCL 47 din 27.03.2012 – Statul de Funcţii
Anexa 3 la HCL 47 din 27.03.2012 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.P.D.U. Sector 6

HCL 48 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 1 la HCL 48 din 27.03.2012 – Organigrama Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 2 la HCL 48 din 27.03.2012 – Statul de funcţii al Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 3 la HCL 48 din 27.03.2012 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6

HCL 49 din 27.03.2012 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

HCL 50 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Alexandru Borneanu nr. 20C”, Sector 6 pentru construire imobil multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 378 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 51 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Valea Furcii nr. 138-140”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 320,78 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 52 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Z. Croitoru nr. 26”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 449 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 53 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Ierbei nr. 8”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 341,65 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 54 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Golfului nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 195,1 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 55 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Orşova nr. 84D”, Sector 6 pentru construire locuinţă si garaj pe un teren în suprafaţă de 420 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 56 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 40”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective si birouri pe un teren în suprafaţă de 2532,69 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 57 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Foşnetului, nr. 5”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 58 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 16A”, Sector 6 pentru construire locuinţă şi garaj pe un teren în suprafaţă de 200 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 59 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti 50”, Sector 6 pentru construire locuinţa pe un teren în suprafaţă de 137 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 60 din 27.03.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Sos. Virtutii 6B”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 61 din 04.04.2012 – Hotărâre pentru aprobarea programului multianual de investiţii privind Reabilitarea termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6, Bucureşti pentru anii 2009 – 2013, revizuit
Anexa 1 La Hcl 61 Din 04.04.2012 din 04.04.2012
Anexa nr. 2 la HCL 61 din 04.04.2012

HCL 62 din 04.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 32 de imobile de locuinţe
Anexele nr. 1-32
Anexa A la HCL 62 din 04.04.2012

HCL 63 din 26.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Spitalul Social Sfântul Nectarie” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Anexa 1 la HCL 63 din 26.04.2012
Anexa 2 la HCL 63 din 26.04.2012
H.C.G.M.B. nr. 68/06.04.2012

HCL 64 din 26.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”
Anexa la HCL 64 din 26.04.2012 – Partea desenată șiPartea scrisă

HCL 65 din 26.04.2012 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul I ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
Anexele nr. 1-6 la HCL 65 din 26.04.2012

HCL 66 din 26.04.2012 – Hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
Anexa 1 la HCL 66 – Rețeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti în anul școlar 2012-2013
Anexa 2 la HCL 66 – Rețeaua unităţilor de învăţământ particular pentru anul școlar 2012-2013

HCL 67 din 24.05.2012- Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 68 din 24.05.2012 -Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011

Anexele nr.1-7 la HCL 68 – Contul de executie al bugetului Institutiilor Publice si activitatiilor finantate integral sau partial din venituri proprii detaliat la venituri, pe capitole si subcapitole.

HCL 69 din 24.05.2012 -Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012Anexa I La HCL 69 – Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012Anexa 1, 1a si 1b la Anexa I – Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pentru anul 2012

Anexa II la HCL 69 -Bugetul Institutiilor Publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii detaliat la venituri si cheltuieli, pe capitole si subcapitole pe anul 2012

Anexele 1, 1a si 1b la Anexa II – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”, defalcate pe categorii de bunuri finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2012

Anexa III la HCL 69 – Bugetul centralizat al creditelor interne si externe pe anul 2012

Anexele 1 si 1a la Anexa III -LISTA obiectivelor de investitii finantate din imprumuturi interne pentru anul 2012

Anexa IV la HCL 69 – Bugetul fondurilor externe nerambursabile – venituri si cheltuieli pe anul 2012

Anexa 1, 1a si 1b la Anexa IV – Lista obiectivelor de investitii din fonduri nerambursabile pentru anul 2012

HCL 70 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor şi semnarea acestuia

Anexa la HCL 70 – Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

HCL 71 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia

Anexa la HCL 71 – Conventie pentru realizarea si actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap

HCL 72 din 24.05.2012 – Hotarare privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru alocarea unei sume de bani cu titlu de prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico

HCL 73 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 29 de imobile de locuinţe

Anexele nr. 1-29

Anexa la HCL 73

HCL 74 din 24.05.2012 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

Anexa la HCL 74

HCL 75 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică a imobilului C8, Strada Drumul Taberei nr. 90, Sector 6”

Anexa

HCL 76 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 171”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 154 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Atmosferei nr. 4”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 78 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada General Popovaţ Petre nr. 47bis”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 330 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 79 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Ţibleş nr. 30”, Sector 6 pentru construire locuinte pe un teren în suprafaţă de 467,62 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 80 din 24 05.2012 – Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Stefan 15A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250,97 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 81 din 24 05.2012 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şos. Virtuţii 6B”, Sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386,46 m.p., proprietate privată persoană fizică

MANDAT 2012-2016

HOTĂRÂRI DE CONSILIU 2012

HCL 1 din 20.06.2012 – Hotărâre privind alegerea Comisiei de Validare

Anexa la HCL 1 din 20.06.2012 – Comisia de Validare

HCL 2 din 20.06.2012 – Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor

Anexa la HCL 2 din 20.06.2012 -Membrii Consiliului Local Sector 6

HCL 3 din 20.06.2012 – Hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 4 din 20.06.2012 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 5 din 20.06.2012 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6

HCL 6 din 28.06.2012 – Hotărâre privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

Anexa la HCL 6 din 28.06.2012 – Comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

HCL 7 din 31.07.2012 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Spiridon Demirel

HCL 8 din 31.07.2012 – Hotărâre privind validarea domnului Stănescu Dan Gheorghe în funcţia de consilier local

HCL 9 din 31.07.2012 – Hotărâre privind validarea doamnei Iacobescu Valeria în funcţia de consilier local

HCL 10 din 31.07.2012 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 11 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea  nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

HCL 12 din 31.07.2012 – Hotărâre privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti

HCL 13 din 31.07.2012 – Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa la HCL 13 din 31.07.2012 – Tabel cu repartitia consilierilor locali

HCL 14 din  31.07.2012 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

HCL 15 din 31.07.2012 – Hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

HCL 16 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a procedurilor necesare numirii/eliberării din funcţie a administratorului public la Primăria Sectorului 6 şi a atribuţiilor acestuia

Anexa I si II la HCL 16 din 31.07.2012

Anexa III la HCL 16 din 31.07.2012

HCL 17 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul II ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexa la HCL 17 din 31.07.2012

HCL 18  din 31.07.2012 – Hotărâre privind preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiilor de proprietari incluse în Programul de reabilitare termică, conform H.C.L. Sector 6 nr. 53 din 26.03.2009 şi H.C.L. Sector 6 nr. 76 din 7.04.2009

HCL 19 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană

Anexa la HCL 19 din 31.07.2012

HCL 20 din 31.07.2012 –  Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru suplimentarea sumei de bani acordată cu titlu de  prestaţie financiară excepţională destinată susţinerii tratamentului medicamentos al copilului Naie Cosmin-Nico

HCL 21 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

Anexa I la HCL 21 din 31.07.2012

Anexa II la HCL 21 din 31.07.2012

Anexa III la HCL 21 din 31.07.2012

Anexa IV la HCL 21 din 31.07.2012

Anexele 1 si 1a la Anexa III

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa I

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa II

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa III

Anexele 1 , 1a si 1b la Anexa IV

HCL 22 din 31.07.2012  – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în  anul 2012 a proiectului„Centrul Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”

Anexa la HCL 22 din 31.07.2012 – Proiect centrul parohial de zi

HCL 23 din 31.07.2012 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea  H.C.L. S.6 nr.11/31.01.2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa I la HCL 23 din 31.07.2012

Anexa II HCL 23 din 31.07.2012

HCL 24 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 6 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.T.U.A.T.

HCL 25 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Parafinei nr. 6 nr. 50”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 308 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 26 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 179”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 355,25 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 27 din 31.07.2012 –  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Liniei nr. 20A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 186 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 28 din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada G-ral Popovăţ Petre nr. 74-76”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 836,10 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 29  din 31.07.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetăţuia nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 30 din 31.07.2012 – Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6 pentru construire birouri şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 26600,83 m.p. proprietate privată persoană juridică şi 3200 m.p. teren închiriat

HCL 31 din 29.08.2012 – Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 136 din 23.06.2010 a Consiliului Local Sector 6 , privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţării rambursabile interne in valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009.

 1. Anexa I

HCL 32 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa 1 si 1a la Anexa II
 5. Anexa 1,1a si 1b la Anexa I

HCL 33 din 29.08.2012 – Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind Construire PIAŢA DE PEŞTE la Piaţa Valea Lungă.

 1. Anexe

HCL 34 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare asociaţiilor si fundaţiilor române cu personalitate juridică , precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a sociaţiilor şi fundaţiilor.

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 35 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 36 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a constituirii Colegiului director la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 37 din 29.08.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2
HCL 38 din 27.09.2012 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 39 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  limita sumei de 1.249.436lei  (inclusiv taxe), a proiectului„Centrul Pilot Multifuncţional România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
 1. Anexa
HCL 40 din 27.09.2012 – Hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6  în vederea achiziţionării  Colegiului Tehnic Gheorghe Airinei
HCL 41 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012
HCL 42 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia
HCL 43 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dezrobirii 107 A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 356,25 m.p. , proprietate privată persoană fizică
HCL 44 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. George Calboreanu nr. 16”, Sector 6 pentru construire locuinţă, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 160 m.p., proprietate privată persoană fizică
HCL 45 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 21”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 379,93 m.p., proprietate privată persoană fizică
HCL 46 din 27.09.2012 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pavel Zăgănescu nr. 1A”, Sector 6 pentru construire locuinţă   pe un teren în suprafaţă de 135,42 m.p. , proprietate privată persoană juridică
HCL47 din 11.10.2012 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului București de a negocia și semna contractul de vânzare-cumpărare pentru și in numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul Bucrești , str. Romancierilor nr.1, sector 6 , precum și darea acestuia în administrarea Administrației Școlilor Sector 6 , pentru desfașurarea activității Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012.

 1. Anexa 1

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012 .

HCL 50 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 51 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, în baza Legii nr. 114/1996

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 52 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Izvoarelor nr. 68-94”, Sector 6 pentru construire ansamblu residential pe un teren în suprafaţă de 67561 m.p. , proprietate privată persoană juridică.

HCL 53 – Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 39 de imobile de locuințe

 1. Anexa 1
HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de până la 240.000.000 lei în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 1. Anexa 1
HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãriiîn regim de închiriere

HCL 56 – Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa I cu 1,1a si 1b
 6. Anexa II cu 1, 1a si 1b
 7. Anexa III cu 1 si 1a
 8. Anexa III cu 1, 1a si 1b
 9. Anexa IV cu 1, 1a si 1b

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012

 1. Anexa 1

HCL 59 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru semestrul I – an şcolar 2012 – 2013
HCL 61 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Stana Dobromirescu, reprezentantul Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti cu d-nul Cornel Truşcă – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector  6
HCL 62 – Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică
HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 24”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidential, pe un teren în suprafaţă de 133673,57m.p., proprietate privată persoană juridică
HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 36”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 151,39 m.p. proprietate privată persoană fizică
HCL 65 – Hotărâre privind sancţionarea disciplinară a d-lui consilier local Anton Cristian Ioan
HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2012 – 2013 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6