Hotarari 2013

HCL 1  – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

 1. Anexa

HCL 3 – Hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.S.6 nr. 66/26.04.2012 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București .

HCL 4 – Hotărâre privind  aprobarea utilizării  excedentului  anului precedent  pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 5 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mihăilescu Ion Bogdan

HCL 6 – Hotărâre privind validarea domnului Bordei Niculaie în funcţia de consilier local

HCL 7 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 8 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

HCL 9 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 privind participarea la Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”

HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 11 – Hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 743.700 lei a proiectului ,,Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din învăţământul şcolar şi preşcolar din Sectorul 6 Bucureşti: Proiect de formare profesională a cadrelor din învăţământ conform modelului Finlandez” desfăşurat de Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti

HCL 13 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2013, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013  a proiectului „Şanse la integrare”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Şcoala părinţilor şi a adolescenţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului “Sunt special dar vreau să ştiu desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Tabere de dezvoltare  personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Tu alegi!” – proiect pentru combaterea violenţei în şcoli desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 21 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  în  anul 2013 a proiectului „ Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „ Sprijinirea Integrării Sociale ”

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”

HCL 23 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 24 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anul 2013, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”,ID 64373

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 26 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Asociaţia Umanitară „ Equilibre ”

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a  proiectului „Liga Tinerilor Karatişti – program de activităţi sportive pentru dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor de pe raza sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 34 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a  proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 35 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Şcoala de Voluntari” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 36 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Oscială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 88.717.557 lei, în conformitate cuprevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HCL 38 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile.

HCL 39 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în administrare a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, Intrarea Drumul Taberei nr. 2-4, Sector 6

 1. Anexa

HCL 40 – Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa

HCL 41 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului „Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 42 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Centrul Multifuncţional România Kids” , desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 402”, Sector 6 pentru construire locuinţăpe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea  Cărămidăriei nr. 2”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 350 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cătinei nr. 18B”, Sector 6 pentru construire locuinţă si garaj pe un teren în suprafaţă de 454 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada G-ral Popovăţ Petre nr. 59”, Sector 6pentru construire locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.536.160 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

 1. Anexa

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului creditului intern al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013, împrumut contractat conform Ordonanței de Urgență nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 50 – Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului creditului intern al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013, împrumut contractat conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 3 din 30 ianuarie 2013,  privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 51 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 52 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului„Actele de identitate o şansă la integrare a cetăţenilor de etnie romă din comunitatea Sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Partida Romilor Pro-Europa”

 1. Anexa

HCL 53 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr.11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa ,,King George’’ la unităţi de învăţământ particulare

HCL 54 – Hotărâre privind încheierea de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6  a unui contract de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică

HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6,  a proiectului “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL – BUBURUZA MICĂ” ŞI “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL – BUBURUZA MARE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

 1. Anexa

HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, până la data de 01.04.2013, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

 1. Anexa

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,  a proiectului „Complex socio-medical Sfântul Nectarie”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

 1. Anexa

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Florilor” .

 1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
 2. Anexa 2 – studiu topografic

HCL 59 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA” .

 1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
 2. Anexa 2 – studiu topografic

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON” .

 1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
 2. Anexa 2 – studiu topografic

HCL 61 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cărămidăriei nr. 63”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 207 m.p., proprietate privată persoană fizică .

HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexele I,II, III
 2. Anexa IV
 3. Anexele 1, 1a si 1b la Anexele I-IV

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa I – Organigramă
 2. Anexa II – Stat Functii

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 , varianta 3

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I – organigramă
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

 1. Anexa 1 – organigrama
 2. Anexa 2 – R.O.F.
 3. Anexa 3 – stat functii

HCL 67 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa 1 – organigramă
 2. Anexa 2 – stat de funcții
 3. Anexa 3

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural European Sector 6

 1. Anexa 1 – Organigramă
 2. Anexa 2 – ROF
 3. Anexa 3 – Stat functii

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, a Regulamentuluide Organizare şi Funcţionare şi a modificării denumirii instituţiei ale Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2
 3. Anexa 3

HCL 73 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stănescu Dan Gheorghe

HCL 74 – Hotărâre privind validarea doamnei Al Tawayah Angelica în funcţia de consilier local

HCL 75 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

HCL 76 – Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6

HCL 78 – Hotărâre  privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  I ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

HCL 79 – Hotărâre privind transformarea Complexului sociomedical „Sfântul Nectarie” în Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” unitate sociomedicală în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013.

 1. Anexa I

HCL 81 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucuresti în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6,  a unui  teren în suprafaţă de  1200 m.p., situat în Dr. Taberei  nr. 34, Sector 6, aflat în domeniul public al Municipiului  Bucureşti în vederea construirii unei  grădiniţe

HCL 82 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activităţi social – umanitare de către FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

HCL 83 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Primară ,,DISCOVER-ME’’, Şcoala ,,Semiluna” Bucureşti, Grădiniţa ,,Semiluna”, Şcoala ,,Româno – Finlandeză”, Grădiniţa ,,Româno – Finlandeză” şi Grădiniţa ,,Albă ca Zăpada” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa I

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2013

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa I

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 104C”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 407,80 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 88 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 3”, Sector 6 pentru construire imobil locuinţa pe un teren în suprafaţă de 498,15 mp.  proprietate privată persoană fizică

HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Spartachiadei nr. 7”, Sector 6 pentru construire imobil locuinţe pe un teren în suprafaţă de 494 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Ştefan 15A”, Sector 6 pentru construire locuinţa pe un teren în suprafaţă de 250,97 mp. proprietate privată persoană fizică

HCL 91 – Hotărâre pentru modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 27.01.2006 de la sindicatul bancar UniCredit Ţiriac Bank şi Raiffeisen Bank

HCL 93 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 94 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Mărgărit Mioara Livia, reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 cu d-nul Codreanu Constantin – reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi înlocuirea Anexei acesteia cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 1. Anexa I

HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii:“Reabilitare sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN”

 1. Anexa I

HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa I

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul al-II-lea an şcolar 2012 – 2013 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6

HCL 99 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr.11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Colegiul UCECOM „Spiru Haret” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 100 – Hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale pentru închiriere spaţiu publicitar/panouri de publicitate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere teren/clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat respectiv a modelului de contract de închiriere, panouri de publicitate în unităţile de învăţământ mai sus menţionate precum şi stabilirea cotelor – părţi din chirii pe care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 101 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea împuternicirii Primarului Sectorului 6 de a negocia şi semna contractul de vânzare – cumpărare, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, în incinta Liceului  Tehnologic Costin C. Kiriţescu, teren ce se află în proprietatea privată a d-lui Jianu Marin şi a d-nei Jianu Maria cu domiciliul în Str. Dreptăţii nr. 15, Sector 6, Bucureşti precum şi darea terenului mai sus  menţionat în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6 pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale a Liceului  Tehnologic Costin C. Kiriţescu.

HCL 102 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăţire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncţional de sănătate Sf. Nectarie – unitate sociomedicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociatia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE .

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Furtunei nr. 12-14”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 296 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 64”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 295 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 10”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern şi/sau extern în valoare de până la 175.994.299 lei sau echivalent euro, în vederea refinanţării împrumutului contractat de la B.C.R.  S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009

HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extinderea spaţiilor de birouri necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti”

 1. Anexa I

HCL 108 – Hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale din Anexa 3 care face parte integrantă din Anexa nr. 1 a H.C.L.S. 6 nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăţire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncţional de sănătate Sf. Nectarie – unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE

HCL 109 – Hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa I

HCL 110 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici lucrări de consolidare clădire Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei’’ – sală de sport

HCL 111 – Hotărâre privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul Naţional “Elena Cuza”, ca ordonatori terţiari de credite

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 112 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 321”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 113 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Cărămidăriei nr. 22A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 264,47 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 114 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 33”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 153m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 115 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2
 3. Anexa 3

HCL 116 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexa I

HCL 118 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 1. Anexa 1, 1a, 1b la Anexa I
 2. Anexa 1, 1a si 1b la Anexa II
 3. Anexa 1, 1a si 1b la Anexa III
 4. Anexele I,II,III

HCL 119 – Hotărâre pentru aprobarea planului de acţiuni privind măsuri, programe şi lucrări pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6

 1. Anexa I

HCL 120 – Hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6  nr. 94/20.06.2013 în sensul înlocuirii d-lui  Cornel Truşcă, reprezentantul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 cu d-na Petra Mihaela Călin – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 121 – Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii  precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V
 6. Anexa VI

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele instituţionalizate în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, în Complexul de Servicii Sociale”Floare Roşie” precum şi în Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

HCL 124 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

 1. Anexa 

HCL 125 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană  în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

 1. Anexa I

HCL 126 – Hotărâre privind încheierea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de Colaborare încheiată între Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie”-Unitate socio-medicală şi Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice  LIFEGATE

 1. Anexa I

HCL 127 – Hotărâre privind instituirea obligaţiei de afişare la loc vizibil a elementelor de identificare a contractului de ocupare a domeniului public cu mijloace publicitare amplasate pe raza  administrativ – teritorială a Sectorului 6

HCL 128 – Hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă al locului în parcările de reşedinţă de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6  doar solicitanţilor care fac dovada valabilitaţii inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor

HCL 129 – Hotărâre privind instituirea obligaţiei achitării taxelor locale pentru toţi solicitanţii locurilor publice de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6

HCL 130- Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Athanase Stoicescu  nr. 46”, Sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 108 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 131 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independentei nr. 313”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de centru de cercetari avansate pe un teren în suprafaţă de 598264 m.p., proprietate domeniul public al statului

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 341 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 133 – Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I

HCL 134 – Hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I

HCL 135 – Hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 136 – Hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și a tarifelor minimale pentru închiriere spațiu publicitar/panouri de publicitate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului cotractului de închiriere teren/clădiri aparținând unităților de învâțământ preuniversitar de stat respectiv a modelului contractului de închiriere, panouri de publicitate în unitățile de învâțământ de mai sus menționate precum și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului o vor vira la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciului Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6

 1. Anexa – nr. 1 și nr. 2
 2. Anexa 3
 3. Anexa 4
 4. Anexa 5

HCL 137 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular  şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 138 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2013 – 2014 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 140 – Hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6  în vederea achiziţionării terenului în suprafaţă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6

HCL 141 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I

HCL 142 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 143 – Hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada MOISE CONSTANTIN”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 144 – Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jicman Liviu Sebastian

HCL 145 – Hotărâre privind validarea domnului Iacob Emanuel în funcţia de consilier local

HCL 146 – Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 147 – Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 148 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile  de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 149 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  3 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexa

HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 151 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 152 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extinderea spaţiilor de deservire – cameră servere –  necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti”

 1. Anexa

HCL 153 – Hotărâre pentru modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa Marchengarten la unităţi de învăţământ particulare şi radierea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu din reţeaua şcoalară a Sectorului 6 la unităţi de învăţământ particulare

HCL 154 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru semestrul I – an şcolar 2013 – 2014 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 155 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2013, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 156 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 157 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, în baza Legii nr. 114/1996

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 158 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,  în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada  exploatãrii în regim de închiriere

 1. Anexa

HCL 159 – Hotărâre privind  modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 privind  aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul ANL „Constantin Brâncuşi”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 160 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”  astfel cum a fost modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 61/25.03.2010 privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 161 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Atmosferei nr. 3A”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 215 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 162 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Câlnic nr. 36”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 716 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 163 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eucaliptului nr. 5”,Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren  în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică 

HCL 164 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013

 1. Anexa

HCL 165 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2013 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

HCL 166 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit”

HCL 167 – Hotărâre privind trecerea imobilului “Spitalul de Copii Cotroceni” (Corp 1 şi Corp 2), situat în Splaiul Independenţei nr. 200, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 168 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

 1. Anexa

HCL 169 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”

 1. Anexa 

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru  prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6;privind aprobarea contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale din Strada  Dealul Tugulea nr.27, sector 6;

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 171 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Postliceală de antrenori ,,Ioan Kunst Ghermănescu”, Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Alegra” şi Grădiniţa ,,Planeta Copiilor” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 172 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană  a copiilor din centrele rezidenţiale, centrele de zi, apartamentele sociale şi centrele sociale multifuncţionale aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector 6

HCL 173 – Hotărâre privind aprobarea baremelor de dotare, duratelor de utilizare şi normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copiii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti

HCL 174 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fulga Adrian nr. 15”, Sector 6, pentru remodelare şi extindere imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 164 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 175 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cătinei nr. 52”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 176 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Sării nr. 17”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 366,19 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 177 – Hotărâre pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 1. Anexa

HCL 178 – Hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6. nr. 193/16.11.2010 privind participarea la Programul  vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu Proiectul “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6

 1. Anexa

HCL 179 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ preuniversitar particular din Grădiniţa ,,King George” în Şcoala Primară ,,King George” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 180 – Hotărâre privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice

HCL 181 – Hotărâre privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice şi aprobarea Regulamentului privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice

 1. Anexa

HCL 182 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Govodarva nr. 23”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţăm pe un teren în suprafaţă de 400,15 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Şoseaua Orhideelor nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi servicii pe un teren în suprafaţă de 17954,8 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 184 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V