Hotarari 2014

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  4 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexele 1-7

HCL 2 – Hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 3 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”

 1. Anexa

HCL 4 – Hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001

 1. Anexă

HCL 6 – Hotarare  privind criteriile de acces la serviciile medicale subvenţionate din bugetul local al Sectorului 6 şi plafoanele maxime de subvenţionare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie – unitate socio-medicală” în anul 2014

HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015

 1. Anexe

HCL 8 – Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului aparţinând Colegiului Tehnic Carol I, situat în Bucureşti, Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6

HCL 9 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Anexa

HCL 10 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2014, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anii 2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Estuar”

 1. Anexa I

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 21 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia  „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 23 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 24 – Hotărâte privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 26- Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

 1. Anexa I

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şanse la Integrare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare”  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Liga tinerilor karatişti”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

HCL 34 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 35 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada VALEA FLORILOR”

 1. Anexa

HCL 36 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier alee spate bloc A+B, Calea Giuleşti nr. 125”

 1. Anexa

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea DREPTĂŢII”

 1. Anexa

HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea ARHEOLOGILOR”

 1. Anexa

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada BOJA”

 1. Anexa

HCL 40 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CÂMPULUNG”

 1. Anexa

HCL 41 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CUTIERU ALEXANDRU”

 1. Anexa

HCL 42 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DEALULUI”

 1. Anexa

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DRUMUL BELŞUGULUI”

 1. Anexa

HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FÂNTÂNA LUI NARCIS”

 1. Anexa

HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FURTUNEI”

 1. Anexa

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada General MACAROVICI V GEORGE”

 1. Anexa

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA”

 1. Anexa

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea FOŞNETULUI”

 1. Anexa

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea IZVORANI”

 1. Anexa

HCL 50 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada MIGDALULUI”

 1. Anexa

HCL 51 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PĂDURARILOR”

 1. Anexa

HCL 52 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PERA DUMITRU”

 1. Anexa

HCL 53 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI”

 1. Anexa

HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada pictor OCTAV BĂNCILĂ”

 1. Anexa

HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada POPESCU STOIAN”

 1. Anexa

HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ION MARCU”

 1. Anexa

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ŞTEFAN CRIŞAN”

 1. Anexa

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea sergent APOSTOL CONSTANTIN”

 1. Anexa

HCL 59 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada TORCĂTOARELOR”

 1. Anexa

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele – I,II,III,IV
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – imprumut extern
 5. Anexa – local

HCL 61 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa

HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele  I,II 2014
 2. Anexa – local
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – fd.nerambursabile

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică  şi obţinerea finanţării a 10  imobile de locuinţe incluse in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

 1. Anexa A
 2. Anexe 1-10

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”

 1. Anexa

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON”

 1. Anexa

HCL 66 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa particulară ,,David Center” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 67 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele I,II,III 2014
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – venituri
 4. Anexa – venituri proprii

HCL 69 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 1C”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 651 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Croitoru nr. 27”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 402,17 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 73 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 14 – 20 şi nr. 14A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5983 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 74 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Schiorilor nr. 2C”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 158 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4946 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatoriilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea  Şcolii cu clasele I – VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti

Anexa

HCL 78 – Hotărâre privind  aprobarea proiectului Amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti

HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele I,II , III 2014
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – local

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa 

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea restructurării imprumutului intern contractat în data de 24.07.2009 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării  în regim de închiriere

 1. Anexa 

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2013 – 2014 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 84 – Hotărâre privind măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii care utilizează domeniul public/privat aflat în administrarea instituţiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi aStatului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 1. Anexă – organigramă
 2. Anexă – stat functii

HCL 86 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Avizul Tehnic şi Planul de regulament anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 31.03.2014 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 88 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 89 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 90 – Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 şi nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul Naţional “Elena Cuza” ca ordonatori terţiari de credite, cu Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terţiar de credite

HCL 91 – Hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa – Organigramă
 2. Anexa – Stat Funcții
 3. Anexa – ROF

HCL 92 – Horărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 93 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 94 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 187B şi nr. 187C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.946 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Blandiana nr. 15”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boziilor nr. 2”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 506 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costişa nr. 41”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 263 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 276 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 625 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Punţii nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 452 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 101 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 143-147”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 520 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 102 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dumitru Pera nr. 10”, Sector 6, pentru închidere pergolă pe un teren în suprafaţă de 262 m.p., teren ce se doreşte a se concesiona în suprafaţă de 68 mp., domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 227,16 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Merelor nr. 1A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 82 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timişoara nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 15”, Sector 6, pentru extindere imobil cu funcţiunea de şcoală pe un teren în suprafaţă de 7427 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 107 –Hotărâre privind menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013,  criteriile conţinute de acestea urmând a fi  de aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a  listelor privind ordinea de proritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996 

HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 2024 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 109 – Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică 

HCL 110 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 111 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 4185 m.p., proprietate privată persoană juridică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 112 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 113 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea centru cercetări pe un teren în suprafaţă de 603.584 m.p., domeniul public al statului

HCL 114 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 81”, Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de protoierie, birourişi anexe, pe un teren în suprafaţă de 5.774 m.p., proprietatea municipiului Bucureşti

HCL115 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 34”, Sector 6, pentru concesionare teren şi construire imobil cu funcţiune de grădiniţă şi imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 1.200 m.p., proprietatea Statului Român prin Primăria Municipiului Bucureşti 

HCL 116 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele I, II, III, IV, V
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut extern
 4. Anexa – imprumut
 5. Anexa – local
 6. Anexa – venituri proprii

HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa

HCL 118 – Hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005

HCL 119 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţerealizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa  

HLC 120 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

HCL 121 – Hotărâre privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6

 1. Anexa

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

 1. Anexa

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874

 1. Anexa

HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222

 1. Anexa

HCL 125 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa I
 2. Anexe – local, anexa1, 1a, 1b

HCL 126 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 128 – Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 130 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 131 – Hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa – rof

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boişoara nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 179 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Gabriela Szabo nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 151 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 4.200 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 3.100 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 190 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 138 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală sport şi anexă pe un teren în suprafaţă de 7.137 m.p., proprietate C.N.C.F. C.F.R. S.A.

HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 140 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 13”, Sector 6, pentru consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafaţă de 72 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 141 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 165”, Sector 6, pentru construire locuință pe un teren în suprafaţă de 397 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 142 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel

HCL 143 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa I, II, III 
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri proprii

HCL 144 – Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind  aprobarea unei contractări unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană

HCL 145 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 146 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 147 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 148 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 149 – Hotărâte privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 525 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  3 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2014

 1. Anexele 1-7

HCL 151 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.900,03 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 152 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 18-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 153 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti

HCL 154 – Hotărâre privind validarea domnului Dumitraşcu Cristian în funcţia de consilier local

HCL 155 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotarârea Consiliului Local Sector 6 de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Blue Farry”, cu Şcoala Sanitară Postliceală ,,VITA” şi cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” la unităţi de învăţământ particulare 7/30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

HCL 156 – Hotarâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 157 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 158 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 159 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” – zona C

HCL 160 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 48”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare locuință pe un teren în suprafaţă de 324 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 161 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 162 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Țugulea nr. 3C”, Sector 6, pentru construire locuințe și birouri pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 163 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70B”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 582,83 m.p. – suprafață teren proprietate de 182 m.p. și suprafață teren propus a fi concesionat de cca. 400,83 m.p., parțial proprietate privată persoană fizică și parțial domeniu privat al Municipiului București

HCL 164 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 165 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 762 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 166 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 156-158”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 3.700 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 167 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Jarului nr. 23”, Sector 6, pentru construire cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 281 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 168 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 350,54 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 169 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Săbăreni nr. 101-125”, Sector 6, pentru construire centru cultural pe un teren în suprafaţă de 3.831 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 170 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 171 – Hotarâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 172 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

HCL 173 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

HCL 174 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

HCL 175 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit

HCL 176 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi,  numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

HCL 177 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea  nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

HCL 178 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

HCL 179 – Hotărâre privind aprobarea implementării și sustenabilității, în 2016-2021, necesare proiectului ” Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079

HCL 180 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

HCl 181 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 182 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”

HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul  „Constantin Brâncuşi”- Bloc I

HCL 184 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 665 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 23.658 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 186 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pomilor nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică