Hotarari 2018

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 3 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 4 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 7 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 8 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp gradiniţă în incinta cartierului ANL Brâncuşi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp gradiniţă în incinta  Școlii Sfinţii Constantin şi Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

HCL 11 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 12 – Hotarare privind aprobarea aderării Sectorului 6 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune

HCL 14 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Pădurea Tăuzului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cheile Orzei” și indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 16 – Hotarare privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada DONIȚEI” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Valea Roşie” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Delineşti” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Timişul de sus” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Vidra” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Prahovei” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Cetatea Histria” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Iridiului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Râul Dorna” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Mohorului” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

Anexa

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 28 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 29 – Hotarare privind stabilirea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în   Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

HCL 30 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2018– 2019

HCL 31 – Hotarare privind validarea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard în funcţia de consilier local

HCL 32 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6

HCL 33 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

 1. Anexa I, II, III, IV 2018
 2. Lista obiective investitii finatate din bugetul local 2018
 3. Lista obiective investitii finatate din imprumut intern 2018
 4. Lista obiective investitii finatate din Imprumuturi externe 2018
 5. Lista obiective investitii finatate din venituri proprii 2018

HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 37 – Hotarare privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

HCL 38 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

HCL 39 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii în anul 2018 a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516

HCL 43 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 11”

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 12”

HCL 45 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 13”

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexa I, II  rectif martie 2018

Lista obiective investitii finantate din bugetul local  2018

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018

HCL 47 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 48 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 49 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 50 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 76052 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Petru Maior”

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 52 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 53 – Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 54 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

HCL 55 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Harap Alb din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 6

HCL 56 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”

HCL 57 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement

HCL 58 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în  suprafaţă de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Ruşeţu nr. 6A, sector 6,în scopul construirii unei creşe, teren identificat conform Anexei

HCL 59 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 60 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 1E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi anexă pe un teren în suprafaţă de 833 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 62 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 628 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 63 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Grozăveşti nr. 54F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.115 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată    de 1.166 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 65 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţii Gurghiului nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.221 m.p., proprietate privată persoană juridică 

HCL 66 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ramura Jiului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 509 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 553 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 68 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 69”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.801 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77-89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.691 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Constantin Apostol nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 163E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de clinică medicală pe un teren în suprafaţă de 1.003 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 3A”, Sector 6, pentru construire două locuinţe cuplate pe un teren în suprafaţă de 340 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 31”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare corp C1 şi construire corp C2 şi corp C3 cu funcţiunea de spaţii de cazare, vestiare pentru sportivi şi administrativ pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.654 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gen. Petre Popovăţ nr. 62”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 393 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 58”, Sector 6, pentru construire hală cu funcţiunea de service auto pentru 5 posturi, servicii, birouri şi pergolă  pe un teren în suprafaţă de 2.649 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 76 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Memoriu tehnic studiu de fezabilitate

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică şi de consultanţă în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din  Sectorul 6

HCL 78 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Parohia Sf. Ioan Rusul și Acoperământul Maicii Domnului – ”Brâncuși”

HCL 79 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti

Anexe 1-8

HCL 81 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

HCL 82 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe sociale situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 83 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă  în incinta Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 

HCL 84 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor Şcoală după Şcoală în incinta Şcolii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 85 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 86 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 88 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6 EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 89 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/ 27.04.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 90 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

Referat privind indreptarea erorilor materiale din Hotararile Consiliului Local Sector 6 nr.90, nr.93 si nr.94, adoptate in sedinta extraordinara din data de 08.05.2018

HCL 91 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

HCL 92 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a  costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice  și a nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

Anexa

Anexa

Anexa

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Neghiniţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Referat privind indreptarea erorilor materiale din Hotararile Consiliului Local Sector 6 nr.90, nr.93 si nr.94, adoptate in sedinta extraordinara din data de 08.05.2018

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Pinochio din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Referat privind indreptarea erorilor materiale din Hotararile Consiliului Local Sector 6 nr.90, nr.93 si nr.94, adoptate in sedinta extraordinara din data de 08.05.2018

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”

Anexa

Anexa

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului  de Funcționare pentru beneficiari

HCL 97 – Hotarare pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare  a contestațiilor și a Grilei de evaluare

HCL 98 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 99 – Hotarare privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane  a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în perioada 2018 – 2020

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.100 din 24.05.2018

HCL 101 – Hotarare de  modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare

HCL 102 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea „Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55574 lei a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’ desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’

HCL 105 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local  Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular  şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 106 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 107 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, în sensul că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6  adresa Grădiniţei ,,Degeţica” din Str. Constantin Niţescu nr. 11, Sector 6, Bucureşti, în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, Bucureşti

HCL 108 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă din acte de 621 m.p. – suprafaţa măsurată de 611 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Taberei nr. 28A”, Sector 6, pentru construire biserică, paraclis, lumânărar şi troiţă pe un teren în suprafaţă de 2.698 m.p., proprietate de stat

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 111 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 25B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 869 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 112 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 87-89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 877 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 123-133”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spălătorie auto ecologică pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.500 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 114 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 83D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 713 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 116 – Hotarare de aprobare a proiectului “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 117 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 118 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62, bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexe 1-8

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018
Anexa I, II, III, IV
Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018
Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018
Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018

HCL 121 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea executării lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor din carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”

HCL 125 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon”

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Înfiinţare Parc Bulevardul Timişoara nr. 10-12”

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”

Nota indreptare materiala

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”

HCL 130 – Hotarare privind menținerea activității Administrației Școlilor Sector 6 pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale la unități de învățământ preuniversitar de stat Sector 6, din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art.71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1303/2013

HCL 131 – Hotărâre de aprobare a acordului de parteneriat între Primăria Sector 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6
Anexa

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 164”
Anexa

Anexa

HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi adocumentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Profesională Specială pentru Deflcienţi de Auz Sfânta Maria”
Anexa

Anexa

HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”
Anexa

HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu”
Anexa

Anexa

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”
Anexa

Anexa

HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modemizarea unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic Petru Maior”
Anexa

Anexa

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului “Siguranță și îngrijire – Locuințe Maxim Protejate” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 139 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 140 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.029 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 141 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru construire anexe administrative pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.483 m.p., proprietatea Ministerului Apărării Naţionale

HCL 142 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21C”, Sector 6, pentru construire clopotniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.006 m.p., proprietatea Arhiepiscopia Bucureştilor

HCL 143 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărăbuşului nr. 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 16-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 730 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 145 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 116”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 216 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 146 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dudului nr. 21”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 147 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1.713 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 148 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 222”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 752 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 149 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Moineşti nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 336 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 150 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.499 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 151 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 173”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 600,03 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 152 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 155 –  Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 156 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 157 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Rezidenţial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 160 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Consiliul Local al Sectorului 1 în scopul realizării în parteneriat a Proiectului de regenerare urbană și amenajare a zonelor Giulești și Giulești Sârbi

HCL 161 – Hotarare privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa Îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/B1

HCL 162 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020

HCL 163 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 165 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local 

HCL 166 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 168 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă, Filiala Sector 6, București și în Retragere și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune

HCL 169 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023

Anexa

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuinţe realizată în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 171 – Hotarare de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 413 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 173 –  Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 174 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018

Anexa I rectif august 2018

Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018

HCL 176 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 177 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 

HCL 178 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 179 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

HCL 180 – Hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii

HCL 181 – Hotarare privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare din bugetul local, in anul 2019, pentru asociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum si categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subventii din bugetul local

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexa

Anexa I,II

HCL 183 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexele 1-8

HCL 184 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei

HCL 185 – Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea construirii unui sediu administrativ, pe terenul situat în cartierul “Constantin Brâncuşi”, Zona C1, aleea Pasărea în Văzduh nr. 1, sector 6, Bucureşti, identificat conform planului Anexă

HCL 186 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 privind aprobarea ”Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 187 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.187 din 30.08.2018

HCL 188 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.188 din 30.08.2018

HCL 189 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amfiteatru” Școala Gimnazială nr. 198, actualmente Școala Gimnazială ,,Regina Maria”, din Str. Apusului nr. 71-73, Sector 6, București

HCL 190 – Hotarare privind transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în strada Drumul Taberei nr. 18, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6

HCL 191 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale „Crângaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.191 din 30.08.2018

HCL 192 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei Sociale “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 193 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 194 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.194 din 30.08.2018

HCL 195 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Copii cu Dizabilități „Domnița Bălașa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 196 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 197 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistență Maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 198 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 199 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Agnita nr. 59A”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă C1 cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 290 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 200 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 101-107”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 596 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 201 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de after school pe un teren în suprafaţă de 9.793 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor

HCL 202 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 203 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 236”, Sector 6, pentru construire
imobile cu funcţiunea de bancă de alimente şi cantină pe un teren în suprafaţă de 5.117 m.p. – suprafaţă măsurată de 5.079 m.p., proprietate de stat

HCL 204 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 128.000 m.p., proprietate publică de stat

HCL 205 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 44”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 864 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 206 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Govora nr. 14-18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.000 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 207 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică 

HCL 208 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 209 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 210 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 40A”, Sector 6, pentru extindere hală pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.727 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 211 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 212 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 92E”, Sector 6, pentru construire hală depozitare cu spaţii anexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.468 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 213 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Valea Călmăţuiului nr. 23-25”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 4.176 m.p., proprietate privată persoană juridică 

HCL 214 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni nr. 3A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 173 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 215 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexa I, II, III, IV 

Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018

Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018

Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018

HCL 216 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 217 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 218 –  Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018

HCL 219 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018

HCL 220 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018

HCL 221 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spaţii destinate activităţilor şcoală după şcoală (after-school) în incinta Şcolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018

HCL 222 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018

HCL 223 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018

HCL 224 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018

HCL 225 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018

HCL 226 – Hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 293/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

HCL 227 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 96/08.05.2018 privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de funcționare pentru beneficiari

HCL 228 –  Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 229 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de a aproba transmiterea imobilelor ştrand Giuleşti şi baia Giuleşti, situate în Calea Giuleşti nr. 240, sector 6, din administrarea Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6, în scopul derulării de activităţi culturale, sportive şi de agrement

HCL 230 – Hotarare pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință pentru un spațiu în suprafață aproximativă de 550 m2, situat în incinta centrului comercial Auchan Drumul Taberei din str. Brașov nr. 25, sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.230 din 27.09.2018

HCL 231 – Hotarare de aprobare a Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Calea Crângaşi nr. 140”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 6.123 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 234 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Fabricii nr. 22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 11.952 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 235 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 236 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 10.131 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti prin Consiliului Local Sector 6 în administrarea Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 237 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lunca Cernei nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de grădiniţă şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.121 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mihaela Ruxandra Marcu nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 13.875 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 6 în administrarea Administraţiei Şcolilor Sector 6

HCL 239 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Obcina Mare nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de after school şi sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.570 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Parva nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi after school pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.534 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 241 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 33”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală de sport multifuncţională pe un teren în suprafaţă măsurată de 15.444 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 242 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 243 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 244 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 60B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 493 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 245 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Rocilor nr. 12-16”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 74.563 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 246 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 26”, Sector 6, pentru ecxtindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă şi concesionare teren pe un teren în suprafaţă de 72.91 m.p. şi teren în suprafaţă de 271,36 m.p. propus spre concesionare, parţial proprietate privată persoane fizice şi parţial domeniu privat

HCL 247 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 248 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Moise Constantin nr. 8-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 744 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 249 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-34-36”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 32.703 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 250 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 18-36”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.800 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 251 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.704 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 252 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 320 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 253 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101V”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 254 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101X”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 891 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 255 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 77”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.600 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 256 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

 1.  Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018
 2. Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018
 3. Lista obiective investitii finantate din Imprumuturi externe 2018
 4. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018
 5. Anexa I, II, III, IV, V rectif octombrie 2018

HCL 257 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 166/18.07.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 258 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 167/18.07.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” şi a cheltuielilor legate de proiect 

HCL 259 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 173/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 260 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 261 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 216/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 262 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 6” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 263 – Hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 174/23.08.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 264 – Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.09.2018 privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect 

HCL 265 – Hotarare privind aprobarea finanțării proiectului „Renovarea Casei de cultură raionale Hîncești” din Raionul Hîncești, Republica Moldova

HCL 266 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 267 – Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în unitățile de învățământ de stat, preuniversitar din Sectorul 6

HCL 268 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 269 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anii 2019-2023 a proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” COD:127169 și asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2024, 2025, 2026)

HCL 270 – Hotarare privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții “infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa I

Anexa II

HCL 271 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 272 – Hotarare privind completarea Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cuGrădiniţa cu program normal și program prelungit ,,Castelul Voinicilor” la unităţi de învăţământ particular

HCL 273 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. – Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 274 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Amilcar C. Săndulescu nr. 6-10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe cu partiu special pentu porfesiuni liberale, spaţii comerciale şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.214 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 275 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Blandiana nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 414 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 276 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boja nr. 73”, Sector 6, pentru construire biserică şi capelă-clopotniţă pe un teren în suprafaţă de 1.198 m.p., Parohia “Sfântul Andrei – Militari”

HCL 277 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Serg. Cutieru Alexandru nr. 25A”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 22.000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 278 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 229 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 279 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 280 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 281 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe înşiruite şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 9.060 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 282 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 283 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 14”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de depozit pe un teren în suprafaţă de 2.731 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti

HCL 284 –  Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

 1. Anexa I, II,III,IV,V,VI rectif decembrie 2018
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018
 3. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018
 4. Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2018
 5. Lista obiective investitii finantate din Imprumuturi externe 2018
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018
 7. Nota hot. 284-2018

HCL 285 – Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/26.07.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aprobării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București pentru perioada 2017 – 2023

HCL 286 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea elaborării Strategiei locale integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6, București

HCL 287 – Hotarare privind acordarea unui număr de 3628 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 288 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Nota hot. 288-2018

HCL 289 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexe 1-8

HCL 290 – Hotarare privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2018, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 291 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare pentru strada Stoica Vizitiu”

Anexa

HCL 292 –  Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 293 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din aleea Săndulești nr. 1, bloc C1 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa 

HCL 294 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Bld. Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 295 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 296 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din strada Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 297 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Şcoala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017

HCL 298 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017

HCL 299 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017

HCL 300 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017

HCL 301 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018

HCL 302 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018

HCL 303 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018

HCL 304 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017

HCL 305 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017

HCL 306 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017

HCL 307 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017

HCL 308 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 56.398 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), desfășurat de Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Carol I”

HCL 309 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2019

HCL 310 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2019

HCL 311 – Hotarare privind aprobarea pentru anul 2019, a Planului de acţiuni de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

HCL 312 – Hotarare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

HCL 313 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti

HCL 314 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019

Anexa I

Anexa II

Anexa III

HCL 315 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019

HCL 316 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 317 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viața comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local

Nota 317/2018

HCL 318 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6

HCL 319 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Estuar, pentru proiectul ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”

HCL 320 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 608”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii, showroom şi birouri pe un teren în suprafaţă de 9.957 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 321 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 322 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.000 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 323 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 324 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Dr. Emanoil Mihail Severin nr. 8”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 240 m.p., proprietate privată persoane fizice