“Meciul era în toi când am ajuns eu pe teren. Grupul s-a împărţit în două, ca să ajungă mingea de la o poartă la alta, driblată. Antrenamentele au loc de două ori pe săptamână. Puştanii vin de la diverse centre, de stat sau ale unor fundaţii, unde sunt îngrijiţi, dacă părinţii lor n-au nici bani, nici chef să-i crească.(…) Micuţii aleargă de rup pământul. O minge peticită e trimisă de colo-colo printre picioarele adversarilor. De pe margine se dau indicaţii. Un bărbat tânar le spune jucătorilor ce şi cum să facă. Diverse tehnici de joc.” Era vorba despre Nicolae Gorunescu, antrenorul copiilor, absolvent de Filosofie, care acum 10 ani, atunci când a fost scris articolul, era şeful Serviciului Delincvenţă Juvenilă şi Asistenţa Copiilor Străzii, astăzi fiind Directorul executiv al Protecţiei Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

Exact aşa s-a format echipa de fotbal “Vulturii Negri” în anul 2002, cu o minge de împrumut şi o mână de copii plini de speranţe, foarte mândri că sunt parte importantă dintr-un întreg, echipa lor. Copiii au început să participe la diferite competiţii şi motivaţi de rezultate au continuat să muncească pentru dezvoltarea lor personală. Ei, copiii fără un cămin, mergeau cu trenul, vizitau ţări străine, vedeau copii ca ei, legau prietenii. Li se arătau lucruri noi şi minunate întâmplări nemaipomenite care făceau lumină într-un prezent cenuşiu. Era uimitor cum dintr-o dată vedeau viaţa cu alţi ochi, unde ei înşişi construiau împreună un viitor.

În prezent, echipa de fotbal este un program integrat în proiectul “Liga Tinerilor Sportivi”, un proiect ambiţios, care a fost conceput iniţial pentru copiii care stăteau permanent sau temporar pe stradă. Ulterior, programul a fost extins şi la alte categorii de beneficiari, în special copii cu devianţă comportamentală, aflaţi în risc de abandon şcolar, risc de delincvenţă sau proveniţi din familii marginalizate.

Proiectul îşi propune dezvoltarea micilor talente şi atragerea copiilor cu probleme psiho-sociale în activităţi sportive cu scop educativ şi de modelare a comportamentului în colectivitate.

Peste 100 de copii beneficiază anual de proiectul “Liga Tinerilor Sportivi”, care, datorită succesului înregistrat, a fost extins. În prezent, datorită modalităţilor specifice de stimulare a comunicării şi  responsabilizării pe care le implică lucrul în echipă, pe lângă fotbal, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, oferă copiilor activităţi de handbal, şah, tenis şi escaladă.

Performanţa sportivă constituie un obiectiv secundar în cadrul proiectului, importante fiind efectele participării la acest program asupra conduitei copiilor (reluarea legăturii cu şcoala, reintegrare familială, evitarea recidivei pentru copiii delincvenţi etc).  Copiii găsesc în cadrul proiectului o alternativă de petrecere a timpului liber, îşi formează exerciţiul unei comunicări asertive şi a negocierii paşnice, învaţă să-şi controleze emoţiile şi impulsivitatea, dezvoltând atitudini pozitive de fair-play, responsabilitate şi stimă de sine.