Codurile de atenționări și avertizări hidrologice sunt stabilite în funcție de anumite praguri și mărimi de apărare în cazul inundațiilor.

Pragurile pentru precipitațiile măsurate sunt măsurate în funcție de cantitatea de apă acumulată într-un anumit timp. Ele sunt de trei tipuri:

 1. pragul de atenție – precipitații care totalizează cantități de 15 l/mp in maxim 3 ore;
 2. pragul de alertă – precipitații care totalizează 25 l/mp in maxim 6 ore;
 3. pragul de pericol – precipitații care totalizează 25 l/mp/1 oră și care pot produce creșteri bruște de niveluri pe cursurile de apă, curgeri intense de strat de apă pe versanți.

Mărimile caracteristice de apărare, în caz de inundații, sunt împărțite în funcție de topul de zonă afectată, dar și tipul de apă (curgătoare, lac, baraj, gheață).  Astfel, există patru mari categorii:

A. Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:

 1. Faza I de apărare – atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
 2. Faza a II-a de apărare – atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
 3. Faza a III-a de apărare – atunci când nivelul apei ajunge la 0,2 m – 1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

B. Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice:

 1. cota de atenţie – C.A. – nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
 2. cota de inundaţie – C.I. – nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea primului obiectiv;
 3. cota de pericol – C.P. – nivelul la care pot fi necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri
  deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

C. Pentru acumulări fazele I, a II-a şi a III-a de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei
în lac şi de debitul afluent şi se calculează de proiectant/expert în ecartul cuprins între Nivelul Normal
de Retenţie (N.N.R.) şi Nivel maxim de exploatare (N.M.E.), stabilite și prin regulamentele de
exploatare.

D. Pentru comportarea barajelor pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare
obiectiv în funcţie de:

 1. nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte Nivelul Normal de Retenţie (N.N.R.);
 2. atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei.

Valorile limită în comportarea construcţiei sunt:

 1. pragul de atenţie – valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;
 2. pragul de alertă – modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;
 3. pragul de pericol – barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.

E. În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se
stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

 1. faza I – atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;
 2. faza a II-a – atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;

faza a III-a – atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin curgerea sloiurilor în aval ca urmare a cedării zăporului.