Direcția Tehnică

Are ca obiect de activitate problemele de cadastru, fond funciar, registru agricol, patrimoniu şi analiza imobilelor din punct de vedere al reţelelor edilitare; se subordonează Arhitectului-şef şi colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6, cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, cu structurile similare din cadrul celorlalte primării de sector şi ale P.M.B., cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, deţinătorii de utilităţi publice etc).