Director General

ATRIBUŢII DIRECTOR GENERAL

Analizează, planifică şi evaluează comunicarea cu privire la problemele legate de Primăria Sectorului 6;

Stabileşte, menţine contacte strânse şi relaţii de colaborare cu organizaţiile interne şi internationale care promovează şi protejează interesele comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în interesul colectivităţilor locale;

Coordonează activitatea direcţiei/serviciilor/compartimentelor din subordine;

Coordonează procesul de elaborare şi actualizare a elementelor de identificare al instituţiei;

Coordonează aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul direcţiei;
Avizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemelor de control intern/managerial;

Coordonează activitatea de identificare şi evaluare a factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;

Avizează registrul riscurilor la nivelul direcţiei;

Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii direcţiei conform cadrului procedural;

Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile direcţiei.