Biroul Relații Publice în Teritoriu

Atribuţii specifice:

 • Informează cetăţenii, oportun, asupra actelor normative, în vigoare, cu caracter general şi specific şi asupra programelor de dezvoltare comunitară, Hotărârilor Consiliului Local şi Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6;
 • Realizează activităţi de consiliere bazate pe informarea corectă şi prezentarea consecinţelor fiecărei opţiuni, astfel încât oamenii să poată decide cum să procedeze optimal, funcţie de situaţie;
 • Înregistrează, în teritoriu, petiţiile cetăţenilor şi le transmite spre repartizare la Biroul Unic;
 • Informează operativ petenţii asupra documentelor necesare completării dosarelor ce vizeaza activitatea primăriei sau a instituţiilor deconcentrate şi pune la dispoziţie instrucţiunile şi modelele de documente necesare;
 • Asigură caracterul de actualitate şi imparţialitate al informaţiei apărând totodată interesele instituţiei;

 • Adresa:
 • Telefon:
 • Fax: –
 • Email: –

Programul cu publicul:

 • Luni–Joi:  9.00 – 15.00
 • Miercuri: 10.00 – 17.00
 • Vineri: 9.00 – 12.00