Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Direcţia Juridică are ca obiect de activitate reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi acordarea de consultanţă juridică aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6.

Atribuţii specifice:

  • exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea legilor şi actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea primăriei sau la cererea compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc probleme din sfera de competenţă a primăriei
  • reprezintă, în instanţele judecătoreşti de toate gradele, Consiliul Local al Sectorului 6 şi Primarul Sectorului 6
  • semnează pentru conformitate forma contractelor transmise de compartimentele de specialitate
  • ia măsuri pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea acestora
  • întocmeşte întâmpinări, răspunsuri la adrese şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi redactează acţiuni judecătoreşti, face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac
  • solicită acte în susţinerea probatoriilor de la serviciile din cadrul aparatului de specialitate
  • colaborează cu orice alt serviciu din aparatul de specialitate în vederea realizării atribuţiilor ce revin instituţiei în temeiul actelor normative în vigoare
  • colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe juridice în cazul sesizărilor şi reclamaţiilor adresate instituţiei.