Serviciul Managementul Resurselor Umane

Direcţia Managementul Resurselor Umane are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea şi perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate, organizarea în condiţii de legalitate a structurilor aparatului executiv, precum şi a serviciilor publice şi instituţiilor publice de interes local, la propunerea acestora.

Atribuţii specifice:

  • asigură informarea personalului din aparatul de specialitate cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă şi exercită controlul asupra respectării acestora
  • participă alături de organismele de certificare la elaborarea, implementarea şi obţinerea/menţinerea certificării Sistemului  de Management al Calităţii
  • întocmeşte şi actualizează documentele calităţii conform Standardului ISO 9001: 2008: Manualul Calităţii, proceduri generale, proceduri de organizare şi alte formulare anexă
  • urmăreşte implementarea, respectarea şi îndeplinirea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii în compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
  • ţine gestiunea unică a documentelor Sistemului de Management al Calităţii
  • colaborează cu responsabilii managementului calităţii ai compartimentelor din cadrul primăriei la întocmirea documentaţiei, înregistrărilor şi raportărilor referitoare la analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii
  • gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii
  • codifică şi introduce în sistem informatic documentele calităţii emise la nivel de direcţii
  • retrage controlat din uz documentele de calitate perimate şi difuzează controlat noile versiuni.