Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative

Atribuţii specifice:

  • primeşte şi verifică dosarele întocmite pentru atribuirea de locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ de stat, în temeiul Legii nr. 114/1996
  • primeşte şi verifică dosarele întocmite pentru atribuirea de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii tinerilor, în temeiul Legii nr.152/ 1998
  • centralizează necesarul de locuinţe la nivelul Sectorului 6, pe categorii de solicitanţi
  • prezintă spre analiză Comisiei Sociale de repartizare a locuinţelor, constituită în cadrul Primăriei Sectorului 6, situaţia locuinţelor şi garajelor disponibile, nominalizate la dispoziţia Primăriei Sectorului 6, în vederea reglementării şi repartizării acestora
  • prezintă, spre analiză, Comisiei Sociale de repartizare a locuinţelor, constituită în cadrul Primăriei Sectorului 6, cererile privind transcrierea contractelor de închiriere, schimburile de locuinţe, intrări în spaţiu şi extinderi în cadrul aceleiaşi unităţi locative, în vederea soluţionării acestora
  • întocmeşte proiecte de hotărâre privind aplicarea legislaţiei şi stabilirea de criterii de repartizare a locuinţelor
  • desfăşoară, în condiţii de transparenţă, cu respectarea hotărârilor Comisiei Sociale, activitatea de repartizare a locuinţelor
  • primeşte, verifică şi întocmeşte răspunsuri, la petiţiile adresate Primăriei Sectorului 6 sau altor autorităţi ale statului, privind repartizarea de locuinţe.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei nr. 200

Telefon: 0372 463 382 – interior: 434.

Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative

0372 463 439

0372 463 440