Administrator public

Gabriel MUTU

Adrian Nicolae VIGHECIU

      Administrator Public al Sectorului 6 al Municipiul BUCUREȘTI

!

Mandat

Perioada: nedeterminat

Despre mine

“…

  • Curriculum Vitae

Responsabilitate

Coordonarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Administraţiei Pieţelor Sector 6 şi Direcţiei Generale Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6.

Exercitarea activităţii de management a Proiectelor finanţate din împrumuturi rambursabile şi nerambursabile în cadrul aparatului propriu al Primarului Sectorului 6 precum şi coordonarea activităţii compartimentelor de specialitate din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 6 care vor derula operaţiuni cu fonduri provenite din finanţări externe şi interne.

Atribuții

Poate îndeplini atribuţii de coordonare delegate de către primar în baza contractului de management privind:

Aparatul de specialitate al primarului;

Serviciile publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

Calitatea de ordonator principal de credite;

Poate îndeplini orice alte atribuţii relevante postului, în limitele legii.