Viceprimarul

Constantin TOMESCU

Constantin TOMESCU

      Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiul BUCUREȘTI

!

Mandat

Perioada: 2016 – 2020

Despre mine

“Să îmi dea Dumnezeu puterea de a accepta ce nu pot schimba, curajul de
a schimba ce pot şi înţelepciunea de a şti ce pot şi ce nu pot.”
– Marc Aureliu

Responsabilitate

Viceprimarul conduce, coordonează şi controlează structuri ale aparatului de specialitate al Primarului conform delegării de competenţă acordată de Primar.

Atribuţii

Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale, prin dispoziţie, conform art. 57 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.