Mâine, 15 decembrie 2016, începând cu orele 10.00, în sala de conferinţe din incinta Complexului de Servicii Sociale Floare Roşie va avea loc o întâlnire consultativă pentru identificarea nevoilor de încadrare pe piaţa muncii pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile.

Cei vizaţi sunt: tineri peste 18 ani ce părăsesc sistemul de protecţie al statului, femei, familii monoparentale şi familii cu mai mult de doi copii, romi şi persoane cu dizabilităţi, victime ale violenţei în familie, persoane aflate în detenţie, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 împreună cu reprezentanţii ONG-urilor şi potenţiali angajatori vor discuta modalităţi de cooperare şi continuare a măsurilor de implementare a strategiilor de integrare socio-profesională a persoanelor care provin din grupurile vulnerabile, acesta fiind un pas important în procesul de combatere a marginalizării sociale la nivelul întregii regiuni Bucureşti – Ilfov.

Se vor analiza teme de interes comun, precum realizarea unor studii referitoare la dinamica socială a locurilor de muncă, propuneri realiste pentru rezolvarea unor probleme controversate privind barierele întâlnite de persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile în procesul de incluziune pe piaţa muncii.

Grupul consultativ este organizat în cadrul sustenabilităţii proiectelor:

  • „Şanse egale în comunitatea noastră”ID:124026;
  • „O altă perspectivă asupra dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID:124486;
  • „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”ID:143222;
  • „Europa Inclusivă – iniţiative regionale sustenabile”ID:142874;
  • EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”ID:125842;
  • „ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”ID:142962 ;
  • „Respect şi şanse egale pentru femei”ID:125516.

În perioada de derulare, cele şapte proiecte au calificat la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov un număr de 1.110 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, iar în ultimii trei ani s-au desfăşurat cursuri de calificare în meseriile: lucrător în comerţ, legător manual, îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator, brutar, operator date, frizer, manichiură-pedichiură, technician maseur, confecţioner asamblor articole textile, peisagist, mercantizor.