Informatii de interes public

Solicitare informatii. Legislatie

  • MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI SI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (REFUZ SI NETRIMITERE IN TERMEN LEGAL)

  1. Reclamaţie administrativă (1)
  2. Reclamaţie administrativă (2)
  3. Scrisoare de răspuns la cerere
  4. Răspuns la reclamaţie

Timpul necesar completarii: 5 minute.

  • FORMULAR PENTRU SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001

Formular-tip cerere de informaţii de interes public

Timpul necesar completarii: 5 minute.

  • Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

  • Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Buget din toate sursele de venituri

Bilanturi Contabile

Declaratii de avere si de interese

Formulare TIP