Informații utile

Informațiile de interes public.

Anunt privind procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor in cadrul “PROGRAMULUI DE EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN SECTOR 6”

Notificare Lb RomanaDescarcă Notificare Lb EnglezaDescarcă Invitatie - Lb RomanaDescarcă Invitatie- Lb EnglezaDescarcă Caiet de sarcini -Lb RomanaDescarcă Caiet de sarcini - Lb EnglezaDescarcă Modele formulare NFP revDescarcă Model contract...

Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe construită de ANL, destinată închirierii, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor până la data de 09.10.2019, camerele 47-48 ( parter) :

Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe construită de ANL, destinată închirierii, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor până la data de 09.10.2019, camerele 47-48 ( parter) :...

Informații utile

Informațiile de interes public.

SIPOCA 35

Guvernare transparenta ,deschisa si participativa – standardizare, armonizare, dialog imbunatatit – SIPOCA 35

Alte informații utile

Programe finanțare externă


Fonduri nerambursabile

Obiective de investiții


Străzi, apă-canal, școli, etc.

ADPDU Sector 6


Sector 6

Documentele de interes public


Lista cuprinzând documentele de interes public