Evidența Persoanelor

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 cu personalitate juridică, se găseşte în subordinea Consiliului Local Sector 6, fiind aparat de specialitate al Administraţiei Publice Locale, constituit în temeiul art. 1 alin.(1) din O.G. nr.84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin O.U.G. nr.50/ 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.

Contravalorile taxelor încasate de Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 sunt după cum urmează:

  • contravaloare carte de identitate – 7 lei;
  • contravaloare carte de identitate provizorie – 1 leu;
  • furnizarea unor date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor – 1 leu/persoană.

Aceste taxe se achită la ghişeele de evidenţă în momentul depunerii actelor. Timbrele fiscale în valoare de 4 lei, se pot procura de la orice oficiu poştal.

Persoanele care locuiesc în Bucureşti pe raza Sectorului 6 pot solicita eliberarea actelor de identitate la oricare dintre birourile de evidenţă existente la nivelul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi link-urile următoare:

http://www.evidentapersoanelor6.ro

http://dgepmb.ro/intrebari/20

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 are în componenţa sa următoarele structuri:

1. Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

Sediul Central
Str. Hanul Ancuţei nr. 4, Sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.434.13.31; 021.434.13.05
Fax: 021.434.13.31
www.evidentapersoanelor6.ro

Atentie! La sediul administrativ din strada Hanul Ancutei nr.4, nu se depun si nu se elibereaza documente ce privesc activitatea de Evidenta Persoanelor si Starea Civila.

 

Mijloace de transport: 
Troleibuz 61, 62 autobuz 136, 137, 138, 236, 336

Program de lucru:
Luni – Joi:
Primiri documente:
8.00– 12.00; 16.00 – 20.00
Eliberări documente:
12.00 – 16.00

Vineri:
Primiri documente:
8.00 – 12.00
Eliberări documente:
12.00 – 16.30

 

2. Serviciul Stare Civilă Sector 6

Str. Drumul Sării nr. 85, sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.410.57.08
www.evidentapersoanelor6.ro

Mijloace de transport: 
Tramvai 8, 11, 25, 47, troleibuz 69, 90, 91, 96, autobuz 126, 168, 268, 368

Program de lucru:
Luni – Joi: 09.00-15.00
Vineri: 09.00-13.00

Program Birou Căsătorii:
Luni – Joi: 09.00-16.00
Vineri:  09.00-14.00
Sâmbăta: 09.00-14.00
Duminica nu se oficiază căsătorii.

Program Birou Decese:
Luni – Joi: 09.00-15.00
Vineri: 09.00-13.00

Sâmbăta, duminica şi de sărbătorile legale: 10.00-13.00

3. Serviciul Evidenţă a Persoanelor, având în subordine 2 birouri şi 3 compartimente.

Cetăţenii Sectorului 6 se pot adresa birourilor Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, atunci când documentele fie au expirat, fie persoana respectivă a împlinit 14 ani, şi-a schimbat domiciliul sau numele.

Biroul nr.1 de Evidenţă a Persoanelor

Incinta Secţiei Nr. 20 de Poliţie
Str. George Mihail Zamfirescu (fostă Fălciu) nr. 52/ Şoseaua Virtuţii nr. 1 – 3, Sector 6, Bucureşti

Tel.: 021.430.02.92
www.evidentapersoanelor6.ro

Mijloace de transport: 
Tramvai 41, autobuz 162, 163, 178

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 16.30
Miercuri:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 18.30
Vineri:
Primiri documente: 8.30 – 12.00
Eliberări documente: 12.00 – 16.30

Biroul nr. 2 de Evidenţă a Persoanelor

Incita Secţiei Nr. 21 de Poliţie
Str. Dezrobirii nr. 37, Sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.433.02.01
www.evidentapersoanelor6.ro

Mijloace de transport: 
Troleibuz 61, 62, autobuz 106, 136, 236, 336, metrou staţia Gorjului

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 16.30
Miercuri:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 18.30
Vineri:
Primiri documente: 8.30 – 12.00
Eliberări documente: 12.00 – 16.30

Compartimentul nr. 3 de Evidenţă a Persoanelor

Incita Secţiei Nr. 22 de Poliţie
Str. Braşov nr. 19, Sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.440.32.23

www.evidentapersoanelor6.ro

Mijloace de transport: 
Tramvai 41, troleibuz 90, 91, 93, autobuz 268.

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 16.30
Miercuri:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 18.30
Vineri:
Primiri documente: 8.30 – 12.00
Eliberări documente: 12.00 – 16.30

 

Compartimentul nr. 4 de Evidenţă a Persoanelor

Sos. Virtuţii nr. 1 – 3, sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.430.02.92
www.evidentapersoanelor6.ro

Mijloace de transport: 
Tramvai 41, autobuz 162, 163, 178

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 16.30
Miercuri:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 18.30
Vineri:
Primiri documente: 8.30 – 12.00
Eliberări documente: 12.00 – 16.30

Compartimentul nr. 5 de Evidenţă a Persoanelor

Incita Secţiei Nr. 25 de Poliţie
Str. Aleea Callatis nr. 1 – 3, sector 6, Bucureşti
Tel.: 021.444.06.48
www.evidentapersoanelor6.ro

Mijloace de transport: 
Autobuz 105, 368

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi:
Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 16.30
Miercuri:

Primiri/ Eliberări documente: 8.30 – 18.30
Vineri:
Primiri documente: 8.30 – 12.00
Eliberări documente: 12.00 – 16.30

 

4. Compartimentul Mopeduri

Str. Drumul Taberei nr 18, Complex Orizont – etajul 1
Tel.: 0728.98.00.46
www.evidentapersoanelor6.ro

Mijloace de transport: 
Troleibuz 61, 62 autobuz 136, 137, 138, 236, 336

Program de lucru:
Luni – Joi: 8.30 – 14.30
Vineri: 8.30 – 13.00