Locuinte sociale

Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale sau din fondul de stat

  • Criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr.114/ 1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile pentru anul 2020, conform HCL 218 din 27.08.2019. Vă rugăm să consultaţi şi Anexa 1 la HCL 218 din 27.08.2019 privind condiţii de atribuire şi Anexa 2 la HCL 218 din 27.08.2019 privind punctajele pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate.

Actele necesare pentru depunerea cererilor în vederea atribuirii de locuinţe în baza legii nr. 114/1996, republicată şi modificată, a normelor metodologice de aplicarea acesteia şi a criteriilor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6 şi Prefectură, pentru accesare document – click aici.

  • Criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/ 2007, aplicabile pentru anul 2020, conform HCL 219 din 27.08.2019. Vă rugăm să consultaţi şi Anexa 1 la HCL 219 din 27.08.2019 privind condiţii de atribuire şi Anexa 2 la HCL 219 din 27.08.2019 privind punctajele pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate.

Lista cuprinzand documentele necesare completarii dosarelor pentru atribuirea de locuinte, in baza ordonantei de urgenta nr.74/2007 si a criteriilor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6 (persoane provenite din imobile retrocedate), pentru accesare document – click aici