Locuri de parcare

Informaţii privind dobândirea unui loc de parcare în Sectorul 6 

Locuitorii Sectorului 6, care doresc să obţină un loc în parcările de reşedinţă administrate de Primăria Sectorului 6, se pot adresa Serviciului Parcaje din Șos. Virtuții nr. 148, etaj 1.

Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri – orele 8.30-13.00; miercuri – orele 13.00-18.30; telefon: 021.440.20.64.

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de reşedinţă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă adresa de domiciliu într-un imobil situat în arealul parcării;
 • să înregistreze la Administrația Comercială Sector 6 o cerere tip;
 • sa faca dovada prin prezentarea in original a certificatului de inmatriculare, a dreptului de proprietate/ utilizare( in caz leasing) asupra unui autoturism cu ITP valabil.

Cererea se înregistrează la Administrația Comercială Sector 6 şi se onorează , în cazul în care:

 • sunt îndeplinite condiţiile enumerate la punctele 1 – 3;
 • există locuri disponibile în respectiva parcare de reşedinţă;
 • solicitantul achită taxa anuală al cărei cuantum este stabilit anual prin H.C.G.M.B.

Depunerea cererii tip trebuie însoţită de următoarele documente:

  • BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare;
  • Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București;
  • contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul);
  • certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul);
  • creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

Pentru achitarea taxei locului de parcare în Sectorul 6, există mai multe modalităţi: direct de la ghişeele centrelor de încasare impozite şi taxe ale Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 din raza de domiciliu a contribuabilului; prin utilizarea cardurilor (prin POS); online, dar şi prin cele opt infochioscuri (tot pe baza cardurilor) amplasate în marile centre comerciale din sector: Plaza România, Cotroceni Parc, Selgros Drumul Taberei, Cora Lujerului, Carefour Orhideea şi Mlitari, Metro şi Auchan.

Dupa parcurgerea procedurii , solicitantul, va primii contractul de inchiriere, document care atesta dreptul de utilizare  a locului nominalizat in respectiva parcarea de resedinta, beneficiarul urmand a achita taxa aferenta.

Închirierea şi implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic.pana la data de 31 decembrie. Prelungirea contractului va putea fi efectuată în intervalul:1 ianuarie – 31 martie a anului prin plata taxei aferenta si intrunirea conditiilor cumulative.

Documente tipizate