Reabilitare termica

Listele cu blocurile cuprinse în programul de reabilitare termică.