Minuta dezbaterii publice a proiectului de act normativ: Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul 2017.