În această perioadă, polițiștii locali din cadrul Direcției
Generale de Poliție Locală Sector 6 desfășoară o serie de activități de
informare cu privire la intrarea în legalitate a persoanelor cu acte de
identitate expirate şi a minorilor cu vârsta de peste 14 ani, cu domiciliul
declarat în Sectorul 6, care nu au solicitat eliberarea actului de identitate
în termenul prevăzut de lege.

            Autoritatea
locală Sector 6 informează membrii comunității că termenul de valabilitate a
cărţii de identitate diferă în funcție de vârsta pe care o are posesorul în
momentul eliberării actului, după cum urmează:

 • Pentru persoanele cu
  vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cartea de identitate este valabilă 4 ani.
 • Termenul este de 7 ani
  în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.
 • Cei cu vârsta de peste
  25 de ani primesc cărți de identitate valabile 10 ani.
 • Persoanele trecute de
  55 ani vor avea actul de identitate valabil pe viață.

            În cazul
expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot
prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt
arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte de
expirare, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate.
        

            Există
posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate, aflat
în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate. În
celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani,
cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen
de 15 zile de la producerea evenimentului.

            Important de știut este și că nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.