Polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publică au desfășurat, în perioada  ianuarie – august 2018, mai multe acțiuni având ca scop respectarea prevederilor H.C.L. nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6.

În urma controalelor, au fost  depistați și identificați 634 de conducători auto care au încălcat normele privind staționarea pe spațiile verzi, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 156.585 lei.

Facem următoarele precizări:

Art. 1. În sensul Hotărârii 222/2016, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

  1. a)spaţiu verde – zona verde aparținând domeniului public sau privat al Municipiului, reprezentată de vegetaţie specifică (lemnoasă, arbustivă, floricolă şi erbacee), alta decât cele menţionate de H.C.G.M.B. nr. 114/2004, respectiv parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti;
  2. b)scuar – spaţiul verde din cadrul Municipiului, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;
  3. c)aliniament plantat – plantaţie din lungul bulevardelor, a altor căi de circulaţie sau a râului Dâmboviţa, cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului;

 

          Art. 2. (1) Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul sau remorcă pe spaţiile definite în art. 1, aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza Sectorului 6.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 250 lei la 500 lei pentru vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.