În perioada 01.01.2017 – 27.07.2017, polițiștii locali Sector 6 din cadrul Direcției Ordine Publică au desfășurat mai multe acțiuni care au avut ca scop respectarea prevederilor HCL nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6.

Astfel, în perioada menționată au fost  depistați și identificați 532 conducători auto care au încălcat normele privind staționarea pe spațiile verzi și au fost aplicate sancțiuni în cuantum total de 52.702 lei.

Art. 1. În sensul hotărârii nr. 222/2016, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

  1. a)      spaţiu verde – zona verde aparținând domeniului public sau privat al municipiului, reprezentată de vegetaţie specifică (lemnoasă, arbustivă, floricolă şi erbacee), alta decât cele menţionate de HCGMB nr. 114/2004, respectiv parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti;
  2. b)      scuar – spaţiul verde din cadrul municipiului cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;
  3. c)      aliniament plantat – plantaţie din lungul bulevardelor, a altor căi de circulaţie sau a râului Dâmboviţa, cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului;
  4. d)      spaţiul verde se compune din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:

–          scuar;

–          aliniament plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor;

–          teren liber, neproductiv din intravilan.

          Art. 2. (1) Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul sau remorcă pe spaţiile definite în art. 1, aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza Sectorului 6.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.

Tot în aceeași perioadă, agenții  din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 au desfășurat mai multe acțiuni având ca scop respectarea prevederilor Legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun de la intrarea în vigoare și până în prezent.

Astfel, au fost  depistate și identificate mai multe persoane care au încălcat normele privind fumatul în locurile de joacă destinate copiilor, fiind aplicate 27 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 3.600 lei.

Totodată, Poliția Locală a desfășurat acțiuni de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la riscurile nerespectării legislației referitoare la legea antifumat.

Reamintim cetăţenilor că  legea antifumat prevede că nerespectarea prevederilor ei de către persoanele fizice se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei.

Aceste acţiuni  se vor desfăşura permanent, aplicându-se, de câte ori va fi cazul, sancţiuni contravenţionale, cu scopul de a asigura respectarea actelor normative stabilite de autorități.

Totodată, în perioada  31.07.2017 – 04.08.2017  vor avea loc activităţi în vederea  fluidizării circulaţiei în zonele intersecţiilor Afi Palace Cotroceni și zona Valea Cascadelor.

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 face apel la cetăţeni să şofeze regulamentar, să nu obstrucţioneze circulaţia mijloacelor de transport în comun, să respecte indicatoarele cu semnificația “Oprirea Interzisă”, să nu staţioneze pe trecerile de pietoni şi să nu blocheze accesul în spitale, policlinici sau instituţii de învăţământ.

La sesizările cetăţenilor şi a conducătorilor auto, poliţiştii vor viza în special respectarea zonelor destinate staționării taximetrelor, obstrucţionarea circulaţiei de către şoferii microbuzelor particulare, astfel că şoferii trebuie să ţină cont de legislaţia în vigoare.

Astfel de acţiuni se vor desfășura în permanență pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe raza Sectorului 6.