Locuitorii Sectorului 6 pot transmite și online actele necesare reînnoirii contractului de închiriere a locului de parcare de reședință

Serviciul Parcări din cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 efectuează, în această perioadă, prima inventariere din ultimii ani a locurilor de parcare de reședință.

Dacă până acum, contractul de închiriere a locului de parcare de reședință se reînnoia automat, doar în baza achitării taxei de parcare la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 6, primarul Gabriel Mutu a dispus ADPDU Sector 6 inventarierea tuturor locurilor de parcare de reședință și actualizarea bazei de date din sector.

Gabriel Mutu: ”Efectuăm, în Sectorul 6, reînnoirea contractelor de parcare în scopul verificării legalității și actualizării acestora. Vom putea astfel anula contractele care nu mai îndeplinesc toate condițiile legale și care conduc la ocuparea nejustificată a locurilor de parcare de reședință. Regulamentele pe care le-am propus anul trecut spre aprobare Consiliului Local, de reînnoire a acestor contracte și de ridicare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public vor genera noi spații de parcare pentru locuitorii interesați de obținerea unui astfel de loc.”

Membrii comunității Sectorului 6 care au contractul de închiriere a locului de parcare de reședință încheiat înainte de 01.08.2017 dispun de două variante de reînnoire a actului:

  • pot trimite documentele scanate (alături de numărul de telefon), până la data de 31 martie 2018, la adresa de e-mail [email protected], urmând ca, în termen de 15 zile de la depunere, să fie contactați telefonic pentru ridicarea contractului;
  • pot depune documentele, tot până la data de 31 martie 2018, la sediul Serviciului Parcaje de Reședință din Str. Aleea Bistra nr.1

Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri – orele 08.30 – 13.00; miercuri – orele 13.00 – 18.30; telefon: 021.440.20.64.

 În ambele situații prezentate sunt necesare următoarele documente:

  • vechiul contract de parcare
  • BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare
  • Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București
  • contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul)
  • certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul)
  • creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

Mai mult, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a evita aglomerația de la ghișee, ADPDU Sector 6 va solicita în următoarea ședință a Consiliului Local Sector 6 extinderea datei limită de depunere a actelor pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință.

Foarte important!

  • Termenul până la care posesorii de autoturisme își pot achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6 chiria pentru locul de parcare rămâne 31 martie 2018. Neplata până la această dată duce la rezilierea automată a contractului de închiriere pentru locul de parcare.
  • Plata impozitului și, implicit, a locului de parcare nu este condiționată de reînnoirea contractului pentru locul de parcare. Cetățenii vor achita impozitul pentru anul în curs, apoi vor depune dosarul pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință, până la 31 martie 2018.