PROGRAM FINANȚARE “SPORT ȘI SĂNĂTATE ÎN SECTORUL 6

 1. DESCRIERE

Primăria Sector 6 lansează primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului “Sport și sănătate în Sectorul 6”. Programul este dedicat organizațiilor non-guvernamentale care au în domeniul de activitate:

1) Educația sportivă pentru copii și adolescenți;

2) Campaniile de sănătate și educație anti-HIV pentru adolescenți și tineri;

I.1 Justificarea contextului finanțării:

 1. Educația sportivă pentru copii și adolescenți

Conform studiilor în domeniu[1], participarea copiilor la sporturi (de echipă) îmbunătățește nivelul educațional al acestora, contribuie la dezvoltarea abilităților, la creșterea respectului de sine și a potențialului de leadership, ducând astfel la ameliorarea condiției emoționale și fizice personale a copilului și la pregătirea acestuia pentru provocările din viitor.  

Avantajele educației prin sport sunt semnificative însă copiii din mediile vulnerabile (sărăcie, cei aflați la risc de violență, abuz sau neglijare, cei care trăiesc în locuințe supraaglomerate și/sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, cei din orfelinate) au un acces tot mai redus la resurse[2], iar participarea la activități sportive organizate nu este posibilă, de cele mai multe ori.  

La nivelul sectorului, Primăria, pentru a sprijini efortul organizațiilor non-guvernamentale, va aloca în anul 2021 suma de 700 mii lei.

 • Campanii de sănătate și educație anti-HIV pentru adolescenţi şi tineri

Conform Analizei de Situaţie[3] (de la nivelul anului 2018), elaborată de către Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate, în România, în perioada 2007-2016, numărul de cazuri HIV/SIDA nou diagnosticate a crescut, înregistrandu-se un număr total de 7.139 cazuri noi, în medie 714 cazuri/an.

Raportul indică faptul că unul dintre grupurile vulnerabile este reprezentat de către adolescenţi şi tineri, aceştia fiind mai expuși discriminării, stigmei și violenței. În acelaşi timp, aceştia au un acces limitat la servicii de diagnostic şi tratament.

Astfel, o informare calificată şi completă a tinerilor şi adolescenţilor este necesară pentru prevenirea transmiterii virusului, pentru înţelegerea implicaţiilor şi a efectelor psihosociale ale acestuia şi combaterea discriminării în şcoli a copiilor seropozitivi.

Având în vedere că pandemia de COVID-19 provocată de coronavirus a determinat perturbarea unei palete largi de activităţi educaţionale şi de informare, inclusiv în domeniul luptei împotriva HIV/SIDA, Primăria Sector 6 va aloca, în anul 2021, suma de 300 mii lei, pentru a creşte gradul de conștientizare legată de HIV/SIDA a tinerilor și adolescenților.

 1. OBIECTIVUL GENERAL 

Susținerea inițiativelor societății civile care au ca scop protejarea și promovarea intereselor copiilor, adolescenţior şi tinerilor, în special aparţinând grupurilor dezavantajate din Sectorul 6.

 1. PRIORITĂȚI DE FINANȚARE, TIPURI DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE, SOLICITANȚI ELIGIBILI, PARTENERIAT

III.1 P1. Creșterea atractivității educației fizice și a sporturilor de echipă în vederea stimulării dezvoltării fizice şi psiho-sociale a copiilor și adolescenților, în special din mediile defavorizate, din sectorul 6.

Activități indicative:

 • dotarea cu echipament sportiv pentru copii și profesori;
 • organizarea competițiilor;
 • rambursarea costurilor de transport la competiții;
 • închirierea sălilor/ spațiilor pentru competiții/ antrenamente.

Atenție! Sunt eligibile exclusiv sporturile de echipă, nu și cele individuale!

III.2. P2.  Promovarea unor comportamente preventive şi combaterea formelor de discriminare prin derularea campaniilor de informare și conștientizare a adolescenților și tinerilor cu privire la HIV/SIDA.

Activități indicative:

 • diseminarea de materiale informative (pliante, fluturași, broșuri etc.);
 • susținerea de sesiuni de informare și educare on-site sau online;
 • achiziția de servicii audio – video (spoturi audio – video) de promovare a mesajelor campaniei de informare;
 • achiziția de servicii de dezvoltare a web-site-urilor campaniilor.  

Atenție! Sunt eligibile inclusiv activitățile vizând educația sexuală a adolescenților și tinerilor, însă doar în contextul temei principale.

III.3. Solicitanți eligibili – Organizații neguvernamentale nonprofit din Romania, care au în cadrul obiectului de activitate educația sportivă și sanitară pentru copii, adolescenți, tineri, inclusiv din mediile defavorizate.

III.4. Parteneriat  – Orice organizație non-guvernamentală care respectă criteriile de eligibilitate, contribuie în mod direct la atingerea rezultatelor proiectului și administrează o parte din bugetul acestuia. Un proiect poate avea un număr de maxim 3 beneficiari  – liderul de proiect și doi parteneri.

 1. VALOAREA FINANȚĂRII

Bugetul programului pentru anul 2021 este de 1 milion lei. Acesta poate fi subiectul unor modificări ulterioare de către finanțator.

Din acesta, un procent de 70% (700 mii lei) este alocat Priorității 1, 30% (300 mii lei) din sumă fiind alocată Priorității 2.

 • Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 1 este de 30 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 50 mii lei.
 • Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 2 este de 15 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 30 mii lei.

În cazul în care activitățile propuse în proiect presupun costuri mai mari decât finanțarea solicitată, beneficiarii vor asigura diferența necesară din surse proprii. Contribuția va fi indicată în bugetul proiectului aferent cererii de finanțare.

 • DURATA PROIECTELOR

Durata minimă a unui proiect înscris în cadrul Apelului 1/ Prioritatea 1 este de 6 luni, iar durata maximă de 12 luni.

Durata minimă a unui proiect înscris în cadrul Apelului 1/ Prioritatea 2 este de 3 luni, iar durata maximă de 9 luni.

 • MODALITATEA DE APLICARE

În cadrul unei Priorități/ Apel, o organizație poate primi finanțare nerambursabilă pentru un singur proiect în calitate de solicitant/ partener.

Procedura de aplicare (depunere cerere finanțare, inclusiv anexele acesteia) va fi prezentată în Ghidul Solicitantului, publicat la data lansării apelului de proiecte.

 • Calendar APEL
ETAPĂTERMEN ESTIMATIV
Lansarea apelului de proiecteIunie – Iulie 2021
Depunere propuneriAugust – Septembrie 2021
Evaluare propuneriSeptembrie – Octombrie 2021
Demarare implementareÎncepând cu luna Octombrie 2021

[1] https://www.unicef-irc.org/getting-into-the-game; https://www.aspenprojectplay.org/youth-sports-facts/benefits

[2] https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-pres%C4%83/raport-unicef-copiii-%C8%99i-familiile-vulnerabile-au-un-acces-tot-mai-redus-la

[3] https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/Analiza-de-situatie-hiv-2018.pdf