Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de Inspector de specialitate, gradul II, la serviciul Logistică, Administrativ și Protecția Muncii, Direcția Economică – 1 post
Informații actualizate: 21.07.2022
Data publicării:

Rezultate selecție

Data publicării: 07.07.2022

Rezultate probă scrisă

Data publicării: 15.07.2022

Rezultate interviu

Data publicării: 19.07.2022

Rezultate contestații

Data publicării:

Rezultate finale

Data publicării: 21.07.2022

Posturi scoase la concurs

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile legale în acest sens, in data de 24.10.2022

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile legale în acest sens, in data de 24.10.2022Descarcă...

Primaria Sectorului 6 organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de sef birou al Biroului Registratura si Arhiva, arhivar, gradul IA la Biroul Registratura si Arhiva, in data 17.10.2022

Primaria Sectorului 6 organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de sef birou al Biroului Registratura si Arhiva, arhivar, gradul IA la Biroul Registratura si Arhiva, in data 17.10.2022Descarcă Bibliografie si tematicaDescarcă