Primăria Sectorului 6 organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru personalul încadrat în funcţie contractuală de debutant, în data de 19.07.2019- ora 10:00 – proba scrisă.