Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6

Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectul „Primărie fără hârtie și implicarea cetățenilor în planificarea strategică a Sectorului 6” Cod SIPOCA 673, Cod SMIS 129668 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 173/27.06.2019. Proiectul a apărut din dorința și necesitatea de a răspunde unor nevoi identificate la nivelul instituției, atât intern, cât și în relația cu cetățenii/mediul de afaceri, implementarea acestuia contribuind la creșterea calității actului administrativ și a serviciilor furnizate de Primăria Sectorului 6.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale a Primăriei Sectorului 6 prin introducerea de instrumente de planificare strategică pentru optimizarea proceselor administrative ale primăriei și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor soluții inovative.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească (CIIC) prin care se urmărește implementarea unor mecanisme și proceduri standard de colaborare și consultare cu cetățenii pentru implementarea proiectelor conform competențelor exclusive și fundamentarea deciziilor pentru susținerea dezvoltării la nivel local.
  2. Modernizarea sistemului de management al documentelor din Primăria Sectorului 6, prin implementarea unei aplicații informatice care să susțină digitalizarea fluxurilor de lucru, administrarea electronică a documentelor primite sau întocmite și va permite eliberarea documentelor cu semnătură electronică autorizată.
Centrul de Inovare și Inițiativă Cetățenească

Centrul de Inovare și Inițiativă Cetățenească a fost înființat ca răspuns la necesitatea unei cooperări și comunicări permanente și eficiente între cetățeni și autoritate și are rolul de a susține procesul de transpunere a nevoilor locuitorilor sectorului 6 în proiecte implementate.

În cadrul CIIC se vor organiza ateliere de lucru ce vor avea un dublu rol: pe de o parte, de a-i face pe locuitorii sectorului 6 să înțeleagă rolul și competența administrației publice și, pe de alta parte, să ajute Primăria Sectorului 6 în elaborarea viitoarelor proiecte, cât mai benefice pentru comunitate.

Pe parcursul derulării proiectului se vor realiza cel puțin 44 de întâlniri de lucru cu locuitorii sectorului 6, având ca temă principală identificarea celor mai optime soluții pentru îmbunătățirea calității vieții în fiecare zonă din sector.

 

 

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Având în vedere limitele de competență și aria de expertiză prevăzute prin actele normative aplicabile (naționale și locale) ale Primăriei sectorului 6, se pot depune proiecte care vizează următoarele tipuri de investiții:

  • Mediu
  • Educație
  • Cultură
  • Social
  • Infrastructură (local)
  • Siguranță
  • Servicii
  • Altele

 

Cine poate depune proiecte?

Pot depune proiecte cetățenii care au domiciliul sau adresa de reședință pe raza Sectorului 6 al Municipiului București și care au împlinit vârsta de 18 ani.

 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul https://ciic6.ro, iar pentru a transmite idei sau propuneri de proiecte puteți utiliza adresa de email [email protected]

Primarie fara hartie

Sistemul Informatic Integrat – Platformă Integrată

 

Implementarea platformei digitale are ca scop simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii sectorului 6 și va consta în urmărirea digitală a fluxurilor de lucru, administrarea electronică a documentelor primite sau întocmite și va permite eliberarea documentelor cu semnătură electronică autorizată. 

Platforma digitală va asigura indexarea documentelor cu identificator unic, astfel va fi monitorizat tot traseul fluxului procedural, inclusiv pe componenta temporală, asigurându-se posibilitatea urmăririi istoricului modificărilor suferite de fiecare document și al utilizatorilor implicați în proces.

Platforma va avea inclus un modul de feedback care va permite în timp real notificările de la/ către cetățean, sub formă de mesagerie.

Pentru o folosire cât mai ușoară se va incorpora un asistent virtual bazat pe inteligență artificială coraborat cu funcția de management a relaționării cu solicitantul, astfel încât să deservească incluziunea categoriilor defavorizate, prin acordarea de asistență în timp real, atât vocal, cât și prin mesaje scrise, în mod intuitiv sub formă de tutorial, care să permită parcurgerea fluxului procedural de la un capăt la altul.

 

Rezultatul așteptat constă în simplificarea procedurilor prin înregistrarea tuturor documentelor depuse de către cetățeni în timp real, digitalizarea circuitului documentelor, folosirea semnăturii electronice autorizate și arhivarea electronică a documentelor.