Reabilitarea termică a blocurilor este un program îndelung aşteptat de locuitorii Sectorului 6, care va aduce beneficii atât prin reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, cât şi prin reducerea costurilor de întreţinere.

Acum, acest program trece de la stadiul de proiect la realitate, prin lansarea primei sesiuni de înscriere a asociaţiilor de proprietari în programul multianual de reabilitare termică.

Astfel, din dispoziţia primarului Gabriel Mutu, prima sesiune de înscrieri este deschisă în perioada 19 Septembrie – 20 Octombrie 2016.

„În scurta perioadă care a trecut de la preluarea mandatului, am reuşit să sistematizez informaţiile asupra rezultatelor din trecut, să identific modalităţile legale de a urgenta şi de a lansa cât mai rapid acest ambiţios program.

Avem deja 2 hotărâri de Consiliu Local, care reglementează criteriile de prioritizare, lucrez la strategia locală de eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe şi solicit sprijinul întregii comunităţi locale să se alăture eforturilor de a utiliza fondurile europene disponibile în prezent şi viitor. Ne dorim să fiţi partenerii noştri! Efortul comun se va traduce prin creşterea numărului de blocuri ce pot fi reabilitate termic, utilizarea eficientă a resurselor financiare ale comunităţii şi, nu în ultimul rând, optimizarea bugetului local.

Doresc să asigur întreaga comunitate a Sectorului 6 de transparenţa acestui program şi, în acest sens, mă voi folosi de toate mijloacele disponibile (portalul web al Primăriei, aplicaţii dedicate telefoanelor mobile, notificări şi alte mijloace) pentru a informa cetăţenii despre fiecare sesiune de înscrieri lansată, prioritizarea fiecărui bloc înscris, respectiv etapele ce urmează să se desfăşoare şi implementarea lucrărilor de reabilitare. Astfel, doresc să aduc Primăria aproape de cetăţeni şi să pot beneficia de răspunsul şi sugestiile acestora”, a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.

Primarul Gabriel Mutu începe reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 6

Informaţii utile despre noile reglementări în domeniul reabilitării termice

 • Finanţarea pentru aceste lucrări se poate obţine numai pentru întregul bloc, nu doar pentru o singură scară de bloc.
 • Criteriile de prioritizare, stabilite prin HCL 158/25.08.2016 sunt:
 1. a) Nivelul de performanţă energetică, începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic;
 2. b) Numărul de apartamente, începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de apartamente;
 3. c) Anul construirii, începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare;
 • Asociaţia de proprietari va contribui financiar după cum urmează:
 • 25% din valoarea lucrărilor de intervenţie la apartamentele cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca sedii sociale de firmă, care NU desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor fizice.
 • 100% din valoarea lucrărilor de intervenţie aferente spaţiilor comerciale sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.
 • Consiliul Local al Sectorului 6 a hotărât prin HCL nr. 182/08.09.2016 finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor şi instituirea taxei de reabilitare, care va fi recuperată de la proprietari în termen de 10 ani.

Avantajul major al acestei hotărâri a Consiliului Local Sector 6 este că proprietarii nu vor fi împovăraţi cu achitarea imediată a cotei aferente pentru reabilitare, care va fi preluată de Primăria Sectorului 6, şi că pe parcursul celor 10 ani vor avea reduceri la întreţinere, care vor acoperi aceste costuri.

 • Consiliul Local poate acorda ajutoare de natură socială în cazul următoarelor categorii de proprietari persoane fizice, care deţin apartamente cu destinaţie locuinţă sau sedii sociale de firmă (care nu desfăşoară activitate economică) în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale:
 • persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
 • veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;
 • pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

            Pentru aceste categorii de proprietari contribuţia va fi de 3,5% din valoarea lucrărilor.

Regăsiţi toate informaţiile despre actele necesare depunerii dosarelor actualizate pe site-ul www.primarie6.ro

Primarul Gabriel Mutu începe reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 6